Aug
4

Le-tips til Naturgruppen … filmet

posted by CA in Plejen af Tippen

På dagens arbejdsdag i Grøn Sydhavn Naturgruppen var der besøg af Bent og Yvonne Jacobsen – Bent har tidligere arbejdet professionelt med le i mange år, og var inviteret med for at give gruppen nogle tips ud i den vanskelige kunst at slå med le. Fremgangen var markant efter at Bent havde filet, slebet og justeret leerne, og givet vejledning i arbejdsstilling og teknik. Der blev […]Jul
21

Arbejdsdage nr. 5, 6 og 7

posted by CA in Plejen af Tippen

På de tre sidste arbejdsdage i Grøn Sydhavn Naturgruppen d. 13. juni, 4. juli og i dag d. 21. juli 2010, har høslæt været i højsædet to forskellige steder på det nordlige Tippen. Det er andet år høslæt er udført de samme steder – hensigten er ad åre at skabe “grobund” for en større variation af lave urter. Desuden er der blevet […]Jul
11

Kandidatspeciale om Tippens natur

posted by CA in Plejen af Tippen, Skriftligt om Tippen

Line Laursen og Maya Caspersen har nu afsluttet deres kandidatspeciale (og bestået med bravour): “Forvaltning af bynær natur – case study Sydhavnstippen København”, ved Biologisk Institut, KU. Specialet er en guldgrube af information, feltarbejde, analyser og konkrete naturplejeforslag for alle som ønsker Tippen videreudviklet som naturområde. Fremover er specialet tilgængeligt som bilag 55 i Arkivet – eller ‘her‘ (ikke den endelige […]May
24

Arbejdsdage nr. 2, 3 og 4

posted by CA in Plejen af Tippen

På maj måneds tre arbejdsdage i Naturgruppen (d. 5., 19. og 23. maj) var indsamling af affald i højsædet. Indsatsen blev koncentreret om kysten (og kløften). Næste arbejdsdag er søndag d. 13. juni kl. 11, hvor menuen udover affaldsindsamling vil stå på opgravning af småtjørn og evt. høslæt mv.  Britta i aktion ved Kalveboderne på arbejdsdagen d. 5. […]Apr
28

Årets første arbejdsdag i Naturgruppen

posted by CA in Plejen af Tippen

Så er sæsonen startet for alvor i Naturgruppen. På dagens arbejdsdag blev der (i forlængelse af Store Affaldsdag i søndags) indsamlet affald langs kysten på den sydvestlige del af Sydhavnstippen.  Mens vi var på Tippen, kom en ansat i By & Havn og hentede de store affaldsbunker fra affaldsdagen i søndags, plus dagens høst.  Næste […]Mar
25

Så er det FårÅr!

posted by KL in Arrangementer/annoncering, Natur og Får, Plejen af Tippen

Så er det Fårår!   Foråret er over os med erantis, vintergæk, knopper på træer og buske, lysere dage og ikke mindst får på Sydhavnstippen. Lørdag d. 10. april kl. 15 slippes fårene løs og alle er velkomne til at være med til at hilse på de forårskåde dyr. Ligesom sidste år vil det være […]Nov
20

“Børnenes klimaskov”

posted by CA in Arrangementer/overståede, Plejen af Tippen

Under overskriften “Børnenes klimaskov” blev der den 11. november 2009 plantet 25 hasler langs hegnet ved Stark på Sydhavnstippens nordøstlige del. Arrangør var Miljøpunkt Vesterbro/Sydhavn. Arbejdet blev bla. udført af en frisk 1. klasse fra Ellebjerg Skole og medlemmer af Naturgruppen. Efterfølgende blev der desuden plantet grupper af pil ved Klimanaturskolen. Efter hassel-plantningen drog børnene til Karens Minde, hvor de hjalp Kgs. Enghave Lokaludvalg […]Oct
24

Arbejdsdage nr. 12, 13 & 14

posted by CA in Plejen af Tippen

På lørdagens arbejdsdag i Grøn Sydhavn Naturgruppen blev der fjernet store mængder efterladt affald fra Sydhavnstippens nordende (se billederne herunder). På de to foregående arbejdsdage den 29/9 og 20/10 blev der opgravet småtjørn, opsat to mejsekasser og fjernet affald i landskabet. Sæsonen 2009 er hermed slut – næste års arbejdsdatoer vil blive annonceret i marts 2010, i menuen Nyheder/Arbejdsdatoer til […]Oct
22

Gravning af plantehuller til hasselbuske

posted by KL in Arrangementer/annoncering, Plejen af Tippen

I dag har Miljøpunkt Vesterbro/Sydhavn været ude og grave 25 plantehuller langs med hegnet ind til Stark. I løbet af november måned planter vi hasselbuske sammen med en lokal skoleklasse. Aktionen er en del af projekt ‘Børnenes Klimaskov’.Sep
25

Gyldenris fældes

posted by CA in Plejen af Tippen

By & Havn er påbegyndt fældningen af den invasive ‘canadisk gyldenris‘ på Sydhavnstippens nordlige halvdel (fårene har gjort arbejdet i folden siden april 2009). Bekæmpelsen er aftalt i partnerskabet Tippen Syder.  Sep
19

Naturpleje solo

posted by CA in Plejen af Tippen

Af og til går engagerede beboere solo med naturplejen på Sydhavnstippen på en lidt uheldig måde: Affald indsamles i bunker på stierne hvor det ligger i ugevis (det forventes åbenbart at andre fjerner det!). Bjørneklo slåes ned med stok, så frøene ekspresmodner på et uheldigt tidspunkt (hvorved bjørneklofrø spredes!). Og det seneste eksempel: træer og buske beskæres og opstammes langs hovedstien rundt i folden, […]Aug
26

Indvielse af naturskolen – Naturgruppens værksted

posted by CA in Arrangementer/overståede, Plejen af Tippen

Dagens succesfulde og børnerige indvielse af Klima-mininaturskolen på Sydhavnstippen, vil blive beskrevet af en anden her på hjemmesiden – herunder handler det kun om Grøn Sydhavn Naturgruppens bidrag til arrangementet, nemlig høslæt (dvs. græsslåning med le) og opbygning af en gammeldags høstak mv. Fra Naturgruppen deltog Deborah, Britta, Helle, Anni, Vagn, Bjarne og Claus – […]Aug
8

Arbejdsdag nr. 11

posted by CA in Plejen af Tippen

På dagens stegende hede arbejdsdag i Grøn Sydhavn Naturgruppen, blev der udført høslæt på den tredje plet på Sydhavnstippen – igen en opløftende oplevelse med historisk vingesus. Gruppen var i dag forstærket med to mænd med jysk le-erfaring, hvilket kunne ses på resultatet. Hensigten med høslæt har historisk set været at skaffe foder til landbrugets […]Aug
6

De fantastiske får!

posted by CA in Natur og Får, Plejen af Tippen

De godmodige og nysgerrige får på Sydhavnstippens sydlige del æder ikke kun ‘kæmpebjørneklo‘, men også ‘kanadisk gyldenris‘, ‘japansk pileurt‘ og ‘rynket rose‘ – alle invasive arter som forringer naturens mangfoldighed og derfor bør bekæmpes. Fårenes effektivitet overalt i folden er imponerende – se eksemplerne herunder. Fårene giver ikke japansk pileurt mange chancer – se de […]Jul
29

Arbejdsdag nr. 10

posted by CA in Plejen af Tippen

På gårsdagens sene arbejdsdag i Grøn Sydhavn Naturgruppen, blev et mindre areal forsøgsvis slået med le, hvorefter græsset blev revet sammen og lagt i en høstak – Sydhavnstippens første høstak velsagtens! Fremgangsmåden kaldes høslæt og anbefales af naturkyndige til fremme af urte-artsrigdommen. To leer og to river var i sving ved dagens høslæt. Fra venstre […]Jul
28

Bjørneklofrø indsamlet

posted by CA in Plejen af Tippen

Financieret af By & Havn har gartner Rikke Gram’s arbejdshold i går fældet blomstrende kæmpebjørneklo og indsamlet frøene, på Sydhavnstippens nordlige del. Bekæmpelsen er en fortsættelse af Grøn Sydhavn Naturgruppens metode, som er benyttet siden 2002. Der er stadig løntimer i 2009 til en tredje og sidste gennemgang, samt rodstikning, i august-september. En kæmpebjørneklo på […]Jul
14

Arbejdsdag nr. 9

posted by CA in Plejen af Tippen

På dagens humørfyldte arbejdsdag i Grøn Sydhavn Naturgruppen, blev en bænk overfladebehandlet, affaldsspande blev tømt (en blev bedre funderet), og der blev indsamlet henkastet affald ved kløften i fårefolden. Næste arbejdsdag er d. 28. juli, kl. 17.00 (arbejdsdatoer og praktisk info findes øverst i menuen “Nyheder”). Varmen inspirerede Helle og Deborah til en stildyst i […]Jul
11

Noget om høslæt

posted by CA in Plejen af Tippen

I anledning af at Grøn Sydhavn Naturgruppen har gjort sit første famlende forsøg med høslæt på Sydhavnstippen, kan det anbefales at høre P1-udsendelsen Natursyn, ‘Dansen på engen‘, fra 2006 om ti års høslæt i en eng i Gribskov.Jun
27

Arbejdsdag nr. 8

posted by CA in Plejen af Tippen

På lørdagens arbejdsdag i Grøn Sydhavn Naturgruppen blev begge sæt borde og bænke, samt infostanderne, renset og overfladebehandlet. Tre ildsteder blev (gen)etableret med nye kampesten, og affaldsspandene tømt. Endelig blev det første lille forsøg med høslæt gennemført – dvs. slåning med le af dominerende græsser etc. (således at der pletvis kan skabes grobund for en […]Jun
16

Fagfolk og Tippens natur

posted by CA in Natur og Får, Plejen af Tippen

Partnere i Tippen Syder har to gange den forløbne uge mødtes med fagfolk om afgræsning, vegetation og naturpleje. I dag på Sydhavnstippen øsede Ib Johnsen, Biologisk Institut, lektor i Økologi og Evolution, beredvilligt af sin store viden om naturforvaltning o.a. Også Maya og Line, som skriver biologi-speciale om Tippens vegetation, bidrog med faglig indsigt. I […]Jun
16

Bjørneklo fældet og rodstukket

posted by CA in Plejen af Tippen

Betalt af By & Havn har Gartner Rikke Gram og et 4-mands arbejdshold den 15 juni 2009 fældet knopskydende kæmpebjørneklo på den nordlige del af Sydhavnstippen. Der blev desuden rodstukket bjørneklo rundt om de tætte kolonier. Charlotte kæmper sig ind i Sydhavnstippens “jungle” efter knopskydende bjørneklo. Foto: Claus Andersen, 2009.Jun
16

Arbejdsdag nr. 6 & 7

posted by CA in Plejen af Tippen

På de seneste to arbejdsdage i Grøn Sydhavn Naturgruppen – den 23. maj (4 fremmødte) og den 16. juni (7 fremmødte) – blev der samlet store mængder affald især langs vandet i fårefolden, der blev gravet tjørn, naturstier blev åbnet ved beskæring, og en ødelagt affaldsspand blev udskiftet. Fra arbejdsdag nr. 6: Deberah indsamler affald […]Jun
13

Græs ved grusstierne slået

posted by CA in Plejen af Tippen

Kommunens Center for Park og Natur har slået græsset langs grusstierne på Sydhavnstippen, ligesom de tidligere år. Partnerskabet Tippen Syder har aftalt med forvaltningen, at slåningen kun har til formål at sikre offentlighedens adgang – altså ikke større indgreb. Tak til Center for Park og Natur. Offentlighedens adgang er sikret på Sydhavnstippen. Foto: Claus Andersen, […]May
19

Arbejdsdag nr. 5 & 6

posted by CA in Plejen af Tippen

På arbejdsdagen den 6. maj 2009 i Grøn Sydhavn Naturgruppen, var der 7 deltagere. Der blev opgravet småtjørn ved naturstierne og indsamlet affald. På arbejdsdagen den 19. maj var der 6 fremmødte – der blev fjernet store mængder affald i den østlige ende af fårefolden, især langs kysten. Fårene bød Naturgruppen velkommen på årets sjette arbejdsdag. […]Apr
28

Arbejdsdag nr. 4

posted by CA in Plejen af Tippen

Der deltog 5 på dagens arbejdsdag i Grøn Sydhavn Naturgruppen. Der blev indsamlet affald langs vandet, og gravet småtjørn og bjørneklo langs de trådte stier. Arbejdsdagen blev afsluttet med kaffe og hjemmebagt kage i naturområdets nyeste attraktion: naturskolen. Helen indsamler affald ved Kalvebodløbet; men fårene var her først – gamle stolper fra tiden med udbredt […]Apr
19

Arbejdsdag nr. 3

posted by CA in Plejen af Tippen

På lørdagens arbejdsdag i Grøn Sydhavn Naturgruppen var der 9 fremmødte. Ved mødestart blev det fejret med Gammel dansk, at det aktuelle kommuneplan-forslag, udlægger den nordlige del af Sydhavnstippen som offentligt rekreativt område uden boligbyggeri (efter høringsperioden vedtages kommuneplanen i BR i august-september 2009). På selve arbejdsdagen, som 7 deltog i, blev nogle af de mest brugte trådte naturstier på den nordlige del […]Mar
28

Arbejdsdag nr. 2

posted by CA in Plejen af Tippen

På lørdagens arbejdsdag i Grøn Sydhavn Naturgruppen var der 8 fremmødte, som i fint vejr indsamlede store mængder affald på det meste af Sydhavnstippen. Gruppen har hermed gjort sit til, at naturområdet fremstår indbydende til fåre-udsætningen den 3. april. Ryg-venlig indsamling af henkastet affald. Foto: Claus Andersen, 2009. Helen smider en affaldssæk på bunken – […]Mar
17

Arbejdsdag nr. 1

posted by CA in Plejen af Tippen

Den første arbejdsdag i 2009 i Grøn Sydhavn Naturgruppen bød på fint fremmøde, sol og blæst. Der blev indsamlet ganske meget affald på Sydhavnstippen, og flere så fornøjet til, mens en ansat i By & Havn endnu engang hentede et efterladt bilvrag – tak for den hurtige udrykning. Årets første arbejdsdag startede omkring et veldækket […]Mar
13

Rynket rose fældet

posted by CA in Plejen af Tippen

Som en del af det 5-årige partnerskabsprojekt Tippen Syder, vil By & Havn bekæmpe flere invasive plantearter på Sydhavnstippen. Som projektets første synlige resultat er den invasive ‘Rynket rose‘ netop fældet, for at dæmme op for dens langsomme, men ubønhørlige spredning i naturområdet. En egentlig udryddelse af planten er ikke på tale i denne omgang. Dan […]Mar
4

Opråb til Børnenes Dyremark!

posted by CA in Plejen af Tippen

Nu da kommunen lægger nyt grus og ler på Sydhavnstippens populære stier (se nyheden herunder), må det være på sin plads, at opfordre børnene i Børnenes Dyremark til at respekterer rideforbudet på stierne. Venlige henstillinger igennem årene til “pigerne højt til hest”, har tilsyneladende ingen virkning haft – og foreningens voksne er ikke nemme at […]Mar
4

Nyt lag grus og ler på stierne

posted by CA in Plejen af Tippen

Kommunens Center for Park og Natur har hyret et firma (Klaus Christensen) til at lægget et nyt lag grus og ler på Sydhavnstippens stier. Arbejdet er i gang. Et enkelt sted på den tværgående sti vil der desuden blive lagt dræn ned, for at fjerne en generende vandansamling. Tak til Center for Park og Natur. […]Mar
1

Arbejdsdatoer i Naturgruppen

posted by CA in Plejen af Tippen

Så er arbejdsdatoer for 2009 i Grøn Sydhavn Naturgruppen fastlagt. Første arbejdsdag er tirsdag den 17. marts kl. 10.00. Gruppen er åben for alle interesserede. Øvrige datoer og info om mødested findes under Nyheder / Arbejdsdatoer.Feb
25

Træfældning langs grusstierne

posted by CA in Plejen af Tippen

Københavns Kommunes Center for Park og Natur er igang med træfældning og beskæring langs grusstierne på Sydhavnstippen. Indsatsen er ikke en del af den koordinerede naturpleje i det grønne lokale partnerskab Tippen Syder. Her er det en 45 cm tyk, 25-30 år gammel hvidtjørn, som har måtte lade livet. Foto: Claus Andersen, februar 2009. To […]Feb
18

Plejeplan for Sydhavnstippen

posted by CA in Natur og Får, Plejen af Tippen

Samarbejdet i Tippen Syder – det lokale grønne partnerskab – har muliggjort vedtagelsen af en langsigtet ‘plejeplan for Sydhavnstippen 2009-2013‘. Der må påregnes justeringer hen ad vejen. Mens tårnfalken passer sit vinterliv på Sydhavnstippen lægges der planer for plejen af området. Foto: Claus Andersen, feb. 2009.Jan
11

Naturgruppens årsberetning for 2008

posted by CA in Plejen af Tippen, Skriftligt om Tippen

Læs Grøn Sydhavn Naturgruppens ‘årsberetning 2008‘ – alle årsberetninger siden 2002 ligger på gruppens hjemmeside, som findes via Links.Dec
15

Får på den sydlige del af Sydhavnstippen

posted by KL in Natur og Får, Plejen af Tippen

Så er det ganske vist. Projektet ‘Tippen syder’ har fået positivt svar på en ansøgning til Skov- og Naturstyrelsen og det betyder, at der helt sikkert kommer får på Sydhavnstippen fra foråret 2009 og tre år frem. Samtidig arbejdes der videre på at sikre en løsning, der strækker sig ud over denne periode. Det må siges […]Nov
23

Arbejdsdag nr. 17 – årets sidste

posted by CA in Plejen af Tippen

På årets sidste arbejdsdag i Grøn Sydhavn Naturgruppen blev der indsamlet affald og tømt affaldsspande på Sydhavnstippen. Der var ni fremmødte. For at markerer afslutningen på en vellykket sæson, blev der tændt bål og serveret gløgg og klejner i det smukke vintervejr. Gruppens vinterpause varer til omkring 1. marts 2009. Efter dagens arbejdsindsats er bålet […]Nov
16

Høringssvar til indsatsplan mod bjørneklo

posted by CA in Plejen af Tippen, Skriftligt om Tippen

Københavns Kommunes Center for Park og Natur har sendt et ‘forslag til indsatsplan mod kæmpebjørneklo‘ i høring (med frist den 30. nov. 2008). Læs det fælles ‘høringssvar‘ fra Grøn Sydhavn Naturgruppen og gartner Rikke Gram, samt et fælles ‘høringssvar fra Agenda 21 Centre‘ i København. Først når Borgerrepræsentationen har vedtaget indsatsplanen, kan kommunen pålægge private grundejere at […]Nov
5

Arbejdsdag nr. 16

posted by CA in Plejen af Tippen

På torsdagens arbejdsdag i Grøn Sydhavn Naturgruppen blev der indsamlet affald på Sydhavnstippen. Desuden blev der tømt affaldsspande og banket jernspir i jorden ved de to borde/bænke, så de senere kan låses fast med en wire eller lignende – dette har desværre vist sig nødvendigt. Syv deltog på arbejdsdagen som blev afsluttet stemningsfuldt ved bålstedet. Næste arbejdsdag er […]Oct
30

Rodstikning af bjørneklo

posted by CA in Plejen af Tippen

Grøn Sydhavn Naturgruppens projekt “Bekæmpelse af invasive planter på Sydhavnstippen” i 2008 nærmer sig sin afslutning. I går blev de resterende lønkroner anvendt af Gartner Rikke Gram på rodstikning af bjørneklo. Hele den nordlige halvdel af Tippen (nord for cykelstien), plus halvøen ind mod Valbyparken, er i dette efterår hermed blevet gennemgået og rodstukket – bortset fra 11 klart afgrænsede bjørneklokolonier. Flere […]Oct
25

Arbejdsdag nr. 15

posted by CA in Plejen af Tippen

På dagens arbejdsdag i Grøn Sydhavn Naturgruppen, blev der indsamlet anseelige mængder henkastet affald på den fredede del af Sydhavnstippen. Desuden blev affaldsspandene tømt. Næste arbejdsdag er onsdag den 5. nov. kl. 10.00 – flere informationer findes i menuen ‘Arbejdsdatoer’. Valdemar og Jytte indsamler affald på arbejdsdagen i Naturgruppen. Foto: Claus Andersen, 2008.Oct
20

Arbejdsdag nr. 14

posted by CA in Plejen af Tippen

På Grøn Sydhavn Naturgruppens arbejdsdag den 15. okt. 2008, blev bænke/bord – som fæhoveder havde moret sig med at smide i vandet – hevet op med tove og stillet på plads (og senere repareret). Uden hjælp fra en motionsløber var operationen nok ikke lykkedes. Bagefter blev der indsamlet affald fra ‘kløften’ og andre steder på Sydhavnstippen. Naturgruppen har et […]Oct
6

Tippen syder – får og formidling på Sydhavnstippen

posted by KL in Natur og Får, Plejen af Tippen

Grøn Sydhavn Naturgruppen, GRØN VESTERBRO/SYDHAVN, By & Havn og de lokale afdelinger af Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening har dannet et lokalt, grønt partnerskab med det formål at koordinere og intensivere indsatsen på Tippen. Første skridt har været at blive enige om et større projekt kaldet Tippen Syder. Projektet vil omfatte naturpleje, naturformidling og et øget fokus på områdets rekreative […]Sep
29

Arbejdsdag nr. 13

posted by CA in Plejen af Tippen

På dagens sene arbejdsdag i Grøn Sydhavn Naturgruppen blev der indsamlet store affaldsmængder fra især et egoist-opholdssted (se billedet). Det er svært at begribe at mennesker efterlader et sådant svineri i naturen. Sådan så svineriet ud før Naturgruppen gik i gang. Foto: Claus Andersen, 2008. Eliane og Jette bærer affald og efterladenskaber væk fra “gerningsstedet”. Foto: Claus Andersen, 2008. Så […]Sep
17

Lønnet bekæmpelse af bjørneklo, pileurt og gyldenris

posted by CA in Plejen af Tippen

Grøn Sydhavn Naturgruppens projekt “Lønnet bekæmpelse af invasive plantearter på Sydhavnstippen”, nærmer sig sin afslutning. Gartnerfirmaet Rikke Gram har i sæsonen 2008 bekæmpet bjørneklo (se areal herunder), fældet Kanadisk gyldernris og Japansk pileurt (se areal herunder) – målrettet rodstikning af bjørneklo er den eneste tilbageværende opgave. Bekæmpelsen er betalt af By & Havn (34.000 kr.), Kgs. Enghave Lokaludvalg (30.000 kr.) og Agendaråd […]Sep
11

Efter arbejdsdag nr. 12

posted by CA in Plejen af Tippen

Efter dagens arbejdsdag i Grøn Sydhavn Naturgruppen er 2008-sæsonens hovedmål nået, nemlig intensiv naturpleje af 12 plejeområder på den nordlige halvdel af Sydhavnstippen. I disse områder er hvidtjørn opgravet i kæmpeantal, bjørneklo rodstukket, Kanadisk gyldenris fældet (store grupper dog kun ‘rundskåret’), og der er indsamlet henkastet affald – dertil kan lægges diverse arbejdsopgaver af forskellig slags. Gruppens næste arbejdsdatoer er mandag den 29. sept. […]Aug
20

Arbejdsdag nr. 11

posted by CA in Plejen af Tippen

På dagens arbejdsdag i Grøn Sydhavn Naturgruppen var der seks fremmødte. Der blev i plejeområde nr. 12 opgravet hvidtjørn og bjørneklo, og fældet Kanadisk gyldenris; desuden blev der indsamlet affald og tømt affaldsspand ved bænkene ved infostanderne. Næste arbejdsdatoer findes under Nyheder i menuen øverst til højre.   Opgravning af hvidtjørn og bjørneklo. Fra venstre Anni, Mette-Marie, Eva […]Aug
15

Arbejdsdag nr. 10

posted by CA in Plejen af Tippen

På torsdagens sene arbejdsdag i Grøn Sydhavn Naturgruppen blev plejeområde nr. 11 (se luftfoto) på Sydhavnstippen taget under behandling. Udover opgravning af hvidtjørn og enkelte bjørneklo, blev en gruppe kanadisk gyldenris fældet. Også affald blev fjernet fra området, samt fra affaldsspanden ved bænkene ved infostanderen. Næste arbejdsdatoer findes i menuen Nyheder (øverst til højre).  Claus fælder Kanadisk gyldenris […]Aug
6

Anden bjørneklobølge er gennemført

posted by CA in Plejen af Tippen

Så er den anden lønnede bjørneklobekæmpelses-bølge i 2008 gennemført på Sydhavnstippen. Gartner Rikke Grams arbejdshold indsamlede frø og huggede derefter planterne ned. Idet arbejdet i år blev gjort i sidste øjeblik inden begyndende frøsmidning, blev der indsamlet usædvanligt store mængder frø (se billedet herunder). I de næste par uger må brugere af Sydhavnstippen gerne hjælpe til med at indsamle oversete frø (husk handsker […]Aug
2

Arbejdsdag nr. 9

posted by CA in Plejen af Tippen

På Grøn Sydhavn Naturgruppens 9. arbejdsdag fik plejeområderne nr. 9 og 10, i nordenden af Sydhavnstippen, en overhaling, dvs. der blev opgravet hvidtjørn og fjernet henkastet affald. Der var seks fremmødte. Kommende arbejdsdatoer og information findes på ‘Naturgruppens hjemmeside‘ (findes også under Links). Hans graver tjørn, Helen samler affald og Helle leder efter grej. Foto: Claus Andersen, […]