«
»


Dec
17

Danmarks Naturfredningsforening klager over udfaldet af fredningssag

posted by KL in Øvrige nyheder

I sidste måned afviste Fredningsnævnet at ville frede hele Tippen.
Derfor er det stadig kun den sydligste del (ca. området med fårefold), der er fredet, mens den nordlige del er ‘udlagt til rekreative formål’ i Kommuneplanen.

Danmarks Naturfredningsforening har valgt at klage til Natur- og Miljøklagenævnet, fordi de mener, at det bør fredes på grund af dets store ‘betydning for almenheden’.