«
»


Oct
3

Kommuneplan 2019 i høring til 22. oktober: Grøn Agenda Sydhavns høringssvar (Stejlepladsen og Lærkesletten)

posted by Claus Andersen in Alle

Københavns Kommune har forslag til Kommuneplan 2019 i offentlig høring til 22. oktober. Alle privatpersoner og organisationer kan skrive høringssvar på: ‘https://blivhoert.kk.dk/hoering/verdensby-med-ansvar-forslag-til-kobenhavns-kommuneplan-2019‘. Her kan du også se alle indsendte høringssvar.

Kommuneplanen (Verdensby med ansvar), samt diverse baggrundsanalyser, findes her: ‘https://kp19.kk.dk/‘.

Grøn Agenda Sydhavn fokucerer i sit ‘Høringssvar‘ på kommunens foreslåede byudvikling på de ved lov affredede naturområder Lærkesletten (Vejlands Allé), Stejlepladsen (Bådehavnsgade) og arealet ved Selinevej. Det fremgår af høringssvaret at både Natura-2000 området og Københavns grønne struktur vil blive negativt påvirket af byggerierne.