Oct
3

Kommuneplan 2019 i høring til 22. oktober: Grøn Agenda Sydhavns høringssvar (Stejlepladsen og Lærkesletten)

Posted by CA in Øvrige nyheder

Københavns Kommune har forslag til Kommuneplan 2019 i offentlig høring til 22. oktober. Alle privatpersoner og organisationer kan skrive høringssvar på: ‘https://blivhoert.kk.dk/hoering/verdensby-med-ansvar-forslag-til-kobenhavns-kommuneplan-2019‘. Her kan du også se alle indsendte høringssvar.

Kommuneplanen (Verdensby med ansvar), samt diverse baggrundsanalyser, findes her: ‘https://kp19.kk.dk/‘.

Grøn Agenda Sydhavn fokucerer i sit ‘Høringssvar‘ på kommunens foreslåede byudvikling på de ved lov affredede naturområder Lærkesletten (Vejlands Allé), Stejlepladsen (Bådehavnsgade) og arealet ved Selinevej. Det fremgår af høringssvaret at både Natura-2000 området og Københavns grønne struktur vil blive negativt påvirket af byggerierne.


Comments Off on Kommuneplan 2019 i høring til 22. oktober: Grøn Agenda Sydhavns høringssvar (Stejlepladsen og Lærkesletten)
Sep
4

Sydhavnens Folkemøde på Stejlepladsen den 14. september 2019

Posted by CA in Arrangementer/annoncering, Øvrige nyheder

Lørdag den 14. september 2019, fra kl. 11 til sen aften, afholdes Sydhavnens Folkemøde for første gang. Dette første Folkemøde (af mange må man tro) er velvalgt lagt på Stejlepladsen ved Bådehavnsgade, som Folketinget for nylig har affredet ved lov, således at Københavns Kommune kan bebygge naturområdet for at skaffe penge til infrastruktur.

På svfolkemode.dk kan man læse at “Sydhavnens Folkemøde er skabt af 100% frivillige kræfter, der ønsker at udbrede og skabe debat om bydelens nuværende kvaliteter og fremtidige potentialer – for dermed at sikre at den fremadrettede byudvikling bygger videre på disse unikke kvaliteter.” Ambitionen er desuden at skabe en samlende folkefest.

Info om program og tilmelding til boder findes på svfolkemode.dk.


Comments Off on Sydhavnens Folkemøde på Stejlepladsen den 14. september 2019
Sep
4

Høstpicnic 2019 afholdes den 22. september

Posted by CA in Arrangementer/annoncering

Den traditionsrige Høstpicnic på Sydhavnstippen afholdes i år den 22. september startende med guidede ture for børn og voksne fra Karens Minde kl. 10, og derefter aktiviteter ved Naturskolen ved Fragtvej kl. 12-15.

Læs om den første Høstpicnic i 2009 hvor det daværende Miljøpunkt Vesterbro/Sydhavn var initiativtager og primos motor:

200 til høstpicnic og fåreklipning


Comments Off on Høstpicnic 2019 afholdes den 22. september
Jun
13

Spiselige vilde urter på Sydhavnstippen (ØsterGRO har sanket)

Posted by CA in Natur og Får, Skriftligt om Tippen

I maj havde personale o.a. fra ØsterGRO (dem med Danmarks første tagfarm) en sankedag på Tippen. Der blev fundet ganske mange spiselige vilde urter som bagefter blev brugt til madlavning over bål. Herunder er oplistet hvad de fandt på dagen:

På land: rejnfan, røllike, vikke, vild pastinak, vild peberrod, vild merian, seljerøn (blomsterknopperne), ærteblomster, hybenrose (bær), gråbynke, tidselrod, lancet vejbred, skvalderkål og mælkebøtte. Ved vandet: strandkarse, strandmælde og rucola. Tak til ØsterGRO for listen.

Se opskrifter på vildmad.dk/dk/opskrifter

Pga. jordforureningen sker indtagelse af vilde urter fra Tippen på eget ansvar. I Plejeplan for Sydhavnstippen anbefales det at man ikke spiser blade og stængler, og især ikke rødder fra Tippen.


Comments Off on Spiselige vilde urter på Sydhavnstippen (ØsterGRO har sanket)
May
24

“Clean-up” af Tippens kyster 2. juni

Posted by CA in Arrangementer/annoncering, Plejen af Tippen

Søndag d. 2. juni 2019 kl. 11.00 afholder Nordic Ocean Watch Denmark et clean-up event på Sydhavnstippen. Mødestedet er Fragtvej 9 (foran Stark), hvorfra man går sammen mod vandet. Efter indsamling af plastaffald o.a. langs kysten vil der omkring kl. 13 blive tændt bål og serveret en forfriskning for deltagerne. Alle er velkomne.

Nordic Ocean Watch (NOW) er en miljøorganisation (med rødder i Norge), der ønsker at skabe et større fokus på forurening af verdenshavene og konsekvenserne af forureningen.

Plastaffald på Sydhavnstippens kyst. Foto: Claus Andersen, maj 2019.


Comments Off on “Clean-up” af Tippens kyster 2. juni
May
21

Klimastrejke 24. maj (FridaysForFuture) og Klimamarch 25. maj (er der en voksen tilstede?)

Posted by CA in Arrangementer/annoncering, Øvrige nyheder

Der er arrangeret 26 klimastrejker i 24 forskellige byer i hele Danmark og over 1300 strejker i over 100 lande verden over. I København er der bl.a. Klimastrejke fredag d. 24. maj 2019 fra kl 10 til 13 på Christiansborg Slotsplads og Klimamarch lørdag d. 25. maj 2019 fra kl. 13.00 ved Rigsdagsgården (hvor Greta Thunberg taler). Links med mere info herunder.

klimastrejke.org/

gylle.dk

facebook.com/events

Københavns Universitet, CSS, d. 24. maj (med fokus Europa-Parlamentsvalget og Folketingsvalget): facebook.com/events

Københavns Universitet, Science, d. 24. maj (med et kort fagligt klimaoplæg hvorefter man går samlet ind til Klimastrejke på slotspladsen): facebook.com/events

FridaysForFuture: fridaysforfuture.org


Comments Off on Klimastrejke 24. maj (FridaysForFuture) og Klimamarch 25. maj (er der en voksen tilstede?)
May
15

Høslæt på Tippen

Posted by CA in Arrangementer/annoncering, Plejen af Tippen

Der inviteres til høslæt på Tippen søndag d. 19. maj 2019 kl. 10-13. Mødested ved Naturskolen ved Fragtvej. Mere info på opslaget herunder.

Invitation til leslåning d. 19. maj 2019.


Comments Off on Høslæt på Tippen
May
8

Stilleområder på Sydhavnstippen

Posted by CA in Kultur og Tippen, Skriftligt om Tippen

Københavns Kommunes Sundhedsforvaltning er ved at udarbejde en guide til byens fredelige grønne områder – og har bedt Grøn Agenda Sydhavn om forslag til stilleområder på Sydhavnstippen. Guiden skal give borgere med symptomer på stress inspiration til hvor man kan finde rolige steder i den bynære natur, samt hvordan man kan bruge områderne til at stresse af, fx med simple meditationsøvelser. Forvaltningen påtænker at udpege cirka 15 steder fordelt i hele kommunen. Stilleområder defineres som steder med mindre larm fra trafik, aktiviteter og menneskemylder, men gerne lyde fra vand, fuglesang og dyreliv.

Grøn Agenda Sydhavn har sendt tre forslag til stilleområder til Sundhedsforvaltningen: to ved Kalvebodløbet (hvor der allerede afholdes meditations-kurser) og et i Sommerfugleengen (et langsigtet høslæt-projekt påbegyndt af Grøn Agenda Sydhavn i 2015). De tre forslag er markeret på kortet ‘her‘.

Sommerfugleengen indeholder også en diskret skovsti i nattergale-land. Foto: Claus Andersen, august 2017.


Comments Off on Stilleområder på Sydhavnstippen
May
6

Gudstjeneste på Stejlepladsen

Posted by CA in Arrangementer/annoncering, Øvrige nyheder

Der afholdes gudstjeneste på Stejlepladsen søndag d. 12. maj 2019 kl. 14.00. Medbring selv klapstol eller tæppe. Arrangør: Frederiksholm Kirke og Fiskerhavnens Venner.

Gudstjeneste på Stejlepladsen d. 12. maj 2019 kl. 14.00.


Comments Off on Gudstjeneste på Stejlepladsen
Apr
24

Forår og får på Tippen

Posted by CA in Natur og Får

I april og maj viser Sydhavnstippen sig fra sin smukkeste og mest blomstrende side…

Grusstierne på Tippen startede som et beboer-projekt omkring 1998 i kvarterløftgruppen Karens Minde Gruppen, som senere udviklede sig til den uafhængige miljøgruppe Grøn Agenda Sydhavn. Foto: Claus Andersen, 23. april 2019.

Fåreholdet på Tippen startede med en møde-invitation fra By & Havn til Grøn Agenda Sydhavn i 2008. Foto: Claus Andersen, 23. april 2019.


Comments Off on Forår og får på Tippen
Apr
4

Foredrag med lokal naturterapeut: Tilbage til naturen

Posted by CA in Arrangementer/annoncering
Foredragsholder Eva Zelander er naturterapeut, landskabsarkitekt og forfatter – og så er Eva fra Sydhavnen (er med i Grøn Agenda Sydhavn) og holder bl.a. naturmeditationer på Sydhavnstippen.
.
Den 11. april 2019 kl. 19.00 holder Eva et gratis foredrag på Sydhavnens Bibliotek, hvor hun vil hun fortælle om de gavnlige effekter, det har på både vores immunforsvar, humør, stress-niveau, helbred samt vores kreativitet at opholde sig i naturen. Læs mere ‘her‘.

Comments Off on Foredrag med lokal naturterapeut: Tilbage til naturen
Apr
1

Bæredygtig beton-pris til Sydhavn Genbrugscenter

Posted by CA in Øvrige nyheder

Sydhavn Genbrugscenter øst for Sydhavnstippen indvies i næste måned og optakten har smagt lidt af champagne: Den 28-3-2019 modtog det ottetalsformede byggeri nemlig Bæredygtig beton-prisen for at gå længere med genbrugsbeton end hidtil set. Hele 40% af betonen er genanvendt fra en nedlagt skorsten på Amagerværket hvilket er fem gange mere end den hidtidige standard, skriver brancheorganisationen Dansk Beton, der uddeler prisen. Læs mere ‘her‘.

I det oprindelige projekt i 2010 fandt Grøn Agenda Sydhavn fejl i Amagerværkets støjkonsekvens-konklussioner, hvilket førte til en nytænkning af designet af genbrugscenteret og et løfte om en markant bedre støjdæmpning ind mod Sydhavnstippen. For historisk interesserede er her Grøn Agenda Sydhavns ni år gamle ‘indsigelse mod støjkonsekvenserne‘.


Comments Off on Bæredygtig beton-pris til Sydhavn Genbrugscenter
Mar
30

Sydhavnens Windsurfer Club overholder ikke fredningen

Posted by CA in Øvrige nyheder

Grøn Agenda Sydhavn har modtaget en henvendelse vedrørende windsurfere fra Sydhavnens Windsurfer Club på vandet i Kalveboderne, mens det stadig er forbudt jf. fredningen. Brætsejlads er forbudt fra 1. november til 31. marts. Se ‘Bekendtgørelse‘ (§ 4). Kalveboderne er fuglebeskyttelsesområde.


Comments Off on Sydhavnens Windsurfer Club overholder ikke fredningen
Mar
28

Børnenes Dyremark misinformerer om hunde på Tippen

Posted by CA in Natur og Får

Børnenes Dyremark skriver i deres nye opslag ved Sydhavnstippen: “Vær sød at respekter at ALLE hunde skal føres i snor i de områder hvor der går får og alpakaer.” Problemet med den formulering er at Børnenes Dyremark kommer til at blåstemple fritløbende hunde på de områder på Tippen hvor der ikke går får og alpakaer. Det er slået fast i partnerskabet Tippen Syder, at hunde skal føres i snor på hele Sydhavnstippen (det er derfor der er etableret en hundeløbegård), ligesom det står i partnerskabets Plejeplan for Sydhavnstippen (bilag 62a i ‘Arkivet‘) at: “Grundejer, By & Havn, tillader ikke fritløbende hunde på Tippen.”

Hunde skal holdes i snor på hele Tippen, ikke kun der hvor der går får og alpakaer.


Comments Off on Børnenes Dyremark misinformerer om hunde på Tippen
Mar
27

Fjeldvåge på Tippen

Posted by CA in Natur og Får

Her til morgen så jeg en fjeldvåge på syd-Tippen. Ornitologisk Forening skriver om den store rovfugl: “I Danmark kan fjeldvågen ses overvintrende over hele landet, hvor den primært opsøger større åbne naturområder som de vestjyske eng- og fjordlandskaber, vildmoserne og marskområderne i Vadehavet, men den forekommer også mange andre steder (..) Som mange andre af fjeldets rovdyr lever fjeldvågen i yngletiden hovedsagelig af lemminger. I overvintringsområderne er føden den samme som musvågens og omfatter især mus. Dette fører til konkurrence mellem de to arter, og territoriet forsvares derfor både over for artsfæller og musvåger.”


Comments Off on Fjeldvåge på Tippen
Mar
27

Badestranden anlægges til sommer

Posted by CA in Øvrige nyheder

Badestranden ved Valbyparken vil ifølge Valby Lokaludvalg blive anlagt i sommeren 2019. Da vandkvaliteten endnu ikke er god nok til badning, forventes den endelige ibrugtagning dog først i 2021. Læs mere ‘her‘ (inkl. kort)

Grøn Agenda Sydhavn havde i 2006 en badestrand på dette sted med i en vision (‘Arkivet‘, bilag 6) for Sydhavnstippen og nærområder. Forslaget blev sendt til Københavns Kommune med en tilføjet betingelse: en kommende badestrand må ikke forøge biltrafikken i sydhavnen (vi håber man lyttede!).

Grøn Agenda Sydhavns forslag fra 2006.


Comments Off on Badestranden anlægges til sommer
Mar
22

Affredningsloven vedtaget i Folketinget – stormøde på søndag

Posted by CA in Øvrige nyheder

Den 19-3-2019 besluttede Folketinget med stort flertal (kun Enhedslisten og Alternativet stemte imod) at ophæve fredningerne af tre naturområder i København, bl.a. Stejlepladsen tæt ved Sydhavnstippen, for at skaffe penge til metrobyggeriet.

Folketinget har hermed vist vejen for landets økonomisk betrængte kommuner: Lav først aftaler om at bebygge attraktive, ikke fredede naturgrunde (som fx. strandengen på Amager Fælled) – lyt derefter til de folkelige protester (som fx. Amager Fælleds Venner) og få forvaltningen til at anvise alternative byggemuligheder – vælg derefter nogle fredede arealer og anmod Folketinget om at ophæve fredningerne ved lov udenom fredningsmyndighederne. Wupti!

Fredningsalliancen inviterer til stormøde på søndag den 24. marts 2019 kl. 13.00 i Krudtuglen, Artillerivej 71A, Islands Brygge (overskriften for mødet er: “VI FORTSÆTTER – MEN HVORDAN”). Mere info ‘her

Alle der gerne vil bidrage til Fredningsalliancens arbejde er inviteret til stormødet, men du er også velkommen, hvis du alene vil have information eller bidrage til drøftelserne.


Comments Off on Affredningsloven vedtaget i Folketinget – stormøde på søndag
Mar
16

Fredningsalliancen: Arrogante folketingsmedlemmer stemmer for affredninger

Posted by CA in Øvrige nyheder

Fredningsalliancen (se de forrige indlæg) har 15-3-2019 udsendt nedenstående pressemeddelse:

Folketinget jager nu lovforslaget om affredninger igennem. Det er affredninger på Amager Fælled, Kalvebod Fælled og i Fiskerhavnen. Forslaget jages ikke kun igennem på kortest mulige tid. Det jages også igennem uden dialog med de mange organisationer og bevægelser, der har noget at sige imod forslaget. Det blev 2. behandlet i Folketinget den 14.3 og skal 3. behandles den 19.3.

Bred opbakning

Fredningsalliancen, der er et paraplynetværk for en række grønne organisationer, har forsøgt at få dialog med de partier, der støtter at områderne affredes. Fredningsalliancen består bl.a. af Danmarks Naturfred­nings­forening København, Amager Fælleds Venner, Fiskerhavnens Venner, NOAH og Verdens Skove.

Read the rest of this entry »


Comments Off on Fredningsalliancen: Arrogante folketingsmedlemmer stemmer for affredninger
Feb
19

Fredningsalliancen: Lovforslag truer naturfredninger

Posted by CA in Øvrige nyheder

Fredningsalliancen (se forrige indlæg) har idag 19-2-2019 udsendt nedenstående pressemeddelelse:

Transport-, Bygnings- og Boligminister Ole Birk Olesen har tirsdag den 19. februar et lovforslag til første behandling i Folketinget. Det vil ophæve tre fredninger for at skaffe penge til By & Havn og ændre en fjerde, så der stort set ikke er mere tilbage af fredningen.

Fredninger ophæves normalt kun i fredningsnævnene. Det er undtagelsen, at Folketinget ophæver fredninger ved lov. Hvis fredninger skal ophæves, skal der være tungtvejende samfundshensyn, som gør det nødvendigt.

Det er absolut ikke tungtvejende samfundshensyn at ville skaffe penge til et selskab. Samfundet freder jo netop for at beskytte natur mod økonomiske interesser.

Read the rest of this entry »


Comments Off on Fredningsalliancen: Lovforslag truer naturfredninger
Feb
9

Fredningsalliancen, affredninger og demonstration d. 24. februar 2019 ved Christiansborg

Posted by CA in Arrangementer/annoncering, Øvrige nyheder
Demo på Bertel Thorvaldsens Plads ved Christiansborg d. 24/2.

Københavns Kommune har bedt Folketinget om at ophæve fire fredninger ved lov – dvs. udenom fredningssystemet – således at de fredede områder kan bebygges. Hensigten er at skaffe 1,9 milliarder kr. til By & Havn. Folketinget har 1. behandling af affrednings-lovforslaget allerede d. 19. februar.

Fredningsalliancen har til formål at forhindre at fredninger ophæves ved lov for at tilgodese økonomisk vinding. Alliancen er dannet for nylig af Danmarks Naturfredningsforening København, Amager Fælleds Venner og Fiskerhavnens Venner. På kort tid har en lang række organisationer og bevægelser tilsluttet sig Fredningsalliancens grundlagstekst, bl.a. NOAH, Verdens Skove, Botanisk Forening, Den Grønne Studenterbevægelse og Dansk Ornitologisk Forening København … og hver uge kommer flere til.

Ønsker din organisation, gruppe eller bevægelse at tilslutte sig Fredningsalliancens grundlagstekst, kan du sende en mail til: stoette(snabel-a)fredningsalliancen.dk

Read the rest of this entry »


Comments Off on Fredningsalliancen, affredninger og demonstration d. 24. februar 2019 ved Christiansborg
Jan
29

Tippens isfugl fanger en fisk!

Posted by CA in Natur og Får

Den smukke isfugl har opholdt sig ved Lorterenden i nogle uger. I dag så jeg den dykke ned i vandet og fange en lille fisk, som den bankede mod en gren inden den slugte den hel. Selvom jeg har set isfuglen snesevis af gange gennem årene på lokaliteten, er det første gang jeg ser den fange en fisk. Fascinerende!


Comments Off on Tippens isfugl fanger en fisk!
Jan
11

Høring d. 21. januar: FREDNINGER OPHÆVES ved Fiskerhavnen og Amager Fælled – hvad bliver det næste?

Posted by CA in Arrangementer/annoncering, Øvrige nyheder

Der afholdes en høring mandag d. 21. januar 2019 kl. 19-21 om de bebudede affredninger i Københavns Kommune. Arrangementet foregår i kantinen på Aalborg Universitet København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV.

Read the rest of this entry »


Comments Off on Høring d. 21. januar: FREDNINGER OPHÆVES ved Fiskerhavnen og Amager Fælled – hvad bliver det næste?
Nov
21

Underskriftindsamling: Bevar Fiskerhavnen – nej til byggeri på ‘Stejlepladsen’

Posted by CA in Øvrige nyheder

Flertallet i Københavns Borgerrepræsentation vil gerne af-frede ‘Stejlepladsen’ ved Fiskerhavnen i Sydhavnen og bygge 550 boliger. Hvis du synes det er en dårlig ide kan du skrive under ‘her‘. I skrivende stund har 3.688 skrevet under.

Du kan blive medlem af foreningen Fiskerihavnens Venner ved at sende en mail til fiskerhavnensvenner[snabel-a]gmail.com mærket “Medlem” med navn, adresse, email-adresse og eventuelt telefonnummer. I denne første generalforsamlings-periode er medlemskab gratis.


Comments Off on Underskriftindsamling: Bevar Fiskerhavnen – nej til byggeri på ‘Stejlepladsen’
Nov
8

Agendaråd Sydhavn donerer 5.000 kr. til Fiskerhavnens Venner

Posted by CA in Øvrige nyheder

Efter ansøgning fra ‘Fiskerhavnens Venner‘ har ‘Agendaråd Sydhavns Miljøpulje‘ doneret 5.000 kr. til foreningens kamp mod af-fredning af Stejlepladsen pga. kommunens byggeplaner.

Agendaråd Sydhavn er et koordinerende organ for de lokale miljøgrupper Grøn Agenda Sydhavn, foreningen Det Grønne Knæ og Tippen Fårelaug (desuden er Naturplejegruppen pt. inviteret med som gæst).


Comments Off on Agendaråd Sydhavn donerer 5.000 kr. til Fiskerhavnens Venner
Sep
7

550 boliger ved Bådehavnsgade og Fiskerihavnen

Posted by CA in Øvrige nyheder

Som en udløber af sagen om byggeri på Amager Fælled er syv partier – Socialdemokratiet, Radikale, SF, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance – blevet enige om at der skal udvikles til 550 boliger på et kystnært fredet areal ved Bådehavnsgade og Fiskerihavnen … mindre end 100 meter fra Sjællands største genbrugsstation (under opførelse) og 200-300 meter fra Sydhavnstippen.

Læs mere på kommunens hjemmeside ‘her‘.

 


Comments Off on 550 boliger ved Bådehavnsgade og Fiskerihavnen
Aug
31

Kom til Høstpicnic d. 23. september 2018

Posted by KL in Arrangementer/annoncering

 

 

 

 

 

 

Forhåbentligt får vi lidt tørvejr igen, for d. 23. september afholder vi den traditionelle høstpicnic på Sydhavnstippen med aktiviteter, guidede ture og lækre smagsprøver.

Sæt kryds i kalenderen og glæd dig til en dejlig dag på Tippen. Der følger mere info, så følg med på facebook.


Comments Off on Kom til Høstpicnic d. 23. september 2018
Jun
15

Kom til Honning-jordbærdag d. 23. juni 2018

Posted by KL in Arrangementer/annoncering

Smag på honningen, som Sydhavns-bierne har puklet for og nyd en lørdag på Tippen ved naturskolen og bigården den 23. juni kl. 11-14.00.

Kom til en hyggelig dag med bier, honning og jordbær på Sydhavnstippen.

Lørdag den 23. juni fra kl. 11.00 til 14.00 bliver der åbnet op for naturskolen og bigården, så du får mulighed for at komme tæt på bierne og deres forunderlige verden.
Biavlerne give en guidet tur i bigården, hvis vejret tillader det og der vil være mulighed for at få smagsprøver af frisk honning sammen med danske jordbær.

Adressen er på den nordlige del af Tippen tæt på Fragtvej, 2450 København SV.
Hvis du kommer fra Sydhavnsgade er det lige forbi Stark ud af Fragtvej. Bemærk, at vejen er lukket for bilkørsel fra denne retning.

Følg med på facebookevent og om naturformidling til børn og unge på Københavns Naturskole.


Comments Off on Kom til Honning-jordbærdag d. 23. juni 2018
Jun
11

Badestrand i Valbyparken forventes åbnet august 2021

Posted by CA in Øvrige nyheder

Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg ‘besluttede d. 28. maj 2018‘ at igangsætte projekt badestrand i Valbyparken i sommeren 2019, med forventet åbning august 2021. Enhedslisten, SF og Dansk Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning på udvalgsmødet: “Partierne ønsker, at forvaltningen samtidig med planlægningen af etableringen af stranden undersøger, om der er mulighed for at regulere trafikken og eventuelt afspærre for bilkørsel til den kommende strand i Valbyparken.” Da såvel badestranden som tilkørselsvejene er placeret i Kongens Enghave, er det i høj grad et anliggende for Sydhavnens beboere. Det fremgår desuden af udvalgsbeslutningen at “Udgifter til afkobling af udledning af spildevand til Kalveboderne og Gåsebækrenden afholdes af HOFOR.”

Borgerrepræsentationen forventes at behandle forslaget inden sommerferien.

Læs Valby Lokaludvalgs ‘projekt-beskrivelse‘.

Grøn Agenda Sydhavn (daværende Karens Minde Gruppen) foreslog i 2002 i et høringssvar til kommunen, at man placerede en badestrand på netop dette sted, dog under den udtrykkelige forudsætning, at stranden ikke måtte forøge biltrafikbelastningen i Kongens Enghave.


Comments Off on Badestrand i Valbyparken forventes åbnet august 2021
May
9

Byggeri på Sydhavnstippen er droppet

Posted by CA in Natur og Får, Skriftligt om Tippen, Øvrige nyheder

Ifølge ‘TV Lorry‘ og  kan beboere i Københavns Sydhavns-område ånde lettet op: “Økonomiudvalget i Københavns Borgerrrepræsentation behandlede sidst på eftermiddagen planerne om et byggeri med 2.500 boliger, som skal have en placering. En af dem var naturområdet Sydhavnstippen – men det område er nu ude af planerne.”

Læs også ‘Politiken‘.


Comments Off on Byggeri på Sydhavnstippen er droppet
May
4

Får og alpakaer græsser nu på Sydhavnstippens nordlige del – ganske uvidende om kommunens alternative byggemuligheder

Posted by CA in Natur og Får, Skriftligt om Tippen, Øvrige nyheder

Den 2. maj 2018 var en historisk dag for Sydhavnen: en flok får og nogle alpakaer blev lukket ud i den nye fold på nord-Tippen og kampen mod de invasive planter gyldenris, bjørneklo, pileurt og hybenrose kunne gå ind i sin afgørende fase. Omkring ‘40 års lokal beboerkamp‘ for bevarelse af de vilde naturområder Karens Minde og Tippen (som indtil 1993 var et samlet naturområde), med smertelige nederlag og berusende sejre, var slut … og der kunne fokuseres på den langsigtede udvikling af Sydhavnstippens vilde natur, uden invasive arter indenfor en kort årrække. Men så skete der noget forfærdeligt.

15 får og 4 alpakaer græsser nu i den nye fold på nord-Tippen. Foto: Claus Andersen, 2018

For kun to dage før fårene blev lukket ind i den nye fold kunne man nemlig læse denne overskrift i Politiken: “Amager Fælled: Omstridt byggeri kan måske flyttes til fælledens nordlige del – eller Sydhavnstippen”. Suk … ikke igen!

For kun 9 år siden ‘besluttede Borgerrepræsentationen‘ at, citat: “… byggemulighederne på Tippen fjernes. Området udlægges til offentligt areal.”

I kommunens aktuelle rapport ‘Undersøgelse af alternative byggemuligheder til Ørestad Fælled Kvarter‘ har den politisk bundne opgave været at udpege mulige byggearealer i Københavns Kommune på mindst 18,7 ha og Sydhavnstippen er ifølge Økonomiforvaltningen en af mulighederne, omend ikke den mest oplagte. Det mulige byggefelt er vist med rødt herunder.

Det forfærdelige røde byggefelt fra kommunens 2018-rapport

Billedet herunder viser det mulige byggefelts idylliske vestside, afgrænset af Enghave Kanal, lokalt kaldet Lorterenden. Isfugl er årligt tilbagevendende på stedet.

Enghave Kanal, lokalt kaldet Lorterenden, med den mulige byggeplads til venstre i billedet. Foto: Claus Andersen, 2018.

Hvis du vil vide mere om Frank Jensens bygge-dilemma er her nogle links:

Politiken

TV2 Lorry

Økonomiforvaltningens aktuelle rapport

Sagsfremstilling til Økonomiudvalget


Comments Off on Får og alpakaer græsser nu på Sydhavnstippens nordlige del – ganske uvidende om kommunens alternative byggemuligheder
Apr
20

Årets arrangementer

Posted by KL in Arrangementer/annoncering

Sæsonen for offentlige aktiviteter skydes allerede i gang nu på søndag d. 22. april, hvor man kan hjælpe med en god gang natur-forårsoprydning på den nationale affaldsindsamlingsdag.
Det foregår kl. 10-13 og i det tidsrum kan man få udleveret poser mv. ved Naturskolen oppe ved Fragtvej.

Se mere på www.facebook.com/events/150318658979454/

Sæt også X i kalenderen her:

  1. juni – Honning-jordbærdag
  2. september – Høstpicnic

 

For slet ikke at tale om de andre planlagte naturplejedage:

  1. april – Tjørnearbejde
  2. maj – Tjørnearbejde
  3. september – Affaldsindsamling

Comments Off on Årets arrangementer
Mar
20

Morgensne på Tippen

Posted by CA in Natur og Får

I morges var Sydhavnstippen dækket af den hvideste sne oplyst af den klareste sol. Den anden dag så jeg fjeldvågen derude…

Sydhavnstippen den 20. marts 2018. Foto: Claus Andersen.


Comments Off on Morgensne på Tippen
Mar
18

Fårehegn på nord-Tippen og hegn rundt om Sommerfugleengen

Posted by CA in Natur og Får, Plejen af Tippen

I forbindelse med at By & Havn opsætter fårehegn rundt om nord-Tippen (dog ikke langs Lorterenden) – og etablerer færiste og klaplåger ved indgangene på grusstien – opsættes et separat hegn rundt om Sommerfugleengen for at forhindre fårene i at æde de blomstrende urter. Derfor er der sat markeringspæle omkring arealet. Den åbne beboergruppe ‘Grøn Agenda Sydhavn‘ varetager naturplejen i Sommerfugleengen.

Sidste: Opsætning af fårehegnet er påbegyndt.

Markeringspæl ved Sommerfugleengen. Foto: Claus Andersen. marts 2018.

Markeringspæl ved Sommerfugleengen. Foto: Claus Andersen. marts 2018.


Comments Off on Fårehegn på nord-Tippen og hegn rundt om Sommerfugleengen
Mar
15

Høring om Naturstyrelsens driftsplan for Kalvebod Fælled og Kongelunden (Vestamager) – høringssvar fra Grøn Agenda Sydhavn

Posted by CA in Øvrige nyheder

Naturstyrelsen Hovedstaden har sendt ‘driftsplan for Kalvebod Fælled‘ og ‘Kongelunden‘ (samlet Vestamager) i ‘offentlig høring‘ frem til 9. april 2018. Grøn Agenda Sydhavn udtrykker i sit ‘høringssvar‘ glæde over at Naturstyrelsen “tager de første spæde skridt i retning af et fremtidigt stort tilnærmet selvforvaltende naturområde med bevarelse af de ydre hegn – som deltagerne i for-høringsprocessen næsten entydigt efterspurgte.” I en note i høringssvaret citeres en række passager fra de ‘skriftlige input fra for-høringsprocessen‘.

Naturstyrelsen vil blandt andet lave et mindre forsøg med skovgræsning og undersøge mulighederne for udsætning af kronvildt. På kortet herunder fra høringssvaret er nogle af styrelsens planer indtegnet med gult i Grøn Agenda Sydhavns forslag fra for-høringen (mere i dette ‘indlæg‘).

Naturstyrelsens planer indtegnet med gult i Grøn Agenda Sydhavn’s forslag.


Comments Off on Høring om Naturstyrelsens driftsplan for Kalvebod Fælled og Kongelunden (Vestamager) – høringssvar fra Grøn Agenda Sydhavn
Jan
20

Grøn Agenda Sydhavn: Årsberetning 2017

Posted by CA in Plejen af Tippen, Skriftligt om Tippen

Grøn Agenda Sydhavn har udsendt sin ‘Årsberetning for 2017‘, hvor man bl.a. kan læse om naturplejen i Sommerfugleengen midt på Sydhavnstippen og se billeder af 72 forskellige blomster fotograferet i engen igennem hele sæsonen.

Rejnfan med honningbi. Foto: Claus Andersen 2017.


Comments Off on Grøn Agenda Sydhavn: Årsberetning 2017
Nov
23

Der kommer får på nord-Tippen

Posted by CA in Natur og Får, Plejen af Tippen

By & Havn har meddelt at der vil blive etableret en fåre-fold på Sydhavnstippens nordlige del, sandsynligvis allerede i foråret 2018. Placeringen af hegnet foreligger endnu ikke.

På syd-Tippen har fårene effektivt udryddet de invasive bjørneklo, gyldenris, pileurt og hybenrose.


Comments Off on Der kommer får på nord-Tippen
Sep
14

Forslag til Naturstyrelsen: reservat med bison, elge og kronvildt på Kalvebod Fælled

Posted by CA in Øvrige nyheder

Naturstyrelsen København afholder i øjeblikket en for-høring (en forløber for en offentlig høring) om en ny driftsplan for Naturstyrelsens arealer på Amager, dvs. Kalvebod Fælled og tilstødende arealer. I den anledning har Grøn Agenda Sydhavn sendt ‘Kommentarer‘ (pdf, 7 sider + bilag, september 2017) med forslag om et selvforvaltende naturområde med bison, elge og kronvildt på Kalvebod Fælled og tilstødende arealer.

Selvforvaltende naturområde på Vestamager (skitse-forslag sendt til Naturstyrelsen). Sept. 2017.

Selvforvaltende naturområde på Vestamager (skitse-forslag sendt til Naturstyrelsen). Sept. 2017.

 


Comments Off on Forslag til Naturstyrelsen: reservat med bison, elge og kronvildt på Kalvebod Fælled
Sep
4

Ræveunge og isfugl

Posted by CA in Natur og Får

På en smuk søndags-morgentur i går på Sydhavnstippen, så jeg isfuglen i “Lorterenden” og en stor ræveunge på midt-tippen. For et par måneder siden så jeg en mindre ræveunge på baneterrænet nord for Tippen; det kunne være fra samme kuld. Det er glædeligt at isfuglen er vendt tilbage efter at den blev skræmt væk af den voldsomme 30 års-oprensning af “Lorterenden”.


Comments Off on Ræveunge og isfugl
Aug
25

Høstpicnic d. 24. september 2017

Posted by KL in Arrangementer/annoncering

 

 

 

 

 

Forhåbentligt holder det smukke sensommervejr, for d. 24. september afholder vi den traditionelle høstpicnic på Sydhavnstippen med aktiviteter, guidede ture og lækre smagsprøver.

Kom og vær med fra kl. 10, når de guidede ture begynder fra Karens Minde. På turene kan du bl.a. høre om urter til drambrygning, om Tippens spændende historie eller komme med på en helt særlig tur kun for børn!

Fra kl. 12 er der et væld af aktiviteter ved Naturskolen (ved Fragtvej tæt på Stark).

Bigården er åben og du kan smage og købe honning fra Tippens bier, presse selvplukkede æbler til most, smage på lammekød og snaps.

Du kan også male mel og bage fladbrød over bål, lave insektpesto, binde høkranse, karte uld og meget mere.
Så kom og nyd naturen i Sydhavnens baghave og hyg i græsset til lyden af lidt levende musik.

Det hele rundes af med mulighed for ponyridning ved Børnenes Dyremark.

Medbring madpakke, krus/flasker til most og godt humør.

Arrangementet er gratis og gennemføres uanset vejret. Dog er der enkelte aktiviteter, der vil blive aflyst i tilfælde af regn.

Begivenheden arrangeres af partnerskabet Tippen Syder og Kgs. Enghave Lokaludvalg.

Øvrige deltagere/bidragsydere er Danmarks Naturfredningsforening, By & Havn, Friluftsrådet, Københavns Naturskole, SydhavnsCompagniet, Copenhagen Volunteers, Frivillige naturplejere, Biavlerne, Børnenes Dyremark, Bug Amok og Børnekulturstedet.


Comments Off on Høstpicnic d. 24. september 2017
Jun
12

Vellykket arbejdsdag i Sommerfugleengen

Posted by CA in Arrangementer/overståede, Plejen af Tippen

I lørdags d. 10. juni 2017 havde ‘Grøn Agenda Sydhavn‘ endnu en herlig arbejdsdag i Sommerfugleengen – med høslæt, bekæmpelse af de invasive gyldenris og bjørneklo, opgravning af besværlige trærødder mv.  Vi var seks fremmødte og vejret var perfekt … og vi så seks forskellige sommerfuglearter!

Næste arbejdsdage er: 24. juni, 19. august, 2. september, 23. september og 28. oktober – alle lørdage kl. 10.00 i ‘Sommerfugleengen‘, midt på Sydhavnstippen. Alle er velkomne.

Syd for engen (engene) har vi etableret en diskret trædesti igennem en lille skovdannelse; se på ‘YouTube‘ (“Sti igennem Nattergaleskoven”).

Høslæt udført af Marie og Liv. Foto: Britta Lunneman, 2017.

Pause på arbejdsdagen. Fra venstre: Britta, Henrik, Liv, Jens og Marie. Foto: Claus Andersen. 2017.

 


Comments Off on Vellykket arbejdsdag i Sommerfugleengen
May
23

YouTube: Sommerfugleengen med gøg, nattergal mv.

Posted by CA in Natur og Får

Søndag morgen var fuglesangen helt fortryllende i Sommerfugleengen midt på Sydhavnstippen, så jeg optog en video  (1:23 min.). Især gøg og nattergal var i hopla. Se videoen på ‘YouTube‘.

Tilføjelse: Pletskuddet herunder af Sommerfugleengens nattergal blev taget af Jens Hyldstrup den 25. maj 2017.


Comments Off on YouTube: Sommerfugleengen med gøg, nattergal mv.
Apr
30

Kalvebod Festival donerer overskud til Grøn Agenda Sydhavn

Posted by CA in Arbejdsdage, Plejen af Tippen, Øvrige nyheder

I går d. 29. april 2017, modtog Grøn Agenda Sydhavn overskuddet på 3.411 kr. fra den seneste Kalvebod Festival ved en hyggelig ceremoni i ‘Sommerfugleengen‘ – som støtte til gruppens naturpleje på Sydhavnstippen. Se billeder fra overrækkelsen på festivalens ‘Facebook‘. Grøn Agenda Sydhavn takker for donationen.

Næste arbejdsdage i Sommerfugleengen er 20. maj og 10. juni, begge lørdage kl. 10.00 … alle er velkomne.


Comments Off on Kalvebod Festival donerer overskud til Grøn Agenda Sydhavn
Mar
26

Ny hundeløbegård ved Sydhavnstippen

Posted by CA in Natur og Får, Øvrige nyheder

Grundejeren By & Havn har etableret en stor indhegnet hundeløbegård ved Sydhavnstippen, syd for Stark. Fritløbende hunde er som bekendt forbudt på naturområdet Tippen, både i og udenfor fårefolden. Godt initiativ af By & Havn.

Hundeløbegård ved Tippen, syd for Stark


Comments Off on Ny hundeløbegård ved Sydhavnstippen
Mar
12

Rådyr jager ræv væk

Posted by CA in Natur og Får, Øvrige nyheder

Jeg stod i eftermiddag og talte med en ven på broen over godsbanen mellem Sydhavnstippen og Thomas Koppels Allé, da vi spottede en ræv et stykke derfra på jernbaneterrænet. Usædvanligt at se en ræv i disse tider, tænkte jeg, og så ved højlys dag. Ræven trak op i beplantningen på skråningen og forsvandt. Kort efter kom et rådyr gående lidt derfra. Ræven trak pludselig ned fra skråningen med retning mod rådyret, som resolut vendte sig rundt og løb direkte imod ræven, som drejede rundt og forsvandt. Og så i Sydhavnen.


Comments Off on Rådyr jager ræv væk
Mar
4

Seks røde glenter over Tippen

Posted by CA in Natur og Får

Man oplever næsten altid noget interessant når man går tur på Sydhavnstippen – her til middag så jeg seks flotte ‘røde glenter‘ glide ind over nord-tippen.


Comments Off on Seks røde glenter over Tippen
Feb
15

Isfugl, rådyr og tårnfalk uden kasse

Posted by CA in Natur og Får, Øvrige nyheder

Kort før starten på den langvarige og voldsomme oprensning af Lorterenden blev der set hele to isfugle, og vi var nogle der var lidt bekymrede for om vi nogensinde ville se dem igen … heldigvis er mindst en isfugl vendt fornøjet tilbage, som billedet herunder illustrerer.

Siden Rasmus Offersen i samarbejde med Grøn Agenda Sydhavn (daværende Naturgruppen), satte to tårnfalkekasser op på Tippen, har der været en fast ynglebestand af den lille rovfugl (se billedet). Desværre er kassen på nordtippen nu faldet ned som vist på billedet.

Sydhavnens rådyr færdes stadig frejdigt på jernbaneterrænet nord for Tippen – jeg så det sidst for godt en uge siden.

Isfugl ved Lorterenden. Foto: Karsten Kring Lauritsen, jan. 2017.

Tårnfalk på Sydhavnstippen. Foto: Karsten Kring Lauritsen, feb. 2017.

Tårnfalke-kasse itu og nedfaldet (opsat 2006). Foto: Claus Andersen, feb. 2017.


Comments Off on Isfugl, rådyr og tårnfalk uden kasse
Feb
5

Grøn Agenda Sydhavns Årsberetning 2016

Posted by CA in Plejen af Tippen, Skriftligt om Tippen

Så kan du læse Grøn Agenda Sydhavns ‘Årsberetning 2016‘. Blandt emnerne er Sommerfugleengen, fremmødet, ny (gammel) container til gruppens redskaber, reguleringen af Københavns Skyttecenter m.v. og den planlagte genbrugsstation.


Comments Off on Grøn Agenda Sydhavns Årsberetning 2016
Dec
8

43 billeder i billedgalleriet

Posted by CA in Øvrige nyheder

Der er lagt 43 Tippen-billeder, fra perioden 2011-2016, i billedgalleriet øverst.


Comments Off on 43 billeder i billedgalleriet
Dec
7

By & Havn svigtede igen naturpleje-aftalerne

Posted by CA in Plejen af Tippen

I sæsonen 2016 blev hverken canadisk gyldenris eller japansk pileurt fældet, og bjørneklo blev ikke rodstukket (den blev heldigvis skærmkappet, dog uden det aftalte eftersyn). År efter år er historien den samme: By & Havn ignorerer hovedparten af sine forpligtelser i partnerskabet Tippen Syder om manuel bekæmpelse af de tre invasive arter.

Kgs. Enghave Lokaludvalg, under kommunens Økonomiforvaltning, har tovholderfunktionen i Tippen Syder.

Kanadisk gyldenris

Nye kolonier af canadisk gyldenris. Foto: Claus Andersen, 2016.

Japansk pileurt breder sig støt og roligt. Foto: Claus Andersen, 2016.

Overset bjørneklo i frø. Foto: Claus Andersen, 2016.


Comments Off on By & Havn svigtede igen naturpleje-aftalerne
Nov
8

Udtynding af tjørn

Posted by KL in Øvrige nyheder

tjornekrat-2-til-web

 

 

 

 

 

 

 

Hvidtjørnens smukke, hvide blomster varsler foråret på Sydhavnstippen, men samtidig breder den sig hæmningsløst og har efterhånden gjort det helt umuligt at bevæge sig rundt i flere dele af området. Det betyder også, at der bliver færre forskellige arter på Tippen.

Og det går hurtigt! Det, selvom flere frivillige grupper gennem årene har udført det hårde arbejde med at beskære og at grave unge hvidtjørn op.

Derfor har Naturplejegruppen taget initiativ til, at tjørnen ryddes helt på en afgrænset del af Tippen, som derefter kan plejes ved slåning to gange årligt.

Det drejer sig om et område nord for stien ved fårefolden, og arbejdet vil blive udført med en såkaldt grenknuser. Den vil kun tage hvidtjørn og lade øvrige træer og buske blive stående. Arbejdet udføres sent på efteråret for at skåne fugle og andre dyr der måtte være i området.

Indsatsen sker i samarbejde med By & Havn og partnerskabet Tippen Syder.


Comments Off on Udtynding af tjørn