Nov
21

Underskriftindsamling: Bevar Fiskerhavnen – nej til byggeri på ‘Stejlepladsen’

Posted by CA in Øvrige nyheder

Flertallet i Københavns Borgerrepræsentation vil gerne af-frede ‘Stejlepladsen’ ved Fiskerhavnen i Sydhavnen og bygge 550 boliger. Hvis du synes det er en dårlig ide kan du skrive under ‘her‘. I skrivende stund har 3.688 skrevet under.

Du kan blive medlem af foreningen Fiskerihavnens Venner ved at sende en mail til fiskerhavnensvenner[snabel-a]gmail.com mærket “Medlem” med navn, adresse, email-adresse og eventuelt telefonnummer. I denne første generalforsamlings-periode er medlemskab gratis.


Comments Off on Underskriftindsamling: Bevar Fiskerhavnen – nej til byggeri på ‘Stejlepladsen’
Nov
8

Agendaråd Sydhavn donerer 5.000 kr. til Fiskerhavnens Venner

Posted by CA in Øvrige nyheder

Efter ansøgning fra ‘Fiskerhavnens Venner‘ har ‘Agendaråd Sydhavns Miljøpulje‘ doneret 5.000 kr. til foreningens kamp mod af-fredning af Stejlepladsen pga. kommunens byggeplaner.

Agendaråd Sydhavn er et koordinerende organ for de lokale miljøgrupper Grøn Agenda Sydhavn, foreningen Det Grønne Knæ og Tippen Fårelaug (desuden er Naturplejegruppen pt. inviteret med som gæst).


Comments Off on Agendaråd Sydhavn donerer 5.000 kr. til Fiskerhavnens Venner
Sep
7

550 boliger ved Bådehavnsgade og Fiskerihavnen

Posted by CA in Øvrige nyheder

Som en udløber af sagen om byggeri på Amager Fælled er syv partier – Socialdemokratiet, Radikale, SF, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance – blevet enige om at der skal udvikles til 550 boliger på et kystnært fredet areal ved Bådehavnsgade og Fiskerihavnen … mindre end 100 meter fra Sjællands største genbrugsstation (under opførelse) og 200-300 meter fra Sydhavnstippen.

Læs mere på kommunens hjemmeside ‘her‘.

 


Comments Off on 550 boliger ved Bådehavnsgade og Fiskerihavnen
Aug
31

Kom til Høstpicnic d. 23. september 2018

Posted by KL in Arrangementer/annoncering

 

 

 

 

 

 

Forhåbentligt får vi lidt tørvejr igen, for d. 23. september afholder vi den traditionelle høstpicnic på Sydhavnstippen med aktiviteter, guidede ture og lækre smagsprøver.

Sæt kryds i kalenderen og glæd dig til en dejlig dag på Tippen. Der følger mere info, så følg med på facebook.


Comments Off on Kom til Høstpicnic d. 23. september 2018
Jun
15

Kom til Honning-jordbærdag d. 23. juni 2018

Posted by KL in Arrangementer/annoncering

Smag på honningen, som Sydhavns-bierne har puklet for og nyd en lørdag på Tippen ved naturskolen og bigården den 23. juni kl. 11-14.00.

Kom til en hyggelig dag med bier, honning og jordbær på Sydhavnstippen.

Lørdag den 23. juni fra kl. 11.00 til 14.00 bliver der åbnet op for naturskolen og bigården, så du får mulighed for at komme tæt på bierne og deres forunderlige verden.
Biavlerne give en guidet tur i bigården, hvis vejret tillader det og der vil være mulighed for at få smagsprøver af frisk honning sammen med danske jordbær.

Adressen er på den nordlige del af Tippen tæt på Fragtvej, 2450 København SV.
Hvis du kommer fra Sydhavnsgade er det lige forbi Stark ud af Fragtvej. Bemærk, at vejen er lukket for bilkørsel fra denne retning.

Følg med på facebookevent og om naturformidling til børn og unge på Københavns Naturskole.


Comments Off on Kom til Honning-jordbærdag d. 23. juni 2018
Jun
11

Badestrand i Valbyparken forventes åbnet august 2021

Posted by CA in Øvrige nyheder

Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg ‘besluttede d. 28. maj 2018‘ at igangsætte projekt badestrand i Valbyparken i sommeren 2019, med forventet åbning august 2021. Enhedslisten, SF og Dansk Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning på udvalgsmødet: “Partierne ønsker, at forvaltningen samtidig med planlægningen af etableringen af stranden undersøger, om der er mulighed for at regulere trafikken og eventuelt afspærre for bilkørsel til den kommende strand i Valbyparken.” Da såvel badestranden som tilkørselsvejene er placeret i Kongens Enghave, er det i høj grad et anliggende for Sydhavnens beboere. Det fremgår desuden af udvalgsbeslutningen at “Udgifter til afkobling af udledning af spildevand til Kalveboderne og Gåsebækrenden afholdes af HOFOR.”

Borgerrepræsentationen forventes at behandle forslaget inden sommerferien.

Læs Valby Lokaludvalgs ‘projekt-beskrivelse‘.

Grøn Agenda Sydhavn (daværende Karens Minde Gruppen) foreslog i 2002 i et høringssvar til kommunen, at man placerede en badestrand på netop dette sted, dog under den udtrykkelige forudsætning, at stranden ikke måtte forøge biltrafikbelastningen i Kongens Enghave.


Comments Off on Badestrand i Valbyparken forventes åbnet august 2021
May
9

Byggeri på Sydhavnstippen er droppet

Posted by CA in Natur og Får, Skriftligt om Tippen, Øvrige nyheder

Ifølge ‘TV Lorry‘ og  kan beboere i Københavns Sydhavns-område ånde lettet op: “Økonomiudvalget i Københavns Borgerrrepræsentation behandlede sidst på eftermiddagen planerne om et byggeri med 2.500 boliger, som skal have en placering. En af dem var naturområdet Sydhavnstippen – men det område er nu ude af planerne.”

Læs også ‘Politiken‘.


Comments Off on Byggeri på Sydhavnstippen er droppet
May
4

Får og alpakaer græsser nu på Sydhavnstippens nordlige del – ganske uvidende om kommunens alternative byggemuligheder

Posted by CA in Natur og Får, Skriftligt om Tippen, Øvrige nyheder

Den 2. maj 2018 var en historisk dag for Sydhavnen: en flok får og nogle alpakaer blev lukket ud i den nye fold på nord-Tippen og kampen mod de invasive planter gyldenris, bjørneklo, pileurt og hybenrose kunne gå ind i sin afgørende fase. Omkring ‘40 års lokal beboerkamp‘ for bevarelse af de vilde naturområder Karens Minde og Tippen (som indtil 1993 var et samlet naturområde), med smertelige nederlag og berusende sejre, var slut … og der kunne fokuseres på den langsigtede udvikling af Sydhavnstippens vilde natur, uden invasive arter indenfor en kort årrække. Men så skete der noget forfærdeligt.

15 får og 4 alpakaer græsser nu i den nye fold på nord-Tippen. Foto: Claus Andersen, 2018

For kun to dage før fårene blev lukket ind i den nye fold kunne man nemlig læse denne overskrift i Politiken: “Amager Fælled: Omstridt byggeri kan måske flyttes til fælledens nordlige del – eller Sydhavnstippen”. Suk … ikke igen!

For kun 9 år siden ‘besluttede Borgerrepræsentationen‘ at, citat: “… byggemulighederne på Tippen fjernes. Området udlægges til offentligt areal.”

I kommunens aktuelle rapport ‘Undersøgelse af alternative byggemuligheder til Ørestad Fælled Kvarter‘ har den politisk bundne opgave været at udpege mulige byggearealer i Københavns Kommune på mindst 18,7 ha og Sydhavnstippen er ifølge Økonomiforvaltningen en af mulighederne, omend ikke den mest oplagte. Det mulige byggefelt er vist med rødt herunder.

Det forfærdelige røde byggefelt fra kommunens 2018-rapport

Billedet herunder viser det mulige byggefelts idylliske vestside, afgrænset af Enghave Kanal, lokalt kaldet Lorterenden. Isfugl er årligt tilbagevendende på stedet.

Enghave Kanal, lokalt kaldet Lorterenden, med den mulige byggeplads til venstre i billedet. Foto: Claus Andersen, 2018.

Hvis du vil vide mere om Frank Jensens bygge-dilemma er her nogle links:

Politiken

TV2 Lorry

Økonomiforvaltningens aktuelle rapport

Sagsfremstilling til Økonomiudvalget


Comments Off on Får og alpakaer græsser nu på Sydhavnstippens nordlige del – ganske uvidende om kommunens alternative byggemuligheder
Apr
20

Årets arrangementer

Posted by KL in Arrangementer/annoncering

Sæsonen for offentlige aktiviteter skydes allerede i gang nu på søndag d. 22. april, hvor man kan hjælpe med en god gang natur-forårsoprydning på den nationale affaldsindsamlingsdag.
Det foregår kl. 10-13 og i det tidsrum kan man få udleveret poser mv. ved Naturskolen oppe ved Fragtvej.

Se mere på www.facebook.com/events/150318658979454/

Sæt også X i kalenderen her:

  1. juni – Honning-jordbærdag
  2. september – Høstpicnic

 

For slet ikke at tale om de andre planlagte naturplejedage:

  1. april – Tjørnearbejde
  2. maj – Tjørnearbejde
  3. september – Affaldsindsamling

Comments Off on Årets arrangementer
Mar
20

Morgensne på Tippen

Posted by CA in Natur og Får

I morges var Sydhavnstippen dækket af den hvideste sne oplyst af den klareste sol. Den anden dag så jeg fjeldvågen derude…

Sydhavnstippen den 20. marts 2018. Foto: Claus Andersen.


Comments Off on Morgensne på Tippen
Mar
18

Fårehegn på nord-Tippen og hegn rundt om Sommerfugleengen

Posted by CA in Natur og Får, Plejen af Tippen

I forbindelse med at By & Havn opsætter fårehegn rundt om nord-Tippen (dog ikke langs Lorterenden) – og etablerer færiste og klaplåger ved indgangene på grusstien – opsættes et separat hegn rundt om Sommerfugleengen for at forhindre fårene i at æde de blomstrende urter. Derfor er der sat markeringspæle omkring arealet. Den åbne beboergruppe ‘Grøn Agenda Sydhavn‘ varetager naturplejen i Sommerfugleengen.

Sidste: Opsætning af fårehegnet er påbegyndt.

Markeringspæl ved Sommerfugleengen. Foto: Claus Andersen. marts 2018.

Markeringspæl ved Sommerfugleengen. Foto: Claus Andersen. marts 2018.


Comments Off on Fårehegn på nord-Tippen og hegn rundt om Sommerfugleengen
Mar
15

Høring om Naturstyrelsens driftsplan for Kalvebod Fælled og Kongelunden (Vestamager) – høringssvar fra Grøn Agenda Sydhavn

Posted by CA in Øvrige nyheder

Naturstyrelsen Hovedstaden har sendt ‘driftsplan for Kalvebod Fælled‘ og ‘Kongelunden‘ (samlet Vestamager) i ‘offentlig høring‘ frem til 9. april 2018. Grøn Agenda Sydhavn udtrykker i sit ‘høringssvar‘ glæde over at Naturstyrelsen “tager de første spæde skridt i retning af et fremtidigt stort tilnærmet selvforvaltende naturområde med bevarelse af de ydre hegn – som deltagerne i for-høringsprocessen næsten entydigt efterspurgte.” I en note i høringssvaret citeres en række passager fra de ‘skriftlige input fra for-høringsprocessen‘.

Naturstyrelsen vil blandt andet lave et mindre forsøg med skovgræsning og undersøge mulighederne for udsætning af kronvildt. På kortet herunder fra høringssvaret er nogle af styrelsens planer indtegnet med gult i Grøn Agenda Sydhavns forslag fra for-høringen (mere i dette ‘indlæg‘).

Naturstyrelsens planer indtegnet med gult i Grøn Agenda Sydhavn’s forslag.


Comments Off on Høring om Naturstyrelsens driftsplan for Kalvebod Fælled og Kongelunden (Vestamager) – høringssvar fra Grøn Agenda Sydhavn
Jan
20

Grøn Agenda Sydhavn: Årsberetning 2017

Posted by CA in Plejen af Tippen, Skriftligt om Tippen

Grøn Agenda Sydhavn har udsendt sin ‘Årsberetning for 2017‘, hvor man bl.a. kan læse om naturplejen i Sommerfugleengen midt på Sydhavnstippen og se billeder af 72 forskellige blomster fotograferet i engen igennem hele sæsonen.

Rejnfan med honningbi. Foto: Claus Andersen 2017.


Comments Off on Grøn Agenda Sydhavn: Årsberetning 2017
Nov
23

Der kommer får på nord-Tippen

Posted by CA in Natur og Får, Plejen af Tippen

By & Havn har meddelt at der vil blive etableret en fåre-fold på Sydhavnstippens nordlige del, sandsynligvis allerede i foråret 2018. Placeringen af hegnet foreligger endnu ikke.

På syd-Tippen har fårene effektivt udryddet de invasive bjørneklo, gyldenris, pileurt og hybenrose.


Comments Off on Der kommer får på nord-Tippen
Sep
14

Forslag til Naturstyrelsen: reservat med bison, elge og kronvildt på Kalvebod Fælled

Posted by CA in Øvrige nyheder

Naturstyrelsen København afholder i øjeblikket en for-høring (en forløber for en offentlig høring) om en ny driftsplan for Naturstyrelsens arealer på Amager, dvs. Kalvebod Fælled og tilstødende arealer. I den anledning har Grøn Agenda Sydhavn sendt ‘Kommentarer‘ (pdf, 7 sider + bilag, september 2017) med forslag om et selvforvaltende naturområde med bison, elge og kronvildt på Kalvebod Fælled og tilstødende arealer.

Selvforvaltende naturområde på Vestamager (skitse-forslag sendt til Naturstyrelsen). Sept. 2017.

Selvforvaltende naturområde på Vestamager (skitse-forslag sendt til Naturstyrelsen). Sept. 2017.

 


Comments Off on Forslag til Naturstyrelsen: reservat med bison, elge og kronvildt på Kalvebod Fælled
Sep
4

Ræveunge og isfugl

Posted by CA in Natur og Får

På en smuk søndags-morgentur i går på Sydhavnstippen, så jeg isfuglen i “Lorterenden” og en stor ræveunge på midt-tippen. For et par måneder siden så jeg en mindre ræveunge på baneterrænet nord for Tippen; det kunne være fra samme kuld. Det er glædeligt at isfuglen er vendt tilbage efter at den blev skræmt væk af den voldsomme 30 års-oprensning af “Lorterenden”.


Comments Off on Ræveunge og isfugl
Aug
25

Høstpicnic d. 24. september 2017

Posted by KL in Arrangementer/annoncering

 

 

 

 

 

Forhåbentligt holder det smukke sensommervejr, for d. 24. september afholder vi den traditionelle høstpicnic på Sydhavnstippen med aktiviteter, guidede ture og lækre smagsprøver.

Kom og vær med fra kl. 10, når de guidede ture begynder fra Karens Minde. På turene kan du bl.a. høre om urter til drambrygning, om Tippens spændende historie eller komme med på en helt særlig tur kun for børn!

Fra kl. 12 er der et væld af aktiviteter ved Naturskolen (ved Fragtvej tæt på Stark).

Bigården er åben og du kan smage og købe honning fra Tippens bier, presse selvplukkede æbler til most, smage på lammekød og snaps.

Du kan også male mel og bage fladbrød over bål, lave insektpesto, binde høkranse, karte uld og meget mere.
Så kom og nyd naturen i Sydhavnens baghave og hyg i græsset til lyden af lidt levende musik.

Det hele rundes af med mulighed for ponyridning ved Børnenes Dyremark.

Medbring madpakke, krus/flasker til most og godt humør.

Arrangementet er gratis og gennemføres uanset vejret. Dog er der enkelte aktiviteter, der vil blive aflyst i tilfælde af regn.

Begivenheden arrangeres af partnerskabet Tippen Syder og Kgs. Enghave Lokaludvalg.

Øvrige deltagere/bidragsydere er Danmarks Naturfredningsforening, By & Havn, Friluftsrådet, Københavns Naturskole, SydhavnsCompagniet, Copenhagen Volunteers, Frivillige naturplejere, Biavlerne, Børnenes Dyremark, Bug Amok og Børnekulturstedet.


Comments Off on Høstpicnic d. 24. september 2017
Jun
12

Vellykket arbejdsdag i Sommerfugleengen

Posted by CA in Arrangementer/overståede, Plejen af Tippen

I lørdags d. 10. juni 2017 havde ‘Grøn Agenda Sydhavn‘ endnu en herlig arbejdsdag i Sommerfugleengen – med høslæt, bekæmpelse af de invasive gyldenris og bjørneklo, opgravning af besværlige trærødder mv.  Vi var seks fremmødte og vejret var perfekt … og vi så seks forskellige sommerfuglearter!

Næste arbejdsdage er: 24. juni, 19. august, 2. september, 23. september og 28. oktober – alle lørdage kl. 10.00 i ‘Sommerfugleengen‘, midt på Sydhavnstippen. Alle er velkomne.

Syd for engen (engene) har vi etableret en diskret trædesti igennem en lille skovdannelse; se på ‘YouTube‘ (“Sti igennem Nattergaleskoven”).

Høslæt udført af Marie og Liv. Foto: Britta Lunneman, 2017.

Pause på arbejdsdagen. Fra venstre: Britta, Henrik, Liv, Jens og Marie. Foto: Claus Andersen. 2017.

 


Comments Off on Vellykket arbejdsdag i Sommerfugleengen
May
23

YouTube: Sommerfugleengen med gøg, nattergal mv.

Posted by CA in Natur og Får

Søndag morgen var fuglesangen helt fortryllende i Sommerfugleengen midt på Sydhavnstippen, så jeg optog en video  (1:23 min.). Især gøg og nattergal var i hopla. Se videoen på ‘YouTube‘.

Tilføjelse: Pletskuddet herunder af Sommerfugleengens nattergal blev taget af Jens Hyldstrup den 25. maj 2017.


Comments Off on YouTube: Sommerfugleengen med gøg, nattergal mv.
Apr
30

Kalvebod Festival donerer overskud til Grøn Agenda Sydhavn

Posted by CA in Arbejdsdage, Plejen af Tippen, Øvrige nyheder

I går d. 29. april 2017, modtog Grøn Agenda Sydhavn overskuddet på 3.411 kr. fra den seneste Kalvebod Festival ved en hyggelig ceremoni i ‘Sommerfugleengen‘ – som støtte til gruppens naturpleje på Sydhavnstippen. Se billeder fra overrækkelsen på festivalens ‘Facebook‘. Grøn Agenda Sydhavn takker for donationen.

Næste arbejdsdage i Sommerfugleengen er 20. maj og 10. juni, begge lørdage kl. 10.00 … alle er velkomne.


Comments Off on Kalvebod Festival donerer overskud til Grøn Agenda Sydhavn
Mar
26

Ny hundeløbegård ved Sydhavnstippen

Posted by CA in Natur og Får, Øvrige nyheder

Grundejeren By & Havn har etableret en stor indhegnet hundeløbegård ved Sydhavnstippen, syd for Stark. Fritløbende hunde er som bekendt forbudt på naturområdet Tippen, både i og udenfor fårefolden. Godt initiativ af By & Havn.

Hundeløbegård ved Tippen, syd for Stark


Comments Off on Ny hundeløbegård ved Sydhavnstippen
Mar
12

Rådyr jager ræv væk

Posted by CA in Natur og Får, Øvrige nyheder

Jeg stod i eftermiddag og talte med en ven på broen over godsbanen mellem Sydhavnstippen og Thomas Koppels Allé, da vi spottede en ræv et stykke derfra på jernbaneterrænet. Usædvanligt at se en ræv i disse tider, tænkte jeg, og så ved højlys dag. Ræven trak op i beplantningen på skråningen og forsvandt. Kort efter kom et rådyr gående lidt derfra. Ræven trak pludselig ned fra skråningen med retning mod rådyret, som resolut vendte sig rundt og løb direkte imod ræven, som drejede rundt og forsvandt. Og så i Sydhavnen.


Comments Off on Rådyr jager ræv væk
Mar
4

Seks røde glenter over Tippen

Posted by CA in Natur og Får

Man oplever næsten altid noget interessant når man går tur på Sydhavnstippen – her til middag så jeg seks flotte ‘røde glenter‘ glide ind over nord-tippen.


Comments Off on Seks røde glenter over Tippen
Feb
15

Isfugl, rådyr og tårnfalk uden kasse

Posted by CA in Natur og Får, Øvrige nyheder

Kort før starten på den langvarige og voldsomme oprensning af Lorterenden blev der set hele to isfugle, og vi var nogle der var lidt bekymrede for om vi nogensinde ville se dem igen … heldigvis er mindst en isfugl vendt fornøjet tilbage, som billedet herunder illustrerer.

Siden Rasmus Offersen i samarbejde med Grøn Agenda Sydhavn (daværende Naturgruppen), satte to tårnfalkekasser op på Tippen, har der været en fast ynglebestand af den lille rovfugl (se billedet). Desværre er kassen på nordtippen nu faldet ned som vist på billedet.

Sydhavnens rådyr færdes stadig frejdigt på jernbaneterrænet nord for Tippen – jeg så det sidst for godt en uge siden.

Isfugl ved Lorterenden. Foto: Karsten Kring Lauritsen, jan. 2017.

Tårnfalk på Sydhavnstippen. Foto: Karsten Kring Lauritsen, feb. 2017.

Tårnfalke-kasse itu og nedfaldet (opsat 2006). Foto: Claus Andersen, feb. 2017.


Comments Off on Isfugl, rådyr og tårnfalk uden kasse
Feb
5

Grøn Agenda Sydhavns Årsberetning 2016

Posted by CA in Plejen af Tippen, Skriftligt om Tippen

Så kan du læse Grøn Agenda Sydhavns ‘Årsberetning 2016‘. Blandt emnerne er Sommerfugleengen, fremmødet, ny (gammel) container til gruppens redskaber, reguleringen af Københavns Skyttecenter m.v. og den planlagte genbrugsstation.


Comments Off on Grøn Agenda Sydhavns Årsberetning 2016
Dec
8

43 billeder i billedgalleriet

Posted by CA in Øvrige nyheder

Der er lagt 43 Tippen-billeder, fra perioden 2011-2016, i billedgalleriet øverst.


Comments Off on 43 billeder i billedgalleriet
Dec
7

By & Havn svigtede igen naturpleje-aftalerne

Posted by CA in Plejen af Tippen

I sæsonen 2016 blev hverken canadisk gyldenris eller japansk pileurt fældet, og bjørneklo blev ikke rodstukket (den blev heldigvis skærmkappet, dog uden det aftalte eftersyn). År efter år er historien den samme: By & Havn ignorerer hovedparten af sine forpligtelser i partnerskabet Tippen Syder om manuel bekæmpelse af de tre invasive arter.

Kgs. Enghave Lokaludvalg, under kommunens Økonomiforvaltning, har tovholderfunktionen i Tippen Syder.

Kanadisk gyldenris

Nye kolonier af canadisk gyldenris. Foto: Claus Andersen, 2016.

Japansk pileurt breder sig støt og roligt. Foto: Claus Andersen, 2016.

Overset bjørneklo i frø. Foto: Claus Andersen, 2016.


Comments Off on By & Havn svigtede igen naturpleje-aftalerne
Nov
8

Udtynding af tjørn

Posted by KL in Øvrige nyheder

tjornekrat-2-til-web

 

 

 

 

 

 

 

Hvidtjørnens smukke, hvide blomster varsler foråret på Sydhavnstippen, men samtidig breder den sig hæmningsløst og har efterhånden gjort det helt umuligt at bevæge sig rundt i flere dele af området. Det betyder også, at der bliver færre forskellige arter på Tippen.

Og det går hurtigt! Det, selvom flere frivillige grupper gennem årene har udført det hårde arbejde med at beskære og at grave unge hvidtjørn op.

Derfor har Naturplejegruppen taget initiativ til, at tjørnen ryddes helt på en afgrænset del af Tippen, som derefter kan plejes ved slåning to gange årligt.

Det drejer sig om et område nord for stien ved fårefolden, og arbejdet vil blive udført med en såkaldt grenknuser. Den vil kun tage hvidtjørn og lade øvrige træer og buske blive stående. Arbejdet udføres sent på efteråret for at skåne fugle og andre dyr der måtte være i området.

Indsatsen sker i samarbejde med By & Havn og partnerskabet Tippen Syder.


Comments Off on Udtynding af tjørn
Oct
1

To isfugle set ved Sydhavnstippen

Posted by CA in Natur og Får

I morges blev to ‘isfugle‘ set ved Lorterenden, som løber mellem Tippen og HF Musikbyen. Observationen blev gjort af Henrik Larsen og det er vist nok første gang to isfugle er set samtidig på lokaliteten. En isfugl blev set samme sted for en måneds tid siden.


Comments Off on To isfugle set ved Sydhavnstippen
Sep
12

Havørn over Sommerfugleengen

Posted by CA in Arbejdsdage, Natur og Får

havorn-over-sommerfugleengen-jens-foto

Pletskuddet af den imponerende havørn over Sommerfugleengen er ikke nyt – det er fra 30. april 2016 og taget af Jens Hyldstrup.

Næste arbejdsdag i engen midt på Tippen er lørdag d. 1. oktober kl. 10.00 (uden garanti for havørne!).


Comments Off on Havørn over Sommerfugleengen
Sep
4

Amager Fælled: Byggeri truer 5000 år gammel natur

Posted by CA in Skriftligt om Tippen, Øvrige nyheder

Københavns Kommune vil nu bebygge 5000 år gammel natur på Amager Fælled … så kender vi hovedstadens politikere igen! For nogle år siden gik det ud over gammel bynær natur på Karens Minde Området i Sydhavnen.

Søndag den 18. september kl. 10.00 (mødested: Sundby Metrostation) kan du blive en del af en menneskemur rundt om det truede naturområde på Amager Fælled. Læs mere ‘Her‘ og se denne ‘Flyer‘ (pdf).

Sydhavnstippen blev heldigvis i 2009 udlagt som rekreativt (natur)område … hvorefter Københavns Kommune (med sit pinligt ringe miljøtilsyn), grundejeren By & Havn (som har 51% kommunalt ejerskab og som fortsat ønsker byggeri på Sydhavnstippen) og Kongens Enghave Lokaludvalg (som er skabt af kommunen og som har ansvaret for støtten til det lokale miljøarbejde) – i uskøn forening – har ladet den invasive Canadisk Gyldenris brede sig voldsomt i den selv-samme natur. Samtidig med naturforarmelsen ruller det ene offentlige arrangement efter det andet hen over Sydhavnstippen.


Comments Off on Amager Fælled: Byggeri truer 5000 år gammel natur
Aug
31

Høstpicnic på Naturens Dag d. 11. september

Posted by KL in Arrangementer/annoncering, Øvrige nyheder

hoest_picnic

 

 

 

 

 

 

Forhåbentligt holder det smukke sensommervejr, for d. 11. september afholder vi den traditionelle høstpicnic på Sydhavnstippen.

Vi fejrer Tippens grønne mangfoldighed, når vi på Naturens Dag inviterer til aktiviteter, guidede ture og lækre smagsprøver.

Kom og vær med fra kl. 10, når de guidede ture begynder fra Karens Minde. På turene kan du bl.a. høre om urter til drambrygning, om Tippens spændende historie eller komme med på en helt særlig tur kun for børn! Motionsklub Sydhavnen giver dig muligheden for lidt sved på panden med en tur med lidt mere fart på med Tippen som mål.

Fra kl. 12 er der et væld af aktiviteter ved Naturskolen (ved Fragtvej tæt på Stark).

Bigården er åben og du kan smage og købe honning fra Tippens bier, presse selvplukkede æbler til most, smage på lammekød og snaps.

Du kan også male mel og bage fladbrød over bål, kærne smør til brødet, binde blomsterkranse, lave bivokslys, skabe ting ud af kæmpebjørneklo, bygge en fuglekasse, så æblekerner og meget mere.
Så kom og nyd naturen i Sydhavnens baghave og hyg i græsset til lyden af lidt levende musik.

Medbring madpakke, krus/flasker til most og godt humør.

Arrangementet er gratis og gennemføres uanset vejret. Dog er der enkelte aktiviteter, der vil blive aflyst i tilfælde af regn.

Begivenheden arrangeres af partnerskabet Tippen Syder og Kgs. Enghave Lokaludvalg.

Øvrige deltagere/bidragsydere er Danmarks Naturfredningsforening, By & Havn, Friluftsrådet, Københavns Naturskole, SydhavnsCompagniet, Copenhagen Volunteers, Frivillige naturplejere, Dragør Drambryggerlaug, Biavlerne, Børnenes Dyremark, Sammen om Sydhavnen, Motionsklub Sydhavnen, Vandrehistorien og Børnekulturstedet.


Comments Off on Høstpicnic på Naturens Dag d. 11. september
Aug
31

Naturvinssmagning på Tippen

Posted by KL in Arrangementer/overståede
vinkbegivenhed

Foto: VINKKBH

I sidste uge afholdt det digitale kulturmagasin VINK et lille arrangement med smagning af naturvine.
Det er der kommet denne artikel ud af.

Arrangørerne melder om stor begejstring for Sydhavnen vilde baghave – naturligvis.


Comments Off on Naturvinssmagning på Tippen
Aug
4

Blomstrende urter i Sommerfugleengen

Posted by CA in Arbejdsdage, Natur og Får, Plejen af Tippen

Grøn Agenda Sydhavn’s naturpleje i ‘Sommerfugleengen‘, midt på Sydhavnstippen, skrider planmæssigt frem. Sammenlignet med den første sæson sidste år kan vi lykkeligvis konstatere at: 1) de lysåbne arealer er markant forøget og mere næringsfattige pga. høslæt, 2) antallet af blomstrende urte-arter er forøget, 3) græsserne er mindre dominerende og 4) de invasive arter er i kraftig tilbagegang.

Vi har planlagt to arbejdsdage i sensommeren: Lørdag den 20. august og lørdag den 3. september. Vi mødes til kaffe kl. 10.00. Alle er velkomne til at give en hånd med…

Blomsterbillederne herunder er alle taget af undertegnede i Sommerfugleengen i dag (klik på et billede og brug piletasterne) … ingen artsbestemmelsen i denne omgang.

Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (1)Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (2) Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (3) Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (4) Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (5) Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (6) Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (7) Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (8) Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (9) Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (10) Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (11) Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (12) Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (14) Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (15) Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (16) Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (17) Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (18) Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (19) Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (20) Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (21) Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (22) Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (23) Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (24) Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (25) Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (26) Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (27) Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (28)


Comments Off on Blomstrende urter i Sommerfugleengen
Jul
7

Trailskralderne

Posted by KL in Øvrige nyheder

Hvad er en trailskralder?
Det er én, der samler affald som en del af sin løbetræning – smart og godt.
Der er alle nogle stykker, der trailskralder på Tippen, men tænk hvis alle løbende, gående, luntende gjorde det……
Det ville kun gøre Tippen endnu dejligere.

trailskralderne


Comments Off on Trailskralderne
Jun
13

Anmeldelse af technofester

Posted by KL in Øvrige nyheder

Kære allesammen.

Der bliver IKKE givet tilladelse til hverken technofester eller andre festligheder med forstærket musik på Tippen.
Hvis I ser, at der bliver lagt an til en fest eller at en fest er i fuld gang, må I meget gerne kontakte By & Havn på deres vagtnummer: 20 80 98 87

Hvis I er i kontakt med politiet i forbindelse med fester på Tippen, må I gerne gøre dem opmærksomme på, at festarrangørerne ofte vinder tid ved at påstå, at de har tilladelse fra Københavns Kommune. Kommunen kan slet ikke give en sådan tilladelse, eftersom det ikke er deres grund. Politiet bør altid bede om at se en påstået tilladelse på skrift.


Comments Off on Anmeldelse af technofester
Jun
13

Honning-jordbærdag på lørdag d. 18. juni

Posted by KL in Arrangementer/annoncering

Kom med, når der åbnes for naturskolen og bigården, så man får mulighed for at komme tæt på bierne.

Biavlerne give en guidet tur i bigården, hvis vejret tillader det, og der vil være mulighed for at få smagsprøver af frisk honning sammen med danske jordbær eller på en pandekage lavet over bål.

Så kom til en hyggelig dag med Honning, jordbær og pandekager på Sydhavnstippen

Arrangementet er gratis og varer fra kl. 11.00 til 14.00

Naturskolen ligger på Fragtvej mellem Stark og Enghave Kanal.
bi-judith


Comments Off on Honning-jordbærdag på lørdag d. 18. juni
Jun
13

Oprensningen af kanalerne – indslag i TV2 Lorry

Posted by KL in Øvrige nyheder

tippen fra lorry

 

 

 

 

 

 

 

TV2 Lorry har haft et indslag om oprensningen af kanalerne rundt om Musikbyen.
Indslaget kan ses her.


Comments Off on Oprensningen af kanalerne – indslag i TV2 Lorry
Jun
12

Ulovlige technofester, schæferhunde, døde og skræmte får, og Københavns (tragikomiske) Politi

Posted by CA in Natur og Får, Øvrige nyheder

Igen idag var der gang i en ulovlig technofest i fårefolden på Sydhavnstippen og igen var Københavns Politi på pletten. Betjentene fik at vide at tilladelserne var i orden, hvorefter de gik igen!!? (kilde: Britta Lunnemann). Hermed synes flere års forsøg på samarbejde mellem Kgs. Enghave Lokaludvalg, Tippen Syder, By & Havn og Københavns Politi, om at bremse de ulovlige raves straks de påbegyndes, at fremstå som en endeløs KOMEDIE … eller tragedie om man vil! [Tilføjelse: dagens technofest blev i løbet af eftermiddagen stoppet af By & Havn og politiet (kilde: Britta Lunnemann]

Sidste weekend var der ligeledes en ‘ulovlig technofest i fårefolden‘ og to schæferhunde uden opsyn angreb samtidig fårene med det resultat at tre får døde, en måtte behandles af dyrlægen og tre skræmte får måtte reddes ind fra vandet. De to schæferhunde ses på billedet herunder efter deres blodrus. De to tysk-registrede hunde er nu internerede. Under ‘sidste års technofest‘ på nord-tippen, fotograferede jeg to schæferhunde som strejfede rund om technofest-pladsen uden opsyn; se billedet herunder. Bedøm selv om det er de samme hunde. Billedet er sendt til politiet.

De to schæferhunde som angreb fårene på Sydhavnstippen har været interneret siden udåden. Foto: ?

De to schæferhunde som angreb fårene på Sydhavnstippen. Foto: ?

De to schæferhunde knyttet til den ulovlige technofest i 2015. Foto: Claus Andersen.

De to schæferhunde som strejfede rundt om den ulovlige technofest i 2015. Foto: Claus Andersen.

Nedenunder ses nogle billeder af dagens ulovlige technofest … denne gang så jeg dog ingen strejfende schæferhunde! Read the rest of this entry »


Comments Off on Ulovlige technofester, schæferhunde, døde og skræmte får, og Københavns (tragikomiske) Politi
Jun
6

Tjørnedag på søndag d. 12. juni

Posted by KL in Arrangementer/annoncering, Plejen af Tippen, Øvrige nyheder

 

Leslåning 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter en hyggelig og effektiv dag med le-slåning, følger endnu en naturplejedag den 12. juni fra kl. 10 til 13.
Med spader og ørnenæb vil vi tynde ud i bestanden af tjørn, så nogle af de åbne enge bevares.
Stemningen har været så god de sidste par gange, at vi denne gang lægger op til, at man kan blive hængende bagefter, hvor vi byder på en gratis sandwich  og drikke.
Vi takker 15. Junifonden for at have givet midler til dette.

Vi vil have handsker og redskaber klar og byder på en lille forfriskning undervejs. Tilmelding er ikke nødvendigt.

Vi mødes ved Naturskolen for enden af Fragtvej kl 10 (mellem STARK og gangbroen over jernbanen fra Thomas Koppels Alle)

På vegne af naturplejegruppen

Johan & Esther

Arrangør: Naturplejegruppen Tippen


Comments Off on Tjørnedag på søndag d. 12. juni
Jun
6

Tre får skambidt til døde af to schæferhunde

Posted by CA in Natur og Får

I går søndag blev endnu tre får alvorligt skambidt af løsgående hunde på Sydhavnstippen. Denne gang lykkedes det at indfange “gerningsmændene”, to schæferhunde, der sikkert vil blive aflivet på grund af ejerens manglende omsorg. [kilde Britta Lunnemann]

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Et af de tre skambidte får. Foto: Britta Lunnemann, 2016.


Comments Off on Tre får skambidt til døde af to schæferhunde
Jun
5

Raves på Sydhavnstippen stoppet af politiet

Posted by CA in Øvrige nyheder

Der var to raves (technofester) igang på Tippen lørdag morgen og formiddag. Politiet blev tilkaldt og snart efter stoppede musikken. Tak til Københavns Politi for hurtigt indgriben (læs dette tidligere ‘indlæg‘). By & Havn vil blive kontaktet med henblik på at afspærre Tippen for trafik i weekenden – pga. oprensningen af lorterenden er der fri adgang for bilkørsel. [kilde: Torben Christensen]


Comments Off on Raves på Sydhavnstippen stoppet af politiet
May
31

Oprensningen af Lorterenden

Posted by CA in Arrangementer/annoncering

HedeDanmarks oprensning er nået til Lorterenden og “båden” er netop ankommet. På fredag mellem kl. 10 og kl. 13 vil man kunne se en demonstration af hvordan det skal foregå. Så hvis du er nysgerrig kan du lægge vejen om ad Lorterenden … du kan ikke undgå at set arbejdspladsen. [kilde: Britta Lunnemann]

Oprensningen er næsten klar til start. Foto: Britta Lunnemann, 2016.

Oprensningen er næsten klar til start. Foto: Britta Lunnemann, 2016.

"Båden" i sit rette element. Foto: Britta Lunnemann, 2016.

“Båden” i sit rette element. Foto: Britta Lunnemann, 2016.


Comments Off on Oprensningen af Lorterenden
May
11

Endnu et får skambidt og aflivet

Posted by CA in Natur og Får

Skambidt får 2016_05_

……

Den 4. maj 2016 blev endnu et får fundet skambidt på Sydhavnstippen. Dyret var så alvorligt tilredt – se billedet taget af Torben Chrisser Christensen – at det efterfølgende måtte aflives.

Ligesom det sidste ‘hunde-overfald den 24. december 2015‘ fandt den seneste skambidning sted i fårefolden tæt ved bådklubberne ved Sydløbsvej og Sejlklubvej.

Nogen må kende til en strejfende hund i området ved bådklubberne. 

 


Comments Off on Endnu et får skambidt og aflivet
May
9

Hyggelig tjørneleg

Posted by KL in Arbejdsdage, Plejen af Tippen

tjørn 8 maj 2016 2 til web

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søndag var omkring 15 flittige folk i fuld færd med at tynde ud i tjørnemassen på Tippen.
Det var en skøn dag med både lokale og internationale borgere – de sidste havde meldt sig gennem Copenhagen Volunteers.

Vær selv med næste gang, hvor der er vejledning i, hvordan man svinger en le.

Det sker d. 29. maj kl. 10-13.


Comments Off on Hyggelig tjørneleg
May
2

Rydning af tjørn på søndag d. 8. maj

Posted by KL in Øvrige nyheder

Kom og få frisk luft og meningsfuld motion ved at hjælpe til med at tynde ud i bestanden af engriflet hvidtjørn.
Det er hyggeligt samvær og arbejde – helt i dit eget tempo – fra kl. 10 til 13.

Vi mødes kl. 10 ved Naturskolen for enden af Fragtvej (mellem STARK og gangbroen over jernbanen fra Thomas Koppels Alle).
Herfra bevæger vi os samlet ud på Tippen.

Handsker og redskaber er klar, og vi byder på en lille forfriskning.

Hilsen Naturplejegruppen Tippen


Comments Off on Rydning af tjørn på søndag d. 8. maj
Apr
18

Vellykket affaldsindsamling

Posted by KL in Øvrige nyheder

Omkring 45 frivillige var i går med til at samle affald fra Tippen.
Et forsigtigt bud lyder på, at der er samlet omkring 550 kg. affald, som By & Havn snarest vil hente.
Nedenfor ses en enkelt af bunkerne.

affaldsdag Tippen


Comments Off on Vellykket affaldsindsamling
Apr
15

Derfor oprenses Enghave Kanal og Gåsebækrenden

Posted by KL in Øvrige nyheder

Der er lige nu gang i et stort oprensningsarbejde af kanalerne mellem Tippen og Valbyparken. Det kommer til at fylde en del af arealet på Tippen og kan se voldsomt ud, men er nødvendigt for at sikre mod slam i Kalveboderne og vand i kældrene.

Baggrund:

Gåsebækrenden er oprindeligt et vandløb, som førte regnvand til Kalveboderne fra området oppe omkring Valby, der dengang var enge og marker langt ude på landet. Enghave Kanal har sin oprindelse i en afvandingskanal fra Kongens Enghave.

Op gennem 1900-tallet blev København mere og mere befolket, og med det blev spildevand, fra bl.a. den nye opfindelse W.C.-et, ført ud i byens vandløb. Vandløbene fik en så dårlig vandkvalitet, at de senere blev rørlagt af sundhedsmæssige årsager, og fordi de simpelthen stank forfærdeligt. Derfor kan vi i dag finde langt de fleste Københavnske vandløb som rørlagte kloakker under byen. Read the rest of this entry »


Comments Off on Derfor oprenses Enghave Kanal og Gåsebækrenden
Apr
14

Hold Tippen smuk – som i digtet i dagens Politiken

Posted by KL in Øvrige nyheder

Husk, at på søndag d. 17. april kl. 10-13 er der affaldsindsamling på Tippen.

Man kan jo f.eks. recitere dette digt for hinanden, mens man hygger sig i naturen:

Digt om Sydhavnstippen


Comments Off on Hold Tippen smuk – som i digtet i dagens Politiken
Apr
1

Oprensning af Lorterenden og etablering af arbejdsplads

Posted by KL in Øvrige nyheder

HedeDanmark er i fuld gang med at gøre klar til at kunne rense op i Lorterenden. De har blandt andet ryddet en stor plads til en container i forbindelse med afvanding af det, de graver op fra renden.
Der er blevet udvalgt et af de mindst bevoksede områder, og firmaet lover, at tage hensyn til dyreliv og mennesker i de tre måneder arbejdet vil vare, og at træer og buske vil blive genplantet.


Comments Off on Oprensning af Lorterenden og etablering af arbejdsplads