«
»


Jun
18

Fældning langs hegn til Stark

posted by KL in Plejen af Tippen

Stark har problemer med at træer og buske ødelægger deres hegn og alarmsystemer, og derfor fælder By & Havn en bræmme langs deres hegn.

De vil gøre det så nænsomt, de kan og lade planterne ligge, så dyr og insekter kan have gavn af skjulestederne.