Mar
26

Ny hundeløbegård ved Sydhavnstippen

Posted by CA in Natur og Får, Øvrige nyheder

Grundejeren By & Havn har etableret en stor indhegnet hundeløbegård ved Sydhavnstippen, syd for Stark. Fritløbende hunde er som bekendt forbudt på naturområdet Tippen, både i og udenfor fårefolden. Godt initiativ af By & Havn.

Hundeløbegård ved Tippen, syd for Stark


Comments Off on Ny hundeløbegård ved Sydhavnstippen
Mar
12

Rådyr jager ræv væk

Posted by CA in Natur og Får, Øvrige nyheder

Jeg stod i eftermiddag og talte med en ven på broen over godsbanen mellem Sydhavnstippen og Thomas Koppels Allé, da vi spottede en ræv et stykke derfra på jernbaneterrænet. Usædvanligt at se en ræv i disse tider, tænkte jeg, og så ved højlys dag. Ræven trak op i beplantningen på skråningen og forsvandt. Kort efter kom et rådyr gående lidt derfra. Ræven trak pludselig ned fra skråningen med retning mod rådyret, som resolut vendte sig rundt og løb direkte imod ræven, som drejede rundt og forsvandt. Og så i Sydhavnen.


Comments Off on Rådyr jager ræv væk
Mar
4

Seks røde glenter over Tippen

Posted by CA in Natur og Får

Man oplever næsten altid noget interessant når man går tur på Sydhavnstippen – her til middag så jeg seks flotte ‘røde glenter‘ glide ind over nord-tippen.


Comments Off on Seks røde glenter over Tippen
Feb
15

Isfugl, rådyr og tårnfalk uden kasse

Posted by CA in Natur og Får, Øvrige nyheder

Kort før starten på den langvarige og voldsomme oprensning af Lorterenden blev der set hele to isfugle, og vi var nogle der var lidt bekymrede for om vi nogensinde ville se dem igen … heldigvis er mindst en isfugl vendt fornøjet tilbage, som billedet herunder illustrerer.

Siden Rasmus Offersen i samarbejde med Grøn Agenda Sydhavn (daværende Naturgruppen), satte to tårnfalkekasser op på Tippen, har der været en fast ynglebestand af den lille rovfugl (se billedet). Desværre er kassen på nordtippen nu faldet ned som vist på billedet.

Sydhavnens rådyr færdes stadig frejdigt på jernbaneterrænet nord for Tippen – jeg så det sidst for godt en uge siden.

Isfugl ved Lorterenden. Foto: Karsten Kring Lauritsen, jan. 2017.

Tårnfalk på Sydhavnstippen. Foto: Karsten Kring Lauritsen, feb. 2017.

Tårnfalke-kasse itu og nedfaldet (opsat 2006). Foto: Claus Andersen, feb. 2017.


Comments Off on Isfugl, rådyr og tårnfalk uden kasse
Feb
5

Grøn Agenda Sydhavns Årsberetning 2016

Posted by CA in Plejen af Tippen, Skriftligt om Tippen

Så kan du læse Grøn Agenda Sydhavns ‘Årsberetning 2016‘. Blandt emnerne er Sommerfugleengen, fremmødet, ny (gammel) container til gruppens redskaber, reguleringen af Københavns Skyttecenter m.v. og den planlagte genbrugsstation.


Comments Off on Grøn Agenda Sydhavns Årsberetning 2016
Dec
8

43 billeder i billedgalleriet

Posted by CA in Øvrige nyheder

Der er lagt 43 Tippen-billeder, fra perioden 2011-2016, i billedgalleriet øverst.


Comments Off on 43 billeder i billedgalleriet
Dec
7

By & Havn svigtede igen naturpleje-aftalerne

Posted by CA in Plejen af Tippen

I sæsonen 2016 blev hverken canadisk gyldenris eller japansk pileurt fældet, og bjørneklo blev ikke rodstukket (den blev heldigvis skærmkappet, dog uden det aftalte eftersyn). År efter år er historien den samme: By & Havn ignorerer hovedparten af sine forpligtelser i partnerskabet Tippen Syder om manuel bekæmpelse af de tre invasive arter.

Kgs. Enghave Lokaludvalg, under kommunens Økonomiforvaltning, har tovholderfunktionen i Tippen Syder.

Kanadisk gyldenris

Nye kolonier af canadisk gyldenris. Foto: Claus Andersen, 2016.

Japansk pileurt breder sig støt og roligt. Foto: Claus Andersen, 2016.

Overset bjørneklo i frø. Foto: Claus Andersen, 2016.


Comments Off on By & Havn svigtede igen naturpleje-aftalerne
Nov
8

Udtynding af tjørn

Posted by KL in Øvrige nyheder

tjornekrat-2-til-web

 

 

 

 

 

 

 

Hvidtjørnens smukke, hvide blomster varsler foråret på Sydhavnstippen, men samtidig breder den sig hæmningsløst og har efterhånden gjort det helt umuligt at bevæge sig rundt i flere dele af området. Det betyder også, at der bliver færre forskellige arter på Tippen.

Og det går hurtigt! Det, selvom flere frivillige grupper gennem årene har udført det hårde arbejde med at beskære og at grave unge hvidtjørn op.

Derfor har Naturplejegruppen taget initiativ til, at tjørnen ryddes helt på en afgrænset del af Tippen, som derefter kan plejes ved slåning to gange årligt.

Det drejer sig om et område nord for stien ved fårefolden, og arbejdet vil blive udført med en såkaldt grenknuser. Den vil kun tage hvidtjørn og lade øvrige træer og buske blive stående. Arbejdet udføres sent på efteråret for at skåne fugle og andre dyr der måtte være i området.

Indsatsen sker i samarbejde med By & Havn og partnerskabet Tippen Syder.


Comments Off on Udtynding af tjørn
Oct
1

To isfugle set ved Sydhavnstippen

Posted by CA in Natur og Får

I morges blev to ‘isfugle‘ set ved Lorterenden, som løber mellem Tippen og HF Musikbyen. Observationen blev gjort af Henrik Larsen og det er vist nok første gang to isfugle er set samtidig på lokaliteten. En isfugl blev set samme sted for en måneds tid siden.


Comments Off on To isfugle set ved Sydhavnstippen
Sep
12

Havørn over Sommerfugleengen

Posted by CA in Arbejdsdage, Natur og Får

havorn-over-sommerfugleengen-jens-foto

Pletskuddet af den imponerende havørn over Sommerfugleengen er ikke nyt – det er fra 30. april 2016 og taget af Jens Hyldstrup.

Næste arbejdsdag i engen midt på Tippen er lørdag d. 1. oktober kl. 10.00 (uden garanti for havørne!).


Comments Off on Havørn over Sommerfugleengen
Sep
4

Amager Fælled: Byggeri truer 5000 år gammel natur

Posted by CA in Skriftligt om Tippen, Øvrige nyheder

Københavns Kommune vil nu bebygge 5000 år gammel natur på Amager Fælled … så kender vi hovedstadens politikere igen! For nogle år siden gik det ud over gammel bynær natur på Karens Minde Området i Sydhavnen.

Søndag den 18. september kl. 10.00 (mødested: Sundby Metrostation) kan du blive en del af en menneskemur rundt om det truede naturområde på Amager Fælled. Læs mere ‘Her‘ og se denne ‘Flyer‘ (pdf).

Sydhavnstippen blev heldigvis i 2009 udlagt som rekreativt (natur)område … hvorefter Københavns Kommune (med sit pinligt ringe miljøtilsyn), grundejeren By & Havn (som har 51% kommunalt ejerskab og som fortsat ønsker byggeri på Sydhavnstippen) og Kongens Enghave Lokaludvalg (som er skabt af kommunen og som har ansvaret for støtten til det lokale miljøarbejde) – i uskøn forening – har ladet den invasive Canadisk Gyldenris brede sig voldsomt i den selv-samme natur. Samtidig med naturforarmelsen ruller det ene offentlige arrangement efter det andet hen over Sydhavnstippen.


Comments Off on Amager Fælled: Byggeri truer 5000 år gammel natur
Aug
31

Høstpicnic på Naturens Dag d. 11. september

Posted by KL in Arrangementer/annoncering, Øvrige nyheder

hoest_picnic

 

 

 

 

 

 

Forhåbentligt holder det smukke sensommervejr, for d. 11. september afholder vi den traditionelle høstpicnic på Sydhavnstippen.

Vi fejrer Tippens grønne mangfoldighed, når vi på Naturens Dag inviterer til aktiviteter, guidede ture og lækre smagsprøver.

Kom og vær med fra kl. 10, når de guidede ture begynder fra Karens Minde. På turene kan du bl.a. høre om urter til drambrygning, om Tippens spændende historie eller komme med på en helt særlig tur kun for børn! Motionsklub Sydhavnen giver dig muligheden for lidt sved på panden med en tur med lidt mere fart på med Tippen som mål.

Fra kl. 12 er der et væld af aktiviteter ved Naturskolen (ved Fragtvej tæt på Stark).

Bigården er åben og du kan smage og købe honning fra Tippens bier, presse selvplukkede æbler til most, smage på lammekød og snaps.

Du kan også male mel og bage fladbrød over bål, kærne smør til brødet, binde blomsterkranse, lave bivokslys, skabe ting ud af kæmpebjørneklo, bygge en fuglekasse, så æblekerner og meget mere.
Så kom og nyd naturen i Sydhavnens baghave og hyg i græsset til lyden af lidt levende musik.

Medbring madpakke, krus/flasker til most og godt humør.

Arrangementet er gratis og gennemføres uanset vejret. Dog er der enkelte aktiviteter, der vil blive aflyst i tilfælde af regn.

Begivenheden arrangeres af partnerskabet Tippen Syder og Kgs. Enghave Lokaludvalg.

Øvrige deltagere/bidragsydere er Danmarks Naturfredningsforening, By & Havn, Friluftsrådet, Københavns Naturskole, SydhavnsCompagniet, Copenhagen Volunteers, Frivillige naturplejere, Dragør Drambryggerlaug, Biavlerne, Børnenes Dyremark, Sammen om Sydhavnen, Motionsklub Sydhavnen, Vandrehistorien og Børnekulturstedet.


Comments Off on Høstpicnic på Naturens Dag d. 11. september
Aug
31

Naturvinssmagning på Tippen

Posted by KL in Arrangementer/overståede
vinkbegivenhed

Foto: VINKKBH

I sidste uge afholdt det digitale kulturmagasin VINK et lille arrangement med smagning af naturvine.
Det er der kommet denne artikel ud af.

Arrangørerne melder om stor begejstring for Sydhavnen vilde baghave – naturligvis.


Comments Off on Naturvinssmagning på Tippen
Aug
4

Blomstrende urter i Sommerfugleengen

Posted by CA in Arbejdsdage, Natur og Får, Plejen af Tippen

Grøn Agenda Sydhavn’s naturpleje i ‘Sommerfugleengen‘, midt på Sydhavnstippen, skrider planmæssigt frem. Sammenlignet med den første sæson sidste år kan vi lykkeligvis konstatere at: 1) de lysåbne arealer er markant forøget og mere næringsfattige pga. høslæt, 2) antallet af blomstrende urte-arter er forøget, 3) græsserne er mindre dominerende og 4) de invasive arter er i kraftig tilbagegang.

Vi har planlagt to arbejdsdage i sensommeren: Lørdag den 20. august og lørdag den 3. september. Vi mødes til kaffe kl. 10.00. Alle er velkomne til at give en hånd med…

Blomsterbillederne herunder er alle taget af undertegnede i Sommerfugleengen i dag (klik på et billede og brug piletasterne) … ingen artsbestemmelsen i denne omgang.

Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (1)Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (2) Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (3) Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (4) Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (5) Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (6) Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (7) Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (8) Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (9) Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (10) Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (11) Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (12) Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (14) Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (15) Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (16) Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (17) Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (18) Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (19) Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (20) Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (21) Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (22) Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (23) Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (24) Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (25) Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (26) Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (27) Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (28)


Comments Off on Blomstrende urter i Sommerfugleengen
Jul
7

Trailskralderne

Posted by KL in Øvrige nyheder

Hvad er en trailskralder?
Det er én, der samler affald som en del af sin løbetræning – smart og godt.
Der er alle nogle stykker, der trailskralder på Tippen, men tænk hvis alle løbende, gående, luntende gjorde det……
Det ville kun gøre Tippen endnu dejligere.

trailskralderne


Comments Off on Trailskralderne
Jun
13

Anmeldelse af technofester

Posted by KL in Øvrige nyheder

Kære allesammen.

Der bliver IKKE givet tilladelse til hverken technofester eller andre festligheder med forstærket musik på Tippen.
Hvis I ser, at der bliver lagt an til en fest eller at en fest er i fuld gang, må I meget gerne kontakte By & Havn på deres vagtnummer: 20 80 98 87

Hvis I er i kontakt med politiet i forbindelse med fester på Tippen, må I gerne gøre dem opmærksomme på, at festarrangørerne ofte vinder tid ved at påstå, at de har tilladelse fra Københavns Kommune. Kommunen kan slet ikke give en sådan tilladelse, eftersom det ikke er deres grund. Politiet bør altid bede om at se en påstået tilladelse på skrift.


Comments Off on Anmeldelse af technofester
Jun
13

Honning-jordbærdag på lørdag d. 18. juni

Posted by KL in Arrangementer/annoncering

Kom med, når der åbnes for naturskolen og bigården, så man får mulighed for at komme tæt på bierne.

Biavlerne give en guidet tur i bigården, hvis vejret tillader det, og der vil være mulighed for at få smagsprøver af frisk honning sammen med danske jordbær eller på en pandekage lavet over bål.

Så kom til en hyggelig dag med Honning, jordbær og pandekager på Sydhavnstippen

Arrangementet er gratis og varer fra kl. 11.00 til 14.00

Naturskolen ligger på Fragtvej mellem Stark og Enghave Kanal.
bi-judith


Comments Off on Honning-jordbærdag på lørdag d. 18. juni
Jun
13

Oprensningen af kanalerne – indslag i TV2 Lorry

Posted by KL in Øvrige nyheder

tippen fra lorry

 

 

 

 

 

 

 

TV2 Lorry har haft et indslag om oprensningen af kanalerne rundt om Musikbyen.
Indslaget kan ses her.


Comments Off on Oprensningen af kanalerne – indslag i TV2 Lorry
Jun
12

Ulovlige technofester, schæferhunde, døde og skræmte får, og Københavns (tragikomiske) Politi

Posted by CA in Natur og Får, Øvrige nyheder

Igen idag var der gang i en ulovlig technofest i fårefolden på Sydhavnstippen og igen var Københavns Politi på pletten. Betjentene fik at vide at tilladelserne var i orden, hvorefter de gik igen!!? (kilde: Britta Lunnemann). Hermed synes flere års forsøg på samarbejde mellem Kgs. Enghave Lokaludvalg, Tippen Syder, By & Havn og Københavns Politi, om at bremse de ulovlige raves straks de påbegyndes, at fremstå som en endeløs KOMEDIE … eller tragedie om man vil! [Tilføjelse: dagens technofest blev i løbet af eftermiddagen stoppet af By & Havn og politiet (kilde: Britta Lunnemann]

Sidste weekend var der ligeledes en ‘ulovlig technofest i fårefolden‘ og to schæferhunde uden opsyn angreb samtidig fårene med det resultat at tre får døde, en måtte behandles af dyrlægen og tre skræmte får måtte reddes ind fra vandet. De to schæferhunde ses på billedet herunder efter deres blodrus. De to tysk-registrede hunde er nu internerede. Under ‘sidste års technofest‘ på nord-tippen, fotograferede jeg to schæferhunde som strejfede rund om technofest-pladsen uden opsyn; se billedet herunder. Bedøm selv om det er de samme hunde. Billedet er sendt til politiet.

De to schæferhunde som angreb fårene på Sydhavnstippen har været interneret siden udåden. Foto: ?

De to schæferhunde som angreb fårene på Sydhavnstippen. Foto: ?

De to schæferhunde knyttet til den ulovlige technofest i 2015. Foto: Claus Andersen.

De to schæferhunde som strejfede rundt om den ulovlige technofest i 2015. Foto: Claus Andersen.

Nedenunder ses nogle billeder af dagens ulovlige technofest … denne gang så jeg dog ingen strejfende schæferhunde! Read the rest of this entry »


Comments Off on Ulovlige technofester, schæferhunde, døde og skræmte får, og Københavns (tragikomiske) Politi
Jun
6

Tjørnedag på søndag d. 12. juni

Posted by KL in Arrangementer/annoncering, Plejen af Tippen, Øvrige nyheder

 

Leslåning 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter en hyggelig og effektiv dag med le-slåning, følger endnu en naturplejedag den 12. juni fra kl. 10 til 13.
Med spader og ørnenæb vil vi tynde ud i bestanden af tjørn, så nogle af de åbne enge bevares.
Stemningen har været så god de sidste par gange, at vi denne gang lægger op til, at man kan blive hængende bagefter, hvor vi byder på en gratis sandwich  og drikke.
Vi takker 15. Junifonden for at have givet midler til dette.

Vi vil have handsker og redskaber klar og byder på en lille forfriskning undervejs. Tilmelding er ikke nødvendigt.

Vi mødes ved Naturskolen for enden af Fragtvej kl 10 (mellem STARK og gangbroen over jernbanen fra Thomas Koppels Alle)

På vegne af naturplejegruppen

Johan & Esther

Arrangør: Naturplejegruppen Tippen


Comments Off on Tjørnedag på søndag d. 12. juni
Jun
6

Tre får skambidt til døde af to schæferhunde

Posted by CA in Natur og Får

I går søndag blev endnu tre får alvorligt skambidt af løsgående hunde på Sydhavnstippen. Denne gang lykkedes det at indfange “gerningsmændene”, to schæferhunde, der sikkert vil blive aflivet på grund af ejerens manglende omsorg. [kilde Britta Lunnemann]

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Et af de tre skambidte får. Foto: Britta Lunnemann, 2016.


Comments Off on Tre får skambidt til døde af to schæferhunde
Jun
5

Raves på Sydhavnstippen stoppet af politiet

Posted by CA in Øvrige nyheder

Der var to raves (technofester) igang på Tippen lørdag morgen og formiddag. Politiet blev tilkaldt og snart efter stoppede musikken. Tak til Københavns Politi for hurtigt indgriben (læs dette tidligere ‘indlæg‘). By & Havn vil blive kontaktet med henblik på at afspærre Tippen for trafik i weekenden – pga. oprensningen af lorterenden er der fri adgang for bilkørsel. [kilde: Torben Christensen]


Comments Off on Raves på Sydhavnstippen stoppet af politiet
May
31

Oprensningen af Lorterenden

Posted by CA in Arrangementer/annoncering

HedeDanmarks oprensning er nået til Lorterenden og “båden” er netop ankommet. På fredag mellem kl. 10 og kl. 13 vil man kunne se en demonstration af hvordan det skal foregå. Så hvis du er nysgerrig kan du lægge vejen om ad Lorterenden … du kan ikke undgå at set arbejdspladsen. [kilde: Britta Lunnemann]

Oprensningen er næsten klar til start. Foto: Britta Lunnemann, 2016.

Oprensningen er næsten klar til start. Foto: Britta Lunnemann, 2016.

"Båden" i sit rette element. Foto: Britta Lunnemann, 2016.

“Båden” i sit rette element. Foto: Britta Lunnemann, 2016.


Comments Off on Oprensningen af Lorterenden
May
11

Endnu et får skambidt og aflivet

Posted by CA in Natur og Får

Skambidt får 2016_05_

……

Den 4. maj 2016 blev endnu et får fundet skambidt på Sydhavnstippen. Dyret var så alvorligt tilredt – se billedet taget af Torben Chrisser Christensen – at det efterfølgende måtte aflives.

Ligesom det sidste ‘hunde-overfald den 24. december 2015‘ fandt den seneste skambidning sted i fårefolden tæt ved bådklubberne ved Sydløbsvej og Sejlklubvej.

Nogen må kende til en strejfende hund i området ved bådklubberne. 

 


Comments Off on Endnu et får skambidt og aflivet
May
9

Hyggelig tjørneleg

Posted by KL in Arbejdsdage, Plejen af Tippen

tjørn 8 maj 2016 2 til web

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søndag var omkring 15 flittige folk i fuld færd med at tynde ud i tjørnemassen på Tippen.
Det var en skøn dag med både lokale og internationale borgere – de sidste havde meldt sig gennem Copenhagen Volunteers.

Vær selv med næste gang, hvor der er vejledning i, hvordan man svinger en le.

Det sker d. 29. maj kl. 10-13.


Comments Off on Hyggelig tjørneleg
May
2

Rydning af tjørn på søndag d. 8. maj

Posted by KL in Øvrige nyheder

Kom og få frisk luft og meningsfuld motion ved at hjælpe til med at tynde ud i bestanden af engriflet hvidtjørn.
Det er hyggeligt samvær og arbejde – helt i dit eget tempo – fra kl. 10 til 13.

Vi mødes kl. 10 ved Naturskolen for enden af Fragtvej (mellem STARK og gangbroen over jernbanen fra Thomas Koppels Alle).
Herfra bevæger vi os samlet ud på Tippen.

Handsker og redskaber er klar, og vi byder på en lille forfriskning.

Hilsen Naturplejegruppen Tippen


Comments Off on Rydning af tjørn på søndag d. 8. maj
Apr
18

Vellykket affaldsindsamling

Posted by KL in Øvrige nyheder

Omkring 45 frivillige var i går med til at samle affald fra Tippen.
Et forsigtigt bud lyder på, at der er samlet omkring 550 kg. affald, som By & Havn snarest vil hente.
Nedenfor ses en enkelt af bunkerne.

affaldsdag Tippen


Comments Off on Vellykket affaldsindsamling
Apr
15

Derfor oprenses Enghave Kanal og Gåsebækrenden

Posted by KL in Øvrige nyheder

Der er lige nu gang i et stort oprensningsarbejde af kanalerne mellem Tippen og Valbyparken. Det kommer til at fylde en del af arealet på Tippen og kan se voldsomt ud, men er nødvendigt for at sikre mod slam i Kalveboderne og vand i kældrene.

Baggrund:

Gåsebækrenden er oprindeligt et vandløb, som førte regnvand til Kalveboderne fra området oppe omkring Valby, der dengang var enge og marker langt ude på landet. Enghave Kanal har sin oprindelse i en afvandingskanal fra Kongens Enghave.

Op gennem 1900-tallet blev København mere og mere befolket, og med det blev spildevand, fra bl.a. den nye opfindelse W.C.-et, ført ud i byens vandløb. Vandløbene fik en så dårlig vandkvalitet, at de senere blev rørlagt af sundhedsmæssige årsager, og fordi de simpelthen stank forfærdeligt. Derfor kan vi i dag finde langt de fleste Københavnske vandløb som rørlagte kloakker under byen. Read the rest of this entry »


Comments Off on Derfor oprenses Enghave Kanal og Gåsebækrenden
Apr
14

Hold Tippen smuk – som i digtet i dagens Politiken

Posted by KL in Øvrige nyheder

Husk, at på søndag d. 17. april kl. 10-13 er der affaldsindsamling på Tippen.

Man kan jo f.eks. recitere dette digt for hinanden, mens man hygger sig i naturen:

Digt om Sydhavnstippen


Comments Off on Hold Tippen smuk – som i digtet i dagens Politiken
Apr
1

Oprensning af Lorterenden og etablering af arbejdsplads

Posted by KL in Øvrige nyheder

HedeDanmark er i fuld gang med at gøre klar til at kunne rense op i Lorterenden. De har blandt andet ryddet en stor plads til en container i forbindelse med afvanding af det, de graver op fra renden.
Der er blevet udvalgt et af de mindst bevoksede områder, og firmaet lover, at tage hensyn til dyreliv og mennesker i de tre måneder arbejdet vil vare, og at træer og buske vil blive genplantet.


Comments Off on Oprensning af Lorterenden og etablering af arbejdsplads
Mar
16

Naturplejedage – opslag fra ny naturplejegruppe

Posted by KL in Øvrige nyheder

Tjørn

 

 

 

 

 

 

 

Vi er en ny naturplejegruppe, som har haft nogle fine dage sammen i 2015, og derfor inviterer vi nu interesserede i at komme og være med i 2016! Tippen er Københavns vilde baghave og her kan du forsvinde i det høje græs, møde får og lamaer, blive blæst omkuld, plukke æbler og havtorn og lade dig omkranse af vild natur. Naturplejen på Tippen har til formål at bevare og forbedre områdets særegne naturlandskab og understøtte biodiversiteten. Med spader tynder vi ud i tjørnen, og du kan også komme og lære at svinge en le, så både græs og gyldenris må vige pladsen for nye urter og arter. Vi har en ekspert, der vil være behjælpelig med at guide os til det helt rigtige sving.

Kom og vær med til at give Tippen en kærlig hånd på følgende dage:

 1. april – National Affaldsindsamling
 2. maj – Udtynding af Tjørn
 3. maj – Høslet
 4. juni – Udtynding af Tjørn
 5. september – Affaldsindsamling

Alle dage fra kl. 10 til kl. 13. Vi vil have handsker og redskaber klar og byde på en lille forfriskning. Tilmelding er ikke nødvendigt.

 

Vi mødes ved Naturskolen for enden af Fragtvej (mellem STARK og gangbroen over jernbanen)

På vegne af naturplejegruppen

Johan & Esther

Arrangør: Naturplejegruppen Tippen

Kontakt: Esther Kristensen, kristensen.esther@gmail.com


Comments Off on Naturplejedage – opslag fra ny naturplejegruppe
Mar
12

Tippens får får lam

Posted by CA in Natur og Får
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De to lam på Karens Minde. Foto: Britta Lunnemann, marts 2016.

[Tilføjelse 13/3: Desværre levede de to lam ikke ret længe]

Blandt fårene på Sydhavnstippen er der et par væddere og den 10. marts 2016 kom to sorte tvillinge-får til verden. En børnehaveklasse på Tippen-tur havde set at “noget var anderledes” med et får og fårelauget bragte straks fåret til Karens Minde hvor fødslen fandt sted. På sigt skal de to yndigheder ud på Tippen.

Ifølge ‘Børnenes Dyremarks hjemmeside‘ blev der sidste år født fem lam.


Comments Off on Tippens får får lam
Feb
29

Sydhavnens rådyr er her stadig

Posted by CA in Øvrige nyheder

I efteråret 2015 var det velkendte rådyr på baneterrænet nord for Sydhavnstippen med kid, men siden har jeg ingen set … indtil i går eftermiddags da jeg igen så et rådyr. Herligt.


Comments Off on Sydhavnens rådyr er her stadig
Feb
22

Grøn Agenda Sydhavns Årsberetning 2015

Posted by CA in Plejen af Tippen, Skriftligt om Tippen

Efter mange, mange år i Sydhavnstippens og i begyndelsen også Karens Minde Områdets tjeneste – med indsamling af affald, bekæmpelse af bjørneklo mv., miljø-politisk arbejde og utallige omstillinger efter tåbelige (og enkelte kloge) BR-beslutninger – fokuserer Grøn Agenda Sydhavn nu hovedsagelig på udviklingen af Sommerfugleengen midt på Tippen.

I lyset af dette skal ‘Grøn Agenda Sydhavns Årsberetning 2015‘ læses.

Hvis du gerne vil være en del af dette opbyggende og eksperimenterende naturprojekt kan du kontakte ‘Grøn Agenda Sydhavn‘.


Comments Off on Grøn Agenda Sydhavns Årsberetning 2015
Feb
18

By & Havns naturpleje i 2015-sæsonen

Posted by CA in Plejen af Tippen

By & Havns mangeårige problemer med at leve op til naturpleje-aftalerne i Partnerskabet Tippen Syder fortsatte i sæsonen 2015. Den invasive og aggressive canadiske gyldenris blev ikke fældet og bjørneklo blev ikke rodstukket. På positiv-siden tæller at bjørneklo blev skærmkappet (dog uden opfølgning) og at næsten alle kolonier af japansk pileurt blev fældet. Læs desuden ‘Evaluering af naturplejen på Sydhavnstippen‘ fra juni 2015.

Kgs. Enghave Lokaludvalg har tovholderfunktionen i Tippen Syder.


Comments Off on By & Havns naturpleje i 2015-sæsonen
Jan
24

Den 31. januar slås der “ring om kysterne” på Sydhavnstippen

Posted by CA in Arrangementer/annoncering

Som en del af en større Danmarks Naturfredning’s ‘event‘, hvor der tændes bål og fakler rundt om hele Danmark på kysterne for at protesterer mod regeringens beslutning om at lempe på beskyttelsen af de danske kyster, kan man møde op på sydspidsen af Tippen søndag den 31. januar 2016, kl. 16.45. Læs mere og tilmeld dig ‘her‘.

Tag gerne et stykke brænde med til bålet.


Comments Off on Den 31. januar slås der “ring om kysterne” på Sydhavnstippen
Jan
13

Artikler om Sydhavnstippen i Frederiksholm Beboerblad i 2015

Posted by CA in Skriftligt om Tippen

Igen i 2015 bragte Beboerbladet Frederiksholm Karreérne, med et oplag på 3.200, seks artikler om Sydhavnstippen, skrevet af Britta Lunnemann (medlem af Grøn Agenda Sydhavn). Læs artiklerne som pdf: ‘1, 2, 3‘, ‘4, 5‘ og ‘6‘.


Comments Off on Artikler om Sydhavnstippen i Frederiksholm Beboerblad i 2015
Dec
26

Endnu et får skambidt af hund

Posted by CA in Natur og Får

Den 24. december 2015 blev endnu et får på Sydhavnstippen angrebet af en hund og skambidt så alvorligt at dyret efterfølgende måtte aflives. En roer så fra sin kajak hundens kæber omkring fårets hals – det lykkedes ham at komme i land og jage hunden væk fra det blødende dyr, hvorefter han alarmerede Dyrenes Beskyttelse og en lokal med kontakt til Tippens Fårelaug. Vidnet beskriver hunden som stor, grå og med halsbånd – ejeren var intet steds at se! Siden foråret 2014 er i alt mindst fem får blevet aflivet på grund af hundebid på Tippen (læs ‘her‘).

Lovgivningen siger at hunde altid skal holdes i snor i en dyrefold. Den øvrige del af Sydhavnstippen er udlagt som rekreativt (natur)område og ifølge Naturbeskyttelsesloven skal hunde holdes i snor i naturen (dog med en særregel for stranden¹). Grundejeren By & Havn har slået fast at hunde skal holdes i snor overalt på Sydhavnstippen, altså også udenfor fårefolden. Læs mere om hundereglerne i dette ‘indlæg‘.

I ‘Tippen Syders‘ plejeplan er der udpeget et muligt areal på Tippen til fritløbende hunde, dvs. som et muligt fremtidigt projekt.

¹Ifølge Naturbeskyttelsesloven må hunde under kontrol løbe frit “på stranden” fra 1. oktober til 31. marts.


Comments Off on Endnu et får skambidt af hund
Dec
16

Optagelse til kunstfilm

Posted by KL in Øvrige nyheder

D. 17. december vil Tippen blive foreviget i forbindelse med optagelserne til en kunstfilm. Det er kunstneres Søren Thilo, som laver værket til en udstilling på Overgaden – Institut for Samtidskunst. Værket handler om en astronaut og vil være udstillet fra d. 23. januar.

Filmfolkene har en stram tidsplan, så vær venlige at vise hensyn og give dem arbejdsro..

Man kan læse mere her.


Comments Off on Optagelse til kunstfilm
Dec
9

Der skydes udenfor de annoncerede åbningstider

Posted by CA in Øvrige nyheder

I forlængelse af ‘indlægget den 27. nov. 2015 om skydebanerne‘ på Amager må det desværre konstateres, at der tilsyneladende ret konsekvent skydes udenfor skydebanernes annoncerede åbningstider. Både mandag og tirsdag i denne uge har Tippen således været belastet af skydestøj. Grøn Agenda Sydhavn vil rette henvendelse til Københavns Kommune som er tilsynsmyndighed, i begyndelsen af det nye år.


Comments Off on Der skydes udenfor de annoncerede åbningstider
Nov
28

Første sæson i Sommerfugleengen

Posted by CA in Natur og Får, Plejen af Tippen

Tippen er som bekendt domineret af græsser, tjørn og de invasive arter gyldenris og bjørneklo – blomstrende engblomster har det med andre ord svært og i fårefolden er de nærmest fraværende på grund af græsningstrykket. Et bestemt sted har dog de senere år været beriget med lidt flere blomstrende urter end resten af Tippen: Sommerfugleengen. Af samme grund foreslås det i plejeplanen at dette område beskyttes mod fremtidig afgræsning og udvikles med høslæt, dvs. slåning. Grøn Agenda Sydhavn tog arbejdshandsken op i 2015 og er nået ganske langt allerede i den første sæson (mere om årets naturpleje i den kommende årsberetning). Placeringen af Sommerfugleengen ses herunder (den kommende fredningsgrænse er markeret med en gul stiplet linie).

Sommerfugleengen (høslæt-arealerne er med blå).

Sommerfugleengen (høslæt-arealerne er blå).

Sommerfugleengen vil blive udviklet som en mosaik af næringsfattig blomstereng (markeret med blåt på kortet) og læ-dannende busk- og skovdannelse. Tanken er at der rundt om engområdet skal placeres et trådhegn (rød linje) for at holde græssende får ude når de engang kommer. Øget biologisk mangfoldighed af blomstrende engplanter, insekter, sommerfugle m.v. er målet med naturplejen. I starten vil plejen nok opleves lidt drastisk, men efterhånden som den større variation af engplanter (forhåbentlig) breder sig på de åbne arealer, vil naturplejen blive mere diskret. Se to før-billeder af engen herunder.

Før-billede fra Sommerfugleengen. Foto: Claus Andersen, juni 2015.

Før-billede fra Sommerfugleengen, aug. 2015.

Før-billede fra Sommerfugleengen. Foto: Claus Andersen, aug. 2015.

Vi holder naturligvis øje med udviklingen af Sommerfugleengen. Her er en blandet observations-liste fra første sæson: Stor kålsommerfugl, Engrandøje, Halemejse, Græsrandøje, Skov-hullæbe (orkide), Stikkelsbærbusk, Det hvide C, Lille kålsommerfugl, Stor bredpande, Dagpåfugleøje, Rejnfanfjermøl, Admiral, Villa (Humleflue-familien), Blå mosaik guldsmed, Kratløber (bille) … og desuden to døde Spidsmus og nogle visne podninger på et æbletræ. Se billederne fra engen herunder. Read the rest of this entry »


Comments Off on Første sæson i Sommerfugleengen
Nov
27

Skydestøj på Tippen fra Københavns Skyttecenter og Københavns Flugtskytte Klub

Posted by CA in Skydefri tidsrum

Skydegenerne på Sydhavnstippen udgår fra skydebanerne på Amager, som Københavns Kommune har bestemt miljørammerne for. Annoncerede skydetider i skemaet herunder er hentet fra de respektive hjemmesider fra Københavns Skyttecenter og Københavns Flugtskytte Klub. Skemaet vil blive løbende opdateret (findes i menuen Nyheder/Skydefri Tidsrum). 


Skydetider

.

Maj 2016

.

mand, tirsd. 15.30 – 20.00
onsd. 9.00 – 20.00
torsd, fred.. 14.00 – 20.00
.

lørd.

sønd.

.

9.00 – 17.30

9.00 – 16.00

Der er lukket alle helligdage.


Status:

 • Der skydes desværre rutinemæssigt udenfor skydebanernes annoncerede åbningstider (se miljøvejledningens retningslinjer herunder) og Teknik- og Miljøforvaltningens tilsyn har desværre igen vist sig værdiløst.
 • I miljøgodkendelserne står der at: “Den ansvarlige for anlægget skal, inden sæsonen starter, lokalt informere offentligheden, fx i lokal presse på [..] hjemmeside eller lign., og tilsynsmyndigheden om, på hvilke ugedage og tidspunkter der i løbet af sæsonen er planlagt skydning for alle brugere af anlægget.” Og videre: “Ændringer i sæsonplanen skal meddeles tilsynsmyndigheden senest 4 uger forud for ændringen og offentliggøres senest 14 dage forud for ændringen.”
 • Indfasningen af nye forbedrede støjværn ved skydebanerne på Selinevej foregår etapevis fra 2015 til 2021.
 • Skydebanearne ligger på et areal som i Kalvebodkilefredningen er udlagt som intensivt rekreativt område. Kommunen har godkendt at skydebanerne, ud over af hobbyfolket også benyttes professionelt af politiet og militæret.
 • Kommunen mener ikke at de nærliggende Natura 2000 områder og øvrige fredede naturområder i skyderetningen (og på Sydhavnstippen) har krav på støjbeskyttelse fra skydebanerne. De nye forbedrede støjværn vil derfor være rettet mod de mest støjplagede boliger.
 • Der er pt. ikke udarbejdet et støjkonsekvensområde med støjkurver hele vejen rundt om skydebanerne jf. statens miljøvejledning.
 • Indtil 2012 var Københavns Skyttecenter og Københavns Flugtskytte Klub én enhed under navnet Københavns Skyttecenter. Kommunen har godkendt at der nu er to selvstændige enheder med egne miljøgodkendelser, åbningstider og hjemmesider.

Comments Off on Skydestøj på Tippen fra Københavns Skyttecenter og Københavns Flugtskytte Klub
Nov
25

Techno-fest (raves) …murbrokkelandsbyen er ryddet (hvad var det lige der skete?)

Posted by CA in Arrangementer/overståede, Plejen af Tippen, Øvrige nyheder

Grundejeren By & Havn ryddede i sidste halvdel af oktober murbrokkelandsbyen på Sydhavnstippen, hvor en ulovlig techno-fest blev afholdt fra onsdag d. 9. til mandag d. 14. september 2015, med ekstremt støjende techno-musik både dag og nat, i hvert fald fra fredag. I forbindelse med rydningen blev der fjernet et ton affald efter festen. Tak til By & Havn.

Grøn Agenda Sydhavn har forsøgt at rekonstruere forløbet op til rydningen og er nået frem til følgende:

 • Ulovlige techno-fester har været afholdt nogle gange tidligere på Tippen og før da også i Valbyparken.
 • Efter en tech-fest i 2012 aftalte ’partnerskabet Tippen Syder’ et detaljeret beredskab, med det formål at stoppe techno-fester på Tippen i opløbet. Beredskabet var godkendt af By & Havn og Københavns Politi, og det skulle aktiveres efter naboklager til politiet (se dette ’indlæg’ fra 2013).
 • En ansat i Kgs. Enghave Lokaludvalg (som har tovholderfunktionen i Tippen Syder) mødte op til techno-festen om fredagen og bad dem dæmpe sig (ikke mindst under et annonceret søndags-arrangement). Lokaludvalget fik samtidig et mobilnummer på en af techno-fest arrangørerne.
 • De første klager blev negligeret af politiet, bl.a. fordi en navngiven kontakt-betjent havde skiftet arbejdssted.
 • Denne hjemmeside bragte et ’indlæg om techno-festen’ om lørdagen, med billeder og videoklip.
 • Natten mellem lørdag og søndag troppede politiet op to gange ved techno-festen, og igen mindst en gang om søndagen. En mand fra By & Havn var med en af gangene.
 • Techno-festen fortsatte til mandag morgen.

Tippen Syder har efterfølgende besluttet at beredskabet skal opdateres – det lyder som en rigtig god ide! Der vil blive lagt relevante informationer på hjemmesiden når de foreligger.

Nedenfor ses først et billede af affald efterladt fra en lignende techno-fest i maj 2014 (foto: Britta Lunnemann), dernæst tre billeder af murbrokkelandsbyen før rydningen i 2015 (foto: Claus Andersen) og til sidst et billede efter rydningen (foto: Claus Andersen). Read the rest of this entry »


Comments Off on Techno-fest (raves) …murbrokkelandsbyen er ryddet (hvad var det lige der skete?)
Nov
23

Klimamarch søndag den 29. november kl. 13-16

Posted by CA in Arrangementer/annoncering, Øvrige nyheder

I anledning af COP21 i Paris er der arrangeret klimademonstrationer mange steder på kloden. I København starter en klimamarch søndag d. 29. nov. 2015 kl. 13 på Den Røde Plads på Nørrebro hvorfra den går til Christiansborg Slotsplads med forventet ankomst kl. 15. Her taler Connie Hedegaard, en repræsentant fra Climate Action og Emma Bowa fra CARE Kenya. Der er musik med Von Dü, Pato, DJ Ras Money, Turning Tables Mixtape. Demonstrationen slutter klokken 16.

Flere oplysninger findes på: ‘www.climateactiondenmark.dk‘.


Comments Off on Klimamarch søndag den 29. november kl. 13-16
Nov
1

Sort dag på Tippen: Alpaka brutalt myrdet med et jernspyd

Posted by CA in Natur og Får

En af de ‘to alpakaer‘ på Sydhavnstippen blev i morges fundet liggende og lidende med et spyd i bugen. Efter en henvendelse til Dyrenes Beskyttelse, blev lokale folk fra Tippen Fårelaug og Børnenes Dyremark alarmeret. Det blev på stedet besluttet straks at aflive dyret med en boltpistol for at skåne det for yderligere lidelse. Spydet var et tilspidset 80-90 cm langt gevindjern (ikke rustent) og det var tilsyneladende med overlæg stukket omkring 40 cm op i dyrets bug. Sagen er meldt til politiet.

Hvis nogen har set noget som kan hjælpe med opklaringen af denne bestialske dyremishandling bedes de kontakte Tippen Fårelaug v/Chrisser, tlf. 28 97 72 91.

AppleMarkDen døde alpaka køres væk fra Tippen. Foto: Britta Lunnemann, 2015.


Comments Off on Sort dag på Tippen: Alpaka brutalt myrdet med et jernspyd
Oct
30

Oprensning af Lorterenden og Gåsebækrenden

Posted by CA in Plejen af Tippen, Øvrige nyheder

Jeg har modtaget følgende gode nyhed fra Britta Lunnemann, Grøn Agenda Sydhavns repræsentant i Tippen Syder:

Lorterende ved Sydhavnstippen (officielt kaldet Enghave Kanal) og Gåsebækrenden ved Valbyparken, vil blive oprenset og HedeDanmark A/S skal stå for arbejdet. Tidsplanen er endnu ikke besluttet men der har allerede været en besigtigelse for at finde steder, hvor grejet kan placeres, så det er til mindst mulig skade for miljøet. Desværre er det nødvendigt med store maskiner som nok kommer til at larme en del. Slammet vil blive suget op og fjernet. HedeDanmark har stor erfaring med genopretning af natur, så det forventes at de gør deres bedste for at passe på dyrelivet – ikke mindst den sjældne isfugl som opholder sig ved Lorterenden i lange perioder hvert år.

Årsagen til at vandløbene er forurenede er en anden sag.

Lorterenden, billede, BrittaLorterenden hvor isfuglen ofte holder til. Foto: Britta Lunnemann, 2015.


Comments Off on Oprensning af Lorterenden og Gåsebækrenden
Sep
30

At frede eller ikke at frede

Posted by KL in Øvrige nyheder

Forslaget til fredning af Sydhavnstippen har været behandlet i Natur- og Miljøklagenævnet.
Nævnet er enigt i, at området har naturmæssige og rekreative værdier og stor betydning for bydelens beboere. Et flertal på 6 ud af 9 af medlemmerne i nævnet vurderer dog, at værdierne ”bør sikres gennem den kommunale planlægning og den øvrige lovgivning på området, herunder f.eks. strandbeskyttelseslovgivningen”. Det vil sige, ikke ved en fredning.

De sidste 3 medlemmer mener, at der bør gennemføres en fredning af hele området.

Alligevel bliver sagen sendt tilbage til fornyet behandling i Fredningsnævnet. Flertallet på 6 medlemmer finder nemlig, at det fredede område skal udvides en smule mod nord, så det bliver mere sammenhængende, end det er nu.

Kortet viser den eksisterende fredningsgrænse og den nye, som Miljø- og naturklagenævnet har besluttet, at Fredningsnævnet skal arbejde videre med.

Fredningskort


Comments Off on At frede eller ikke at frede
Sep
15

Naturplejedag – tjørnedans

Posted by KL in Arbejdsdage, Arrangementer/annoncering, Øvrige nyheder

Søndag d. 27. september kl. 10-13 kan vi friste med fitness med mening på Tippen.

Der afholder vi nemlig naturpleje-dag med fokus på hvidtjørn, som er i færd med at gøre nogle af de åbne, slettelignende dele af Tippen uigennemtrængelige.

Kom og fat spade og ørnenæb sammen med andre, der sætter pris på kombinationen af natur, fysisk bevægelse og godt selskab.

Vi mødes ved Naturskolen ved Fragtvej (mellem Stark og broen over banen).
Husk praktisk tøj, gummistøvler og godt humør.

Spred gerne begivenheden på facebook: https://www.facebook.com/events/1557821391153465/


Comments Off on Naturplejedag – tjørnedans
Sep
12

Fredag nat og lørdag morgen: Endnu en larmende technofest på Sydhavnstippen

Posted by CA in Kultur og Tippen, Øvrige nyheder

Natten mellem fredag og lørdag drønede technomusik endnu engang hensynsløst ud over det rekreative naturområde Sydhavnstippen, samt fårefolden og en stor del af Sydhavnens kolonihaver og boligområder. Jeg har ved tidligere lejligheder prøvet dialog med de unge mennesker: “Ja, vi har en skriftlig tilladelse fra By & Havn.” Nej, vi har ikke lige fået tilladelsen med herud.” Løgn og varm luft…

Her er to videoklip fra “Murbrokkelandsbyen” fra i morges mellem kl. 7 og 8: ‘Technofesten tæt på‘ (“…som du kan se så er der en masse folk som hygger sig her“) og ‘Technomusikken nogle hundrede meter væk‘. Se også billederne herunder (fotos: Claus Andersen, 2015): 1) Ungdommelig hygge en lørdag morgen, 2) I røg og damp, 3) Technofestens uofficielle talsmand, 4) Festens røgsignaler! og 5) Uledsagede techno-schæferhunde på opdagelse.

Ulovlig rave på Sydhavnstippen, 12. sept. 2015 (4)

Ulovlig rave på Sydhavnstippen, 12. sept. 2015 (6)

Ulovlig rave på Sydhavnstippen, 12. sept. 2015 (14)

Ulovlig rave på Sydhavnstippen, 12. sept. 2015 (1)

Ulovlig rave på Sydhavnstippen, 12. sept. 2015 (12)


Comments Off on Fredag nat og lørdag morgen: Endnu en larmende technofest på Sydhavnstippen
Aug
26

Fredningssagen: Besigtigelse og borgermøde

Posted by KL in Øvrige nyheder

Natur- og Miljøklagenævnet er i færd med at behandle en sag om fredning af Sydhavnstippen.
I den forbindelse er der besigtigelse af Tippen og efterfølgende åbent møde i Karens Minde Kulturhus.

Besigtigelsen og borgermødet er et åbne for alle interesserede. Dagen begynder med besigtigelse af Tippen torsdag den 10. september 2015 kl. 10.00. Mødested er Sydhavnstippen ved Sydløbsvej, 2450 København SV. Umiddelbart efter besigtigelsen, dog tidligst kl. 11.30, afholdes offentligt møde i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19, 2450 København SV.

Hvordan foregår en fredningssag?

Fredningssager behandles af Natur- og Miljøklagenævnets formand, to højesteretsdommere og syv medlemmer, der er udpeget af Folketinget. Som led i behandlingen af en fredningssag vil Natur- og Miljøklagenævnet normalt foretage besigtigelse af området og holde et efterfølgende offentligt møde. Besigtigelsen skal give nævnets medlemmer et indtryk af området. Besigtigelsen skal desuden give ejere, der har fremsat særlige indvendinger, lejlighed til på stedet at påvise forholdene. Forhold, der ikke kræver påvisning på stedet, er det mest praktisk at tage op under det efterfølgende offentlige møde.

Ved besigtigelsen og det offentlige møde deltager Natur- og Miljøklagenævnets medlemmer og enkelte sekretariatsmedarbejdere. Antallet af øvrige deltagere – ejere, myndigheder, organisationer og foreninger mv. – kan variere meget afhængigt af fredningens omfang og den offentlige interesse i sagen.


Comments Off on Fredningssagen: Besigtigelse og borgermøde