Denne side på sydhavnstippen.dk benyttes af Agendaråd Sydhavn. Indholdet relaterer sig ikke kun til Sydhavnstippen.

Agendaråd Sydhavn

Agendarådet er et koordinerende, lokalt miljøråd med udpegede repræsentanter fra Grøn Agenda Sydhavn, Det Grønne Knæ og Tippen Fårelaug.

Medlemmer af Agendaråd Sydhavn

Claus Andersen, udpeget af Grøn Agenda Sydhavn.
Torben ‘Chrisser’ Christensen, udpeget af Det Grønne Knæ.
Rikke Bjørnsson, udpeget af Tippen Fårelaug (er en del af Børnenes Dyremark).

Miljøpulje

Den 19. januar 2006 stiftede Agendarådet en miljøpulje til støtte for lokale miljøprojekter, som vurderes at have vanskelig adgang til andre fonde og puljer.

Yderligere information: ‘Agendaråd Sydhavns Miljøpulje

Ansøgninger om økonomisk støtte rettes til Torben ‘Chrisser’ Christensen, HB Mozart 27, 2450 Kbh. SV. Tlf. 28 97 72 91. E-mail: chrisser2450@gmail.com

Næste møde

Næste møde i Agendaråd Sydhavn er (ikke aftalt).

Dokumenter og vedtægter

Nederst på siden ses Agendarådets årsberetninger siden 2002, samt høringssvar mv. Se desuden ‘Agendaråd Sydhavns vedtægter‘.

Hvad betyder Agenda 21?

“Agenda 21” betyder “dagsorden for det 21. århundrede”, og er en handlingsplan for bæredygtig udvikling. Processen startede med en FN beslutning i 1992 og handler om, at mennesket skal sikre sin egen overlevelse, uden at det bliver på bekostning af den følsomme natur og social værdighed hos med-menneskene. Intentionen er at alle gode kræfter – lokalt, nationalt og internationalt – skal trække på samme hammel på en mangfoldighed af måder. Borgernes aktive deltagelse er altafgørende hvis projektet skal lykkes.

Kontakt

Torben ‘Chrisser’ Christensen
HB Mozart 27, 2450 Kbh. SV.
Tlf. 28 97 72 91.
E-mail: chrisser2450@gmail.com

Dokumentsamling

1. Agendarådets årsberetning 2002

2. Agendarådets årsberetning 2003

3. Agendarådets årsberetning 2006 (samt 2004 og 2005)

4. Agendarådets høringssvar til kommunens udvalg for demokrati, 2003

5. Agendarådets bemærkninger til kommunens Agenda 21 plan, 2004

6. Agendarådets høringssvar til lokalt miljøarbejde, 2007

7. Brev fra Agendarådets Kgs. Enghave Lokaludvalg, Grøn Sydhavn, Grøn Vesterbro og Grøn Valby til Klaus Bondam om invasive plantearter, 2007

8. Vedtægter for Agendaråd Sydhavn, 2008

9. Agendaråd Sydhavns Miljøpulje – formål og retningslinier, 2008

10. Agendarådets årsberetning 2007

11. Høringssvar fra Agendarådet og Grøn Sydhavn til kommuneplanstrategi 2007, marts 2008

12. Høringssvar fra Agendarådet og Grøn Vesterbro/Sydhavn til kommunens Agenda 21 plan, 2008

13. Agendarådets årsberetning 2008

14. Fælles debatoplæg (Udviklingsplan) for Sydhavnstippen af Agendaråd Sydhavn og medlemmerne Grøn Agenda Sydhavn, Grøn Sydhavn Naturgruppen, Det Grønne Knæ og Tippen Fårelaug, dec. 2009.pdf.

15. Agendarådets årsberetning 2009.

16. Agendarådets årsberetning 2010.

17. Agendarådets årsberetning 2018 (med resume 2011-2017)

18. Agendarådets årsberetning 2019.