Grøn Agenda Sydhavn

Grøn Agenda Sydhavns forslag til Naturplan for Sydhavnstippen 2019 (pdf, 8 sider), er tænkt som inspiration til en afløser for den gældende Plejeplan for Sydhavnstippen 2012-2022.

Herunder er naturplanens 8 sider (klik for større skarphed).

Kommentarer er velkomne og kan sendes til gronagendasydhavn@gmail.com eller nina.svane@gmail.com.