May
21

Klimastrejke 24. maj (FridaysForFuture) og Klimamarch 25. maj (er der en voksen tilstede?)

posted by CA in Arrangementer/annoncering, Øvrige nyheder

Der er arrangeret 26 klimastrejker i 24 forskellige byer i hele Danmark og over 1300 strejker i over 100 lande verden over. I København er der bl.a. Klimastrejke fredag d. 24. maj 2019 fra kl 10 til 13 på Christiansborg Slotsplads og Klimamarch lørdag d. 25. maj 2019 fra kl. 13.00 ved Rigsdagsgården (hvor Greta […]May
6

Gudstjeneste på Stejlepladsen

posted by CA in Arrangementer/annoncering, Øvrige nyheder

Der afholdes gudstjeneste på Stejlepladsen søndag d. 12. maj 2019 kl. 14.00. Medbring selv klapstol eller tæppe. Arrangør: Frederiksholm Kirke og Fiskerhavnens Venner.Apr
1

Bæredygtig beton-pris til Sydhavn Genbrugscenter

posted by CA in Øvrige nyheder

Sydhavn Genbrugscenter øst for Sydhavnstippen indvies i næste måned og optakten har smagt lidt af champagne: Den 28-3-2019 modtog det ottetalsformede byggeri nemlig Bæredygtig beton-prisen for at gå længere med genbrugsbeton end hidtil set. Hele 40% af betonen er genanvendt fra en nedlagt skorsten på Amagerværket hvilket er fem gange mere end den hidtidige standard, skriver […]Mar
30

Sydhavnens Windsurfer Club overholder ikke fredningen

posted by CA in Øvrige nyheder

Grøn Agenda Sydhavn har modtaget en henvendelse vedrørende windsurfere fra Sydhavnens Windsurfer Club på vandet i Kalveboderne, mens det stadig er forbudt jf. fredningen. Brætsejlads er forbudt fra 1. november til 31. marts. Se ‘Bekendtgørelse‘ (§ 4). Kalveboderne er fuglebeskyttelsesområde.Mar
27

Badestranden anlægges til sommer

posted by CA in Øvrige nyheder

Badestranden ved Valbyparken vil ifølge Valby Lokaludvalg blive anlagt i sommeren 2019. Da vandkvaliteten endnu ikke er god nok til badning, forventes den endelige ibrugtagning dog først i 2021. Læs mere ‘her‘ (inkl. kort) Grøn Agenda Sydhavn havde i 2006 en badestrand på dette sted med i en vision (‘Arkivet‘, bilag 6) for Sydhavnstippen og […]Mar
22

Affredningsloven vedtaget i Folketinget – stormøde på søndag

posted by CA in Øvrige nyheder

Den 19-3-2019 besluttede Folketinget med stort flertal (kun Enhedslisten og Alternativet stemte imod) at ophæve fredningerne af tre naturområder i København, bl.a. Stejlepladsen tæt ved Sydhavnstippen, for at skaffe penge til metrobyggeriet. Folketinget har hermed vist vejen for landets økonomisk betrængte kommuner: Lav først aftaler om at bebygge attraktive, ikke fredede naturgrunde (som fx. strandengen […]Mar
16

Fredningsalliancen: Arrogante folketingsmedlemmer stemmer for affredninger

posted by CA in Øvrige nyheder

Fredningsalliancen (se de forrige indlæg) har 15-3-2019 udsendt nedenstående pressemeddelse: Folketinget jager nu lovforslaget om affredninger igennem. Det er affredninger på Amager Fælled, Kalvebod Fælled og i Fiskerhavnen. Forslaget jages ikke kun igennem på kortest mulige tid. Det jages også igennem uden dialog med de mange organisationer og bevægelser, der har noget at sige imod […]Feb
19

Fredningsalliancen: Lovforslag truer naturfredninger

posted by CA in Øvrige nyheder

Fredningsalliancen (se forrige indlæg) har idag 19-2-2019 udsendt nedenstående pressemeddelelse: Transport-, Bygnings- og Boligminister Ole Birk Olesen har tirsdag den 19. februar et lovforslag til første behandling i Folketinget. Det vil ophæve tre fredninger for at skaffe penge til By & Havn og ændre en fjerde, så der stort set ikke er mere tilbage af […]Feb
9

Fredningsalliancen, affredninger og demonstration d. 24. februar 2019 ved Christiansborg

posted by CA in Arrangementer/annoncering, Øvrige nyheder

Københavns Kommune har bedt Folketinget om at ophæve fire fredninger ved lov – dvs. udenom fredningssystemet – således at de fredede områder kan bebygges. Hensigten er at skaffe 1,9 milliarder kr. til By & Havn. Folketinget har 1. behandling af affrednings-lovforslaget allerede d. 19. februar. Fredningsalliancen har til formål at forhindre at fredninger ophæves ved […]Jan
11

Høring d. 21. januar: FREDNINGER OPHÆVES ved Fiskerhavnen og Amager Fælled – hvad bliver det næste?

posted by CA in Arrangementer/annoncering, Øvrige nyheder

Der afholdes en høring mandag d. 21. januar 2019 kl. 19-21 om de bebudede affredninger i Københavns Kommune. Arrangementet foregår i kantinen på Aalborg Universitet København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV.Nov
21

Underskriftindsamling: Bevar Fiskerhavnen – nej til byggeri på ‘Stejlepladsen’

posted by CA in Øvrige nyheder

Flertallet i Københavns Borgerrepræsentation vil gerne af-frede ‘Stejlepladsen’ ved Fiskerhavnen i Sydhavnen og bygge 550 boliger. Hvis du synes det er en dårlig ide kan du skrive under ‘her‘. I skrivende stund har 3.688 skrevet under. Du kan blive medlem af foreningen Fiskerihavnens Venner ved at sende en mail til fiskerhavnensvenner[snabel-a]gmail.com mærket “Medlem” med navn, adresse, email-adresse og […]Nov
8

Agendaråd Sydhavn donerer 5.000 kr. til Fiskerhavnens Venner

posted by CA in Øvrige nyheder

Efter ansøgning fra ‘Fiskerhavnens Venner‘ har ‘Agendaråd Sydhavns Miljøpulje‘ doneret 5.000 kr. til foreningens kamp mod af-fredning af Stejlepladsen pga. kommunens byggeplaner. Agendaråd Sydhavn er et koordinerende organ for de lokale miljøgrupper Grøn Agenda Sydhavn, foreningen Det Grønne Knæ og Tippen Fårelaug (desuden er Naturplejegruppen pt. inviteret med som gæst).Sep
7

550 boliger ved Bådehavnsgade og Fiskerihavnen

posted by CA in Øvrige nyheder

Som en udløber af sagen om byggeri på Amager Fælled er syv partier – Socialdemokratiet, Radikale, SF, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance – blevet enige om at der skal udvikles til 550 boliger på et kystnært fredet areal ved Bådehavnsgade og Fiskerihavnen … mindre end 100 meter fra Sjællands største genbrugsstation (under opførelse) […]Jun
11

Badestrand i Valbyparken forventes åbnet august 2021

posted by CA in Øvrige nyheder

Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg ‘besluttede d. 28. maj 2018‘ at igangsætte projekt badestrand i Valbyparken i sommeren 2019, med forventet åbning august 2021. Enhedslisten, SF og Dansk Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning på udvalgsmødet: “Partierne ønsker, at forvaltningen samtidig med planlægningen af etableringen af stranden undersøger, om der er mulighed for at regulere trafikken og eventuelt afspærre for […]May
9

Byggeri på Sydhavnstippen er droppet

posted by CA in Natur og Får, Skriftligt om Tippen, Øvrige nyheder

Ifølge ‘TV Lorry‘ og  kan beboere i Københavns Sydhavns-område ånde lettet op: “Økonomiudvalget i Københavns Borgerrrepræsentation behandlede sidst på eftermiddagen planerne om et byggeri med 2.500 boliger, som skal have en placering. En af dem var naturområdet Sydhavnstippen – men det område er nu ude af planerne.” Læs også ‘Politiken‘.May
4

Får og alpakaer græsser nu på Sydhavnstippens nordlige del – ganske uvidende om kommunens alternative byggemuligheder

posted by CA in Natur og Får, Skriftligt om Tippen, Øvrige nyheder

Den 2. maj 2018 var en historisk dag for Sydhavnen: en flok får og nogle alpakaer blev lukket ud i den nye fold på nord-Tippen og kampen mod de invasive planter gyldenris, bjørneklo, pileurt og hybenrose kunne gå ind i sin afgørende fase. Omkring ‘40 års lokal beboerkamp‘ for bevarelse af de vilde naturområder Karens […]Mar
15

Høring om Naturstyrelsens driftsplan for Kalvebod Fælled og Kongelunden (Vestamager) – høringssvar fra Grøn Agenda Sydhavn

posted by CA in Øvrige nyheder

Naturstyrelsen Hovedstaden har sendt ‘driftsplan for Kalvebod Fælled‘ og ‘Kongelunden‘ (samlet Vestamager) i ‘offentlig høring‘ frem til 9. april 2018. Grøn Agenda Sydhavn udtrykker i sit ‘høringssvar‘ glæde over at Naturstyrelsen “tager de første spæde skridt i retning af et fremtidigt stort tilnærmet selvforvaltende naturområde med bevarelse af de ydre hegn – som deltagerne i for-høringsprocessen næsten entydigt […]Sep
14

Forslag til Naturstyrelsen: reservat med bison, elge og kronvildt på Kalvebod Fælled

posted by CA in Øvrige nyheder

Naturstyrelsen København afholder i øjeblikket en for-høring (en forløber for en offentlig høring) om en ny driftsplan for Naturstyrelsens arealer på Amager, dvs. Kalvebod Fælled og tilstødende arealer. I den anledning har Grøn Agenda Sydhavn sendt ‘Kommentarer‘ (pdf, 7 sider + bilag, september 2017) med forslag om et selvforvaltende naturområde med bison, elge og kronvildt […]Apr
30

Kalvebod Festival donerer overskud til Grøn Agenda Sydhavn

posted by CA in Arbejdsdage, Plejen af Tippen, Øvrige nyheder

I går d. 29. april 2017, modtog Grøn Agenda Sydhavn overskuddet på 3.411 kr. fra den seneste Kalvebod Festival ved en hyggelig ceremoni i ‘Sommerfugleengen‘ – som støtte til gruppens naturpleje på Sydhavnstippen. Se billeder fra overrækkelsen på festivalens ‘Facebook‘. Grøn Agenda Sydhavn takker for donationen. Næste arbejdsdage i Sommerfugleengen er 20. maj og 10. juni, begge […]Mar
26

Ny hundeløbegård ved Sydhavnstippen

posted by CA in Natur og Får, Øvrige nyheder

Grundejeren By & Havn har etableret en stor indhegnet hundeløbegård ved Sydhavnstippen, syd for Stark. Fritløbende hunde er som bekendt forbudt på naturområdet Tippen, både i og udenfor fårefolden. Godt initiativ af By & Havn.Mar
12

Rådyr jager ræv væk

posted by CA in Natur og Får, Øvrige nyheder

Jeg stod i eftermiddag og talte med en ven på broen over godsbanen mellem Sydhavnstippen og Thomas Koppels Allé, da vi spottede en ræv et stykke derfra på jernbaneterrænet. Usædvanligt at se en ræv i disse tider, tænkte jeg, og så ved højlys dag. Ræven trak op i beplantningen på skråningen og forsvandt. Kort efter […]Feb
15

Isfugl, rådyr og tårnfalk uden kasse

posted by CA in Natur og Får, Øvrige nyheder

Kort før starten på den langvarige og voldsomme oprensning af Lorterenden blev der set hele to isfugle, og vi var nogle der var lidt bekymrede for om vi nogensinde ville se dem igen … heldigvis er mindst en isfugl vendt fornøjet tilbage, som billedet herunder illustrerer. Siden Rasmus Offersen i samarbejde med Grøn Agenda Sydhavn […]Dec
8

43 billeder i billedgalleriet

posted by CA in Øvrige nyheder

Der er lagt 43 Tippen-billeder, fra perioden 2011-2016, i billedgalleriet øverst.Nov
8

Udtynding af tjørn

posted by KL in Øvrige nyheder

              Hvidtjørnens smukke, hvide blomster varsler foråret på Sydhavnstippen, men samtidig breder den sig hæmningsløst og har efterhånden gjort det helt umuligt at bevæge sig rundt i flere dele af området. Det betyder også, at der bliver færre forskellige arter på Tippen. Og det går hurtigt! Det, selvom flere […]Sep
4

Amager Fælled: Byggeri truer 5000 år gammel natur

posted by CA in Skriftligt om Tippen, Øvrige nyheder

Københavns Kommune vil nu bebygge 5000 år gammel natur på Amager Fælled … så kender vi hovedstadens politikere igen! For nogle år siden gik det ud over gammel bynær natur på Karens Minde Området i Sydhavnen. Søndag den 18. september kl. 10.00 (mødested: Sundby Metrostation) kan du blive en del af en menneskemur rundt om […]Aug
31

Høstpicnic på Naturens Dag d. 11. september

posted by KL in Arrangementer/annoncering, Øvrige nyheder

            Forhåbentligt holder det smukke sensommervejr, for d. 11. september afholder vi den traditionelle høstpicnic på Sydhavnstippen. Vi fejrer Tippens grønne mangfoldighed, når vi på Naturens Dag inviterer til aktiviteter, guidede ture og lækre smagsprøver. Kom og vær med fra kl. 10, når de guidede ture begynder fra Karens Minde. […]Jul
7

Trailskralderne

posted by KL in Øvrige nyheder

Hvad er en trailskralder? Det er én, der samler affald som en del af sin løbetræning – smart og godt. Der er alle nogle stykker, der trailskralder på Tippen, men tænk hvis alle løbende, gående, luntende gjorde det…… Det ville kun gøre Tippen endnu dejligere.Jun
13

Anmeldelse af technofester

posted by KL in Øvrige nyheder

Kære allesammen. Der bliver IKKE givet tilladelse til hverken technofester eller andre festligheder med forstærket musik på Tippen. Hvis I ser, at der bliver lagt an til en fest eller at en fest er i fuld gang, må I meget gerne kontakte By & Havn på deres vagtnummer: 20 80 98 87 Hvis I er i […]Jun
13

Oprensningen af kanalerne – indslag i TV2 Lorry

posted by KL in Øvrige nyheder

              TV2 Lorry har haft et indslag om oprensningen af kanalerne rundt om Musikbyen. Indslaget kan ses her.Jun
12

Ulovlige technofester, schæferhunde, døde og skræmte får, og Københavns (tragikomiske) Politi

posted by CA in Natur og Får, Øvrige nyheder

Igen idag var der gang i en ulovlig technofest i fårefolden på Sydhavnstippen og igen var Københavns Politi på pletten. Betjentene fik at vide at tilladelserne var i orden, hvorefter de gik igen!!? (kilde: Britta Lunnemann). Hermed synes flere års forsøg på samarbejde mellem Kgs. Enghave Lokaludvalg, Tippen Syder, By & Havn og Københavns Politi, […]Jun
6

Tjørnedag på søndag d. 12. juni

posted by KL in Arrangementer/annoncering, Plejen af Tippen, Øvrige nyheder

                  Efter en hyggelig og effektiv dag med le-slåning, følger endnu en naturplejedag den 12. juni fra kl. 10 til 13. Med spader og ørnenæb vil vi tynde ud i bestanden af tjørn, så nogle af de åbne enge bevares. Stemningen har været så god de sidste par […]Jun
5

Raves på Sydhavnstippen stoppet af politiet

posted by CA in Øvrige nyheder

Der var to raves (technofester) igang på Tippen lørdag morgen og formiddag. Politiet blev tilkaldt og snart efter stoppede musikken. Tak til Københavns Politi for hurtigt indgriben (læs dette tidligere ‘indlæg‘). By & Havn vil blive kontaktet med henblik på at afspærre Tippen for trafik i weekenden – pga. oprensningen af lorterenden er der fri adgang […]May
2

Rydning af tjørn på søndag d. 8. maj

posted by KL in Øvrige nyheder

Kom og få frisk luft og meningsfuld motion ved at hjælpe til med at tynde ud i bestanden af engriflet hvidtjørn. Det er hyggeligt samvær og arbejde – helt i dit eget tempo – fra kl. 10 til 13. Vi mødes kl. 10 ved Naturskolen for enden af Fragtvej (mellem STARK og gangbroen over jernbanen […]Apr
18

Vellykket affaldsindsamling

posted by KL in Øvrige nyheder

Omkring 45 frivillige var i går med til at samle affald fra Tippen. Et forsigtigt bud lyder på, at der er samlet omkring 550 kg. affald, som By & Havn snarest vil hente. Nedenfor ses en enkelt af bunkerne.Apr
15

Derfor oprenses Enghave Kanal og Gåsebækrenden

posted by KL in Øvrige nyheder

Der er lige nu gang i et stort oprensningsarbejde af kanalerne mellem Tippen og Valbyparken. Det kommer til at fylde en del af arealet på Tippen og kan se voldsomt ud, men er nødvendigt for at sikre mod slam i Kalveboderne og vand i kældrene. Baggrund: Gåsebækrenden er oprindeligt et vandløb, som førte regnvand til […]Apr
14

Hold Tippen smuk – som i digtet i dagens Politiken

posted by KL in Øvrige nyheder

Husk, at på søndag d. 17. april kl. 10-13 er der affaldsindsamling på Tippen. Man kan jo f.eks. recitere dette digt for hinanden, mens man hygger sig i naturen:Apr
1

Oprensning af Lorterenden og etablering af arbejdsplads

posted by KL in Øvrige nyheder

HedeDanmark er i fuld gang med at gøre klar til at kunne rense op i Lorterenden. De har blandt andet ryddet en stor plads til en container i forbindelse med afvanding af det, de graver op fra renden. Der er blevet udvalgt et af de mindst bevoksede områder, og firmaet lover, at tage hensyn til dyreliv og […]Mar
16

Naturplejedage – opslag fra ny naturplejegruppe

posted by KL in Øvrige nyheder

              Vi er en ny naturplejegruppe, som har haft nogle fine dage sammen i 2015, og derfor inviterer vi nu interesserede i at komme og være med i 2016! Tippen er Københavns vilde baghave og her kan du forsvinde i det høje græs, møde får og lamaer, blive blæst […]Feb
29

Sydhavnens rådyr er her stadig

posted by CA in Øvrige nyheder

I efteråret 2015 var det velkendte rådyr på baneterrænet nord for Sydhavnstippen med kid, men siden har jeg ingen set … indtil i går eftermiddags da jeg igen så et rådyr. Herligt.Dec
16

Optagelse til kunstfilm

posted by KL in Øvrige nyheder

D. 17. december vil Tippen blive foreviget i forbindelse med optagelserne til en kunstfilm. Det er kunstneres Søren Thilo, som laver værket til en udstilling på Overgaden – Institut for Samtidskunst. Værket handler om en astronaut og vil være udstillet fra d. 23. januar. Filmfolkene har en stram tidsplan, så vær venlige at vise hensyn […]Dec
9

Der skydes udenfor de annoncerede åbningstider

posted by CA in Øvrige nyheder

I forlængelse af ‘indlægget den 27. nov. 2015 om skydebanerne‘ på Amager må det desværre konstateres, at der tilsyneladende ret konsekvent skydes udenfor skydebanernes annoncerede åbningstider. Både mandag og tirsdag i denne uge har Tippen således været belastet af skydestøj. Grøn Agenda Sydhavn vil rette henvendelse til Københavns Kommune som er tilsynsmyndighed, i begyndelsen af det […]Nov
25

Techno-fest (raves) …murbrokkelandsbyen er ryddet (hvad var det lige der skete?)

posted by CA in Arrangementer/overståede, Plejen af Tippen, Øvrige nyheder

Grundejeren By & Havn ryddede i sidste halvdel af oktober murbrokkelandsbyen på Sydhavnstippen, hvor en ulovlig techno-fest blev afholdt fra onsdag d. 9. til mandag d. 14. september 2015, med ekstremt støjende techno-musik både dag og nat, i hvert fald fra fredag. I forbindelse med rydningen blev der fjernet et ton affald efter festen. Tak […]Nov
23

Klimamarch søndag den 29. november kl. 13-16

posted by CA in Arrangementer/annoncering, Øvrige nyheder

I anledning af COP21 i Paris er der arrangeret klimademonstrationer mange steder på kloden. I København starter en klimamarch søndag d. 29. nov. 2015 kl. 13 på Den Røde Plads på Nørrebro hvorfra den går til Christiansborg Slotsplads med forventet ankomst kl. 15. Her taler Connie Hedegaard, en repræsentant fra Climate Action og Emma Bowa […]Oct
30

Oprensning af Lorterenden og Gåsebækrenden

posted by CA in Plejen af Tippen, Øvrige nyheder

Jeg har modtaget følgende gode nyhed fra Britta Lunnemann, Grøn Agenda Sydhavns repræsentant i Tippen Syder: Lorterende ved Sydhavnstippen (officielt kaldet Enghave Kanal) og Gåsebækrenden ved Valbyparken, vil blive oprenset og HedeDanmark A/S skal stå for arbejdet. Tidsplanen er endnu ikke besluttet men der har allerede været en besigtigelse for at finde steder, hvor grejet […]Sep
30

At frede eller ikke at frede

posted by KL in Øvrige nyheder

Forslaget til fredning af Sydhavnstippen har været behandlet i Natur- og Miljøklagenævnet. Nævnet er enigt i, at området har naturmæssige og rekreative værdier og stor betydning for bydelens beboere. Et flertal på 6 ud af 9 af medlemmerne i nævnet vurderer dog, at værdierne ”bør sikres gennem den kommunale planlægning og den øvrige lovgivning på området, […]Sep
15

Naturplejedag – tjørnedans

posted by KL in Arbejdsdage, Arrangementer/annoncering, Øvrige nyheder

Søndag d. 27. september kl. 10-13 kan vi friste med fitness med mening på Tippen. Der afholder vi nemlig naturpleje-dag med fokus på hvidtjørn, som er i færd med at gøre nogle af de åbne, slettelignende dele af Tippen uigennemtrængelige. Kom og fat spade og ørnenæb sammen med andre, der sætter pris på kombinationen af […]Sep
12

Fredag nat og lørdag morgen: Endnu en larmende technofest på Sydhavnstippen

posted by CA in Kultur og Tippen, Øvrige nyheder

Natten mellem fredag og lørdag drønede technomusik endnu engang hensynsløst ud over det rekreative naturområde Sydhavnstippen, samt fårefolden og en stor del af Sydhavnens kolonihaver og boligområder. Jeg har ved tidligere lejligheder prøvet dialog med de unge mennesker: “Ja, vi har en skriftlig tilladelse fra By & Havn.” Nej, vi har ikke lige fået tilladelsen […]Aug
26

Fredningssagen: Besigtigelse og borgermøde

posted by KL in Øvrige nyheder

Natur- og Miljøklagenævnet er i færd med at behandle en sag om fredning af Sydhavnstippen. I den forbindelse er der besigtigelse af Tippen og efterfølgende åbent møde i Karens Minde Kulturhus. Besigtigelsen og borgermødet er et åbne for alle interesserede. Dagen begynder med besigtigelse af Tippen torsdag den 10. september 2015 kl. 10.00. Mødested er Sydhavnstippen ved […]Aug
6

Rådyret på baneterrænet er med kid

posted by CA in Øvrige nyheder

Siden december 2014 er et rådyr utallige gange blevet set på baneterrænet ved Sydhavnstippens nordende og for 3-4 uger siden så jeg et stort rådyrkid … da jeg ikke var helt sikker på at der var tale om to forskellige dyr, tøvede jeg med at nævne det på hjemmesiden. I går talte jeg med en […]Jun
11

Grøn pris (næsten) til Tippen Syder

posted by KL in Øvrige nyheder

                Tirsdag d. 9. juni blev der afholdt prisoverrækkelsesceremoni i forbindelse med uddeling af en ny pris. URBIA-prisen går til projekter, som arbejder med bedre vilkår for biodiversitet i byerne. URBIA står for URban Biodiversity In Action. Tippen Syder var blevet indstillet og gik videre som én af […]