«


Sep
14

Forslag til Naturstyrelsen: reservat med bison, elge og kronvildt på Kalvebod Fælled

posted by CA in Øvrige nyheder

Naturstyrelsen København afholder i øjeblikket en for-høring (en forløber for en offentlig høring) om en ny driftsplan for Naturstyrelsens arealer på Amager, dvs. Kalvebod Fælled og tilstødende arealer. I den anledning har Grøn Agenda Sydhavn sendt ‘kommentarer‘ (pdf, 7 sider + bilag, september 2017) med forslag om et selvforvaltende naturområde med bison, elge og kronvildt på Kalvebod Fælled og tilstødende arealer.

Forslag til selvforvaltende natur på Kalvebod Fælled og tilstødende arealer

Selvforvaltende naturområde på Vestamager (skitse-forslag sendt til Naturstyrelsen). Sept. 2017.