«
»


Nov
8

Bydelsplan godkendt

posted by CA in Skriftligt om Tippen, Øvrige nyheder

Borgerrepræsentationen godkendte den 4. nov. 2010 lokaludvalgenes ‘Bydelsplan for Kgs. Enghave og Vesterbro‘. Bydelsplanen er udarbejdet af Kgs. Enghave Lokaludvalg og Vesterbro Lokaludvalg.

I planen foreslås den nordlige del af Sydhavnstippen fredet (forslag vedr. Tippen s. 19-21 (pdf s. 21-23)) – den sydlige del af naturområdet er som bekendt fredet. Desuden foreslås opstillet et udsigtstårn ved Fragtvej i Tippens nordende. Kommunens bemærkninger til forslagene kan læses i bydelsplanen s. 21 (pdf s. 23). Af bemærkningerne fremgår at kommunen ikke anser det nordlige Tippen for fredningsværdigt.

Bydelsplanen ligger i ‘arkivet‘ på sydhavnstippen.dk (bilag 58).