Jan
17

Grøn Agenda Sydhavns årsberetning 2019

posted by Claus Andersen in Plejen af Tippen, Skriftligt om Tippen

Læs Grøn Agenda Sydhavns ‘årsberetning 2019‘. For første gang i tyve år har vi i et helt år ikke lavet naturpleje på Sydhavnstippen. Vi ville bestemt gerne have fortsat arbejdet, men partnerskabet Tippen Syder har villet det anderledes. Imellem 2000 og 2o18 aktiverede vi langt over hundrede frivillige til naturpleje og affaldsindsamling på Tippen. I […]Dec
8

BREAKING NEWS: Grøn Agenda Sydhavns forslag til naturplan for Sydhavnstippen

posted by Nina Svane-Mikkelsen in Natur og Får, Plejen af Tippen, Skriftligt om Tippen

Grøn Agenda Sydhavn præsenterer hermed forslag til Naturplan for Sydhavnstippen 2019 (pdf). Forslaget er tænkt som inspiration til en afløser for den fungerende Plejeplan for Sydhavnstippen 2012-2022, som ligger til grund for naturplejen i dag. Forslaget tager afsæt i den eksisterende plans grundlæggende elementer, metoder og målsætninger, men ser længere frem i tid og er udformet […]May
24

“Clean-up” af Tippens kyster 2. juni

posted by Claus Andersen in Arrangement, Plejen af Tippen

Søndag d. 2. juni 2019 kl. 11.00 afholder Nordic Ocean Watch Denmark et clean-up event på Sydhavnstippen. Mødestedet er Fragtvej 9 (foran Stark), hvorfra man går sammen mod vandet. Efter indsamling af plastaffald o.a. langs kysten vil der omkring kl. 13 blive tændt bål og serveret en forfriskning for deltagerne. Alle er velkomne. Nordic Ocean […]May
15

Høslæt på Tippen

posted by Claus Andersen in Arrangement, Plejen af Tippen

Der inviteres til høslæt på Tippen søndag d. 19. maj 2019 kl. 10-13. Mødested ved Naturskolen ved Fragtvej. Mere info på opslaget herunder.Mar
18

Fårehegn på nord-Tippen og hegn rundt om Sommerfugleengen

posted by Claus Andersen in Natur og Får, Plejen af Tippen

I forbindelse med at By & Havn opsætter fårehegn rundt om nord-Tippen (dog ikke langs Lorterenden) – og etablerer færiste og klaplåger ved indgangene på grusstien – opsættes et separat hegn rundt om Sommerfugleengen for at forhindre fårene i at æde de blomstrende urter. Derfor er der sat markeringspæle omkring arealet. Den åbne beboergruppe ‘Grøn […]Jan
20

Grøn Agenda Sydhavn: Årsberetning 2017

posted by Claus Andersen in Plejen af Tippen, Skriftligt om Tippen

Grøn Agenda Sydhavn har udsendt sin ‘Årsberetning for 2017‘, hvor man bl.a. kan læse om naturplejen i Sommerfugleengen midt på Sydhavnstippen og se billeder af 72 forskellige blomster fotograferet i engen igennem hele sæsonen.Nov
23

Der kommer får på nord-Tippen

posted by Claus Andersen in Natur og Får, Plejen af Tippen

By & Havn har meddelt at der vil blive etableret en fåre-fold på Sydhavnstippens nordlige del, sandsynligvis allerede i foråret 2018. Placeringen af hegnet foreligger endnu ikke. På syd-Tippen har fårene effektivt udryddet de invasive bjørneklo, gyldenris, pileurt og hybenrose.Jun
12

Vellykket arbejdsdag i Sommerfugleengen

posted by Claus Andersen in Overstået arrangement, Plejen af Tippen

I lørdags d. 10. juni 2017 havde ‘Grøn Agenda Sydhavn‘ endnu en herlig arbejdsdag i Sommerfugleengen – med høslæt, bekæmpelse af de invasive gyldenris og bjørneklo, opgravning af besværlige trærødder mv.  Vi var seks fremmødte og vejret var perfekt … og vi så seks forskellige sommerfuglearter! Næste arbejdsdage er: 24. juni, 19. august, 2. september, […]Apr
30

Kalvebod Festival donerer overskud til Grøn Agenda Sydhavn

posted by Claus Andersen in Arbejdsdage, Plejen af Tippen, Øvrige nyheder

I går d. 29. april 2017, modtog Grøn Agenda Sydhavn overskuddet på 3.411 kr. fra den seneste Kalvebod Festival ved en hyggelig ceremoni i ‘Sommerfugleengen‘ – som støtte til gruppens naturpleje på Sydhavnstippen. Se billeder fra overrækkelsen på festivalens ‘Facebook‘. Grøn Agenda Sydhavn takker for donationen. Næste arbejdsdage i Sommerfugleengen er 20. maj og 10. juni, begge […]Feb
5

Grøn Agenda Sydhavns Årsberetning 2016

posted by Claus Andersen in Plejen af Tippen, Skriftligt om Tippen

Så kan du læse Grøn Agenda Sydhavns ‘Årsberetning 2016‘. Blandt emnerne er Sommerfugleengen, fremmødet, ny (gammel) container til gruppens redskaber, reguleringen af Københavns Skyttecenter m.v. og den planlagte genbrugsstation.Dec
7

By & Havn svigtede igen naturpleje-aftalerne

posted by Claus Andersen in Plejen af Tippen

I sæsonen 2016 blev hverken canadisk gyldenris eller japansk pileurt fældet, og bjørneklo blev ikke rodstukket (den blev heldigvis skærmkappet, dog uden det aftalte eftersyn). År efter år er historien den samme: By & Havn ignorerer hovedparten af sine forpligtelser i partnerskabet Tippen Syder om manuel bekæmpelse af de tre invasive arter. Kgs. Enghave Lokaludvalg, […]Aug
4

Blomstrende urter i Sommerfugleengen

posted by Claus Andersen in Arbejdsdage, Natur og Får, Plejen af Tippen

Grøn Agenda Sydhavn’s naturpleje i ‘Sommerfugleengen‘, midt på Sydhavnstippen, skrider planmæssigt frem. Sammenlignet med den første sæson sidste år kan vi lykkeligvis konstatere at: 1) de lysåbne arealer er markant forøget og mere næringsfattige pga. høslæt, 2) antallet af blomstrende urte-arter er forøget, 3) græsserne er mindre dominerende og 4) de invasive arter er i […]Jun
6

Tjørnedag på søndag d. 12. juni

posted by KL in Arrangement, Plejen af Tippen, Øvrige nyheder

                  Efter en hyggelig og effektiv dag med le-slåning, følger endnu en naturplejedag den 12. juni fra kl. 10 til 13. Med spader og ørnenæb vil vi tynde ud i bestanden af tjørn, så nogle af de åbne enge bevares. Stemningen har været så god de sidste par […]May
9

Hyggelig tjørneleg

posted by KL in Arbejdsdage, Plejen af Tippen

                  Søndag var omkring 15 flittige folk i fuld færd med at tynde ud i tjørnemassen på Tippen. Det var en skøn dag med både lokale og internationale borgere – de sidste havde meldt sig gennem Copenhagen Volunteers. Vær selv med næste gang, hvor der er vejledning […]Feb
22

Grøn Agenda Sydhavns Årsberetning 2015

posted by Claus Andersen in Plejen af Tippen, Skriftligt om Tippen

Efter mange, mange år i Sydhavnstippens og i begyndelsen også Karens Minde Områdets tjeneste – med indsamling af affald, bekæmpelse af bjørneklo mv., miljø-politisk arbejde og utallige omstillinger efter tåbelige (og enkelte kloge) BR-beslutninger – fokuserer Grøn Agenda Sydhavn nu hovedsagelig på udviklingen af Sommerfugleengen midt på Tippen. I lyset af dette skal ‘Grøn Agenda […]Feb
18

By & Havns naturpleje i 2015-sæsonen

posted by Claus Andersen in Plejen af Tippen

By & Havns mangeårige problemer med at leve op til naturpleje-aftalerne i Partnerskabet Tippen Syder fortsatte i sæsonen 2015. Den invasive og aggressive canadiske gyldenris blev ikke fældet og bjørneklo blev ikke rodstukket. På positiv-siden tæller at bjørneklo blev skærmkappet (dog uden opfølgning) og at næsten alle kolonier af japansk pileurt blev fældet. Læs desuden ‘Evaluering […]Nov
28

Første sæson i Sommerfugleengen

posted by Claus Andersen in Natur og Får, Plejen af Tippen

Tippen er som bekendt domineret af græsser, tjørn og de invasive arter gyldenris og bjørneklo – blomstrende engblomster har det med andre ord svært og i fårefolden er de nærmest fraværende på grund af græsningstrykket. Et bestemt sted har dog de senere år været beriget med lidt flere blomstrende urter end resten af Tippen: Sommerfugleengen. […]Nov
25

Techno-fest (raves) …murbrokkelandsbyen er ryddet (hvad var det lige der skete?)

posted by Claus Andersen in Overstået arrangement, Plejen af Tippen, Øvrige nyheder

Grundejeren By & Havn ryddede i sidste halvdel af oktober murbrokkelandsbyen på Sydhavnstippen, hvor en ulovlig techno-fest blev afholdt fra onsdag d. 9. til mandag d. 14. september 2015, med ekstremt støjende techno-musik både dag og nat, i hvert fald fra fredag. I forbindelse med rydningen blev der fjernet et ton affald efter festen. Tak […]Oct
30

Oprensning af Lorterenden og Gåsebækrenden

posted by Claus Andersen in Plejen af Tippen, Øvrige nyheder

Jeg har modtaget følgende gode nyhed fra Britta Lunnemann, Grøn Agenda Sydhavns repræsentant i Tippen Syder: Lorterende ved Sydhavnstippen (officielt kaldet Enghave Kanal) og Gåsebækrenden ved Valbyparken, vil blive oprenset og HedeDanmark A/S skal stå for arbejdet. Tidsplanen er endnu ikke besluttet men der har allerede været en besigtigelse for at finde steder, hvor grejet […]Jul
14

Arbejdsdag igen på fredag i Sommerfugleengen

posted by Claus Andersen in Arbejdsdage, Plejen af Tippen

Efter en vellykket arbejdsdag mandag i Sommerfugleengen fortsætter Grøn Agenda Sydhavn arbejdet på fredag d. 17. juli kl. 10 … vi mødes til morgenkaffe ved broen til Valbyparken. Alle er velkomne … Målet med naturplejen er at udvikle Sommerfugleengen til en blomstrende eng i behørig respekt for Tippens selvgroede karakter. Høslæt indgår som en væsentlig metode […]Jul
5

Arbejde i Sommerfugleengen

posted by Claus Andersen in Arbejdsdage, Plejen af Tippen

Grøn Agenda Sydhavn har besluttet at kaste sig over naturplejen af Sommerfugleengen på nord-Tippen. Første arbejdsdag er mandag den 13. juli kl. 10 … vi mødes ved broen til Valbyparken. Det sociale samvær er vigtigt på arbejdsdagene og ad åre håber vi på en forbedret biodiversitet på den idylliske plet indrammet af træer og buske. […]Jun
11

Evaluering af naturplejen på Sydhavnstippen

posted by Claus Andersen in Natur og Får, Plejen af Tippen, Skriftligt om Tippen

Arrangementer og aktiviteter ruller hen over Tippen og ved ’Urbia-pris’ uddelingen i går (læs forrige indlæg og ’her’) opnåede ”Tippen” en tredjeplads i kategorien Bevaring af biodiversitet. Men hvordan går det egentlig med bevarelsen af biodiversiteten på Tippen? I det følgende evalueres naturplejen på Tippen sammenholdt med aftalerne i partnerskabet og plejeplanens¹ anbefalinger for 2012-2022 […]Jun
18

Fældning langs hegn til Stark

posted by KL in Plejen af Tippen

Stark har problemer med at træer og buske ødelægger deres hegn og alarmsystemer, og derfor fælder By & Havn en bræmme langs deres hegn. De vil gøre det så nænsomt, de kan og lade planterne ligge, så dyr og insekter kan have gavn af skjulestederne.Mar
10

Første arbejdsdag på Tippen i 2014

posted by EV in Arbejdsdage, Plejen af Tippen

Den 5. april kommer de dejlige får på græs på Tippen, og vi synes, de skal have rengjorte græsarealer at komme ud til. Det betyder, at vi bla. skal fjerne plastik-affald m.m. fra området, så fårene kun har naturens egne gaver at gnaske i. Derfor planlægger vi en arbejdsdag Fredag d. 28. marts kl. 11. […]Oct
1

Høstpicnic på Tippen

posted by KL in Kultur og Tippen, Natur og Får, Overstået arrangement, Plejen af Tippen

Høj blå himmel, varmende septembersolstråler og græssende får lagde scene til mens vi alle blev klogere på havtorn, regnskærm og hvilke krydderurter man med fordel kan benytte til hjemmelavet snaps og syltetøj. Endnu en solbeskinnet Høstpicnic på Tippen blev afholdt i søndags d. 29. september.May
7

Arbejdsdag på søndag kl. 11

posted by Claus Andersen in Plejen af Tippen

Grøn Agenda Sydhavn afholder sin næste arbejdsdag på Sydhavnstippen søndag d. 12. maj 2013 kl. 11.00. Alle er velkomne. Mere info findes i menuen Nyheder / Arbejdsdage.Apr
26

Affaldsdagen d. 21. april

posted by Claus Andersen in Plejen af Tippen

Grøn Agenda Sydhavn afholdt den anden arbejdsdag i 2013 på Sydhavnstippen for nogle dage siden – desværre havde DN i år fravalgt området til deres store affaldsdag. Det blev en vellykket arbejdsdag med 8-10 voksne fremmødte og vel et tilsvarende antal små og store børn. Flot indsats af de fremmødte. Næste arbejdsdag vil blive annonceret i menuen Nyheder […]Mar
25

Kommunens svar vedr. indsatsplanen mod bjørneklo

posted by Claus Andersen in Plejen af Tippen, Skriftligt om Tippen

I februar 2013 sendte Grøn Agenda Sydhavn et ‘kritisk brev‘ til Teknik- og Miljøborgmester Ayfer Baykal (SF) vedrørende Københavns Kommunes indsatsplan mod Kæmpebjørneklo, vedtaget af BR i 2008. Af forvaltningens ‘svar‘ fremgår, at kommunen pga. manglende resurser har prioriteret bekæmpelsen på områder hvor borgere færdes, samt store arealer med tætte bestande af bjørneklo.Mar
23

Arbejdsdag søndag d. 21. april

posted by Claus Andersen in Arrangement, Plejen af Tippen

Grøn Agenda Sydhavn afholder årets første arbejdsdag på Sydhavnstippen søndag d. 21. april 2013 kl. 10.30. Mødestedet er som altid naturskolen på Tippens nordende. Primære opgave bliver indsamling af affald langs kysten. Alle er velkomne. Her er et billede fra april 2011. Foto: Britta Lunnemann.Mar
13

Fårene slippes løs!

posted by KL in Arrangement, Plejen af Tippen, Øvrige nyheder

                                                Det er ikke lige til at se det, men fåråret er altså på vej. SÅ lørdag d. 6. april 2013 kl. 15 slippes fårene løs. Kom og hils på de forårskåde dyr og […]Feb
5

Årsberetning 2012 – Grøn Agenda Sydhavn

posted by Claus Andersen in Plejen af Tippen, Skriftligt om Tippen, Øvrige nyheder

Så foreligger Grøn Agenda Sydhavns ‘Årsberetning 2012‘. I beretningen kan man bl.a. læse at kommunaliseringen af Sydhavnstippen på et overordnet plan er tilendebragt, og at ansvaret for naturområdet er placeret i Københavns Kommune.Jan
7

Så tager vi hul på 2013!

posted by KL in Arrangement, Plejen af Tippen, Øvrige nyheder

Partnerskabet Tippen Syder er i fuld sving med det nye år. Efteråret og vintermånederne bliver brugt til at planlægge den kommende sæsons aktiviteter og til at forsøge at rejse midler til det videre arbejde på Tippen. Datoerne på de efterhånden traditionelle arrangementer er lagt fast, så sæt allerede nu kryds i kalenderen og hold øje […]Oct
8

By & Havn bekæmper ikke gyldenris i 2012!

posted by Claus Andersen in Plejen af Tippen

Efter tre år med mangelfuld, manuel By & Havn-bekæmpelse af de invasive arter hybenrose, japansk pileurt og kanadisk gyldenris på Sydhavnstippen – jævnfør aftalerne og hensigterne i partnerskabet Tippen Syder – blev bunden nået i 2012 hvor fældningen af gyldenris helt blev “droppet” af By & Havn (planterne bør fældes omkring Sct Hans). Fældningen af japansk pileurt blev i august i år […]Aug
15

By & Havns bekæmpelse af gyldenris er ineffektiv

posted by Claus Andersen in Plejen af Tippen

Ifølge forpligtelserne i partnerskabet Tippen Syder skal By & Havn fælde den invasive ‘canadiske gyldenris‘ på Sydhavnstippen en gang pr. sæson i 2009-2013. Desværre har By & Havn hidtil valgt at fælde planterne i august, oftest i sidste halvdel af august, selvom fagfolk anbefaler at det sker i slutningen af juni (omkring Sct. Hans). Da By & Havns gartnere samtidig har haft svært ved […]Aug
9

Hvem udfører bjørneklo-forsøg på Tippen?

posted by Claus Andersen in Plejen af Tippen

Ca 20 bjørneklo-planter på Sydhavnstippen er frøkappet og markeret med et plastbånd med teksten: “Venligst ej bekæmp denne plante – er inddraget i forsøg”. Da der allerede foregår en systematisk bekæmpelse på arealet betalt af By & Havn, bedes den ansvarlige for forsøget kontakte redaktionen af sydhavnstippen.dk. De sidste par år er der desuden foregået […]Jul
31

By & Havns bekæmpelse af japansk pileurt sejler

posted by Claus Andersen in Plejen af Tippen

Ifølge forpligtelserne i partnerskabet Tippen Syder skal By & Havn fælde den invasive japanske pileurt på Sydhavnstippen to gange pr. sæson i årene 2009-2013. I fårefolden har fårene gjort arbejdet eminent siden 2009 – men på resten af det rekreative naturområde sejler By & Havns bekæmpelse. Grøn Agenda Sydhavn tog problemet op i partnerskabet i 2011 og på et møde […]Jun
28

Fælles arbejdsdag søndag d. 1. juli kl. 11

posted by DAK in Arrangement, Plejen af Tippen

Søndag den 1. juli kl. 11.00 vil Grøn Agenda Sydhavn i samarbejde med DN Københavns Afdeling arangere høslet på sommerfugleengen på Sydhavnstippen. Vi mødes ved Naturskolen. Høslet med byens børn september 2009.  Foto: Deborah KaplanApr
24

Affaldsindsamling på Sydhavnstippen med Danmarks Naturfredningsforening 22.4. 2012

posted by DAK in Overstået arrangement, Plejen af Tippen

Skrevet af:  Helen Majew  / Foto: Helle Dahn Ca. 20 personer satte hinanden stævne ved mininaturskolen for at ”tage skraldet” på Danmarks Naturfredningsforeningens årlige affaldsindsamlingsdag. Vi var: 3 repræsentanter for Danmarks Naturfredningsforening, 6-7 personer fra Grøn Agenda Sydhavns naturgruppe, venner og familie samt en familie bestående af far, mor og 3 dejlige unger, der også […]Apr
15

Årets store Affaldsindsamling foregår søndag den 22. april.

posted by DAK in Arrangement, Plejen af Tippen

Vær med til Danmarks Naturfredningforenings store affaldsindsamling søndag den 22. april – kl 12 på Sydhavnstippen!  Mødestedet er Naturskolen på Fragtvej. Affaldsindsamlingen er Danmarks Naturfredningsforenings årlige indsamling af affald i naturen. Indsamlingen foregår hvert år i april, hvor mange tusinde danskere frivilligt giver naturen en hånd.Apr
15

Video: Fårene slippes løs

posted by DAK in Natur og Får, Plejen af Tippen

Tak til Jakob Danielsen for denne dejlig video af fårene, hyrdehundene og publikum.Mar
18

En formand stopper sin ulønnede naturpleje

posted by Claus Andersen in Plejen af Tippen

Undertegnede, formand for ‘Grøn Agenda Sydhavn‘, indstiller min ulønnede naturpleje på Sydhavnstippen – efter næsten 200 arbejdsdage mellem 2001 og 2011. Det er samtidig et stop for min organisering af arbejdsdagene og deltagelse i nye, fremadrettede Tippen-projekter (jeg fortsætter med hjemmesiden). På et møde i Grøn Agenda Sydhavn d. 10. april 2012 vil naturplejen mv. blive diskuteret fremadrettet.  Det har været en stor glæde for mig, […]Nov
10

Plejeplan og markeringspinde

posted by Claus Andersen in Plejen af Tippen, Skriftligt om Tippen

I de kommende måneder vil landskabsarkitekt Vibeke Vendena, i partnerskabet Tippen Syders regi, udarbejde en plejeplan for Sydhavnstippen. I forbindelse med arbejdet er der taget jordprøver for at belyse forureningen fire udvalgte steder. Dette er forklaringen på markeringspindene.       Arbejdet med plejeplanen støttes økonomisk af ‘15. Juni Fonden‘ Markeringspindene fire steder på Sydhavnstippen viser hvor der er taget jordprøver. Foto Claus Andersen, 2011.Nov
9

Årets tre sidste arbejdsdage

posted by Claus Andersen in Plejen af Tippen

Med dagens arbejdsdag i Grøn Agenda Sydhavn (naturgruppen) er sæsonen 2011 afsluttet. På de tre arbejdsdage i oktober og november er der blevet opsat to stærekasser (se billedet), anlagt to pindsvinebo langs børne-naturstien, Tippens to sæt borde/bænke er blevet repareret, der er fældet og beskåret småtræer tre steder for at lette By & Havns fældning af japansk pileurt (dette er overset af By […]Oct
5

To nyplantede træer??

posted by Claus Andersen in Plejen af Tippen

I begyndelsen af september 2011 blev der plantet et kirsebærtræ og en mispel på Sydhavnstippen, ikke langt fra broen. Hvis nogen kender til planteaktionen må man gerne give besked til hjemmesidens redaktion (eller skriv en kommentar herunder), da det ikke er lykkedes at finde frem til bagmændene. I de kommende uger vil Grøn Agenda Sydhavns ‘naturgruppe’ flytte træerne til naturskoleområdet, idet den […]Oct
2

Arbejdsdagene i august og september

posted by Claus Andersen in Plejen af Tippen

Grøn Agenda Sydhavn havde fem arbejdsdage på Sydhavnstippen i august og september, med 4-5 fremmødte i snit (samt enkelte forældre med småbørn som ikke deltog i naturplejen). Der blev indsamlet henkastet affald, tømt skraldespande, revet afslået græs til stakke på “børnenes sti”, gravet vandhul, fældet pileurt (som supplement til By & Havns indsats), opgravet småtjørn, hentet hestemøg til […]Aug
9

Bjørneklo, gyldenris og pileurt

posted by Claus Andersen in Plejen af Tippen

Årets fældning (i sidste halvdel af juni) og frøkapning (i slutningen af juli) af blomstrende kæmpebjørneklo på Sydhavnstippen er gennemført planmæssigt af gartnerfirmaet Rikke Gram, financieret af By & Havn. Efter denne behandling dør planterne. Tilbage er alle småplanter som pga. den stenede og næringsfattige undergrund er mange år undervejs før de er velnærede nok til […]Jul
31

Arbejdsdage i maj, juni og juli

posted by Claus Andersen in Plejen af Tippen

På naturgruppens (dvs. Grøn Agenda Sydhavns) 5 arbejdsdage i maj, juni og juli – med 3-4 deltagere i snit – blev der revet afslået græs (samlet i små høstakke) og udlagt træstammer o.a. på den nye 300 meter lange børne-natur-oplevelsessti mellem Sydhavnstippens naturskole og høslætområdet. Desuden blev der indsamlet henkastet affald, tømt affaldsspande, fældet japansk pileurt, opgravet småtjørn og lagt heste-udmugningshalm på “møddingen” ved naturskolen. På de […]Apr
16

Arbejdsdage i marts og april

posted by Claus Andersen in Plejen af Tippen

Grøn Sydhavn Naturgruppen er kommet fint fra start på årets fire første arbejdsdage i marts og april. Med godt 6 fremmødte i snit er der indsamlet affald, opgravet småtjørn (truer med at “lukke” den nordlige del af Sydhavnstippen som ikke afgræsses), påbegyndt gravning af et vandhul og anlæg af en børne-natursti tilknytning til børnenes naturskole, opsat […]Apr
4

Tippen blev ryddet for skrald

posted by KL in Overstået arrangement, Plejen af Tippen

Et udpluk af det affald, der blev samlet Der blev samlet masser af skrald blev samlet sammen, da Danmarks Naturfredningsforening, By & Havn, Naturgruppen og Miljøpunkt Vesterbro/Sydhavn stod for Tippen Syders affaldsindsamling søndag d. 3. april 2010. De to gamle badekar vil få nyt liv som drikkekar til bierne i bigården og som regnvandsopsamling. Tak […]Nov
3

Arbejdsdag nr. 12, 13 og 14

posted by Claus Andersen in Plejen af Tippen

På årets tre sidste arbejdsdage den 10. okt., 27. okt. og 3. nov. –  i Grøn Sydhavn Naturgruppen – er der fældet 11-12 grupper af rynket rose (hyben) og 2 grupper af japansk pileurt inde i fårefolden … erfaringen viser at fårene æder disse invasive arter, hvis blot de en gang er fældet (det samme gælder gyldenris som By og Havn har fældet tidligere). Desuden […]