Jan
14

Foto fra Sydhavnstippen sikrede titlen som ”Årets naturfotograf”

posted by CA in Øvrige nyheder

Hvert år afholder Naturfotografer i Danmark (www.nfd.dk) en fotokonkurrence, hvor naturfotografer dyster i forskellige kategorier. Konkurrencen kårer samtidigt en overordnet vinder. Æren som ”Årets Naturfotograf 2011” tilfaldt i november Carsten Egevang med bopæl i Sydhavnen. De fleste fotos i konkurrencen stammer fra Grønland, hvor han boede i 2002-2008, men et enkelt foto af en silkehale fra Sydhavnstippen […]Jan
8

Grøn Agenda Sydhavns årsberetning 2011

posted by CA in Skriftligt om Tippen, Øvrige nyheder

2011 blev året hvor de to beboergrupper Grøn Agenda Sydhavn og Grøn Agenda Naturgruppen slog pjalterne sammen under navnet ‘Grøn Agenda Sydhavn‘. I den anledning indeholder ‘årsberetning 2011‘ et resume af gruppernes 14-årige historie (årsberetningens bilag 2).Jan
4

Københavns Skyttecenter: nu foreningsdrevet

posted by CA in Øvrige nyheder

Ifølge ‘Amager Bladet‘ den 3. januar 2012, vil en nydannet forening bestående af fem skytte- og jagtforeninger forsøge at drive Københavns Skyttecenter videre fra årsskiftet – som følge af Københavns Kommunes beslutning om at opsige lejemålet (ved udgangen af 2012) og stoppe tilskuddet. Allerede nu er priserne for benyttelse af skydebanerne sat drastisk i vejret. Center for Miljø i […]Dec
4

P1 Natursyn: Københavnerne vil have “vild” natur

posted by CA in Øvrige nyheder

I Natursyn i P1, den 2. december 2011, var der en interessant udsendelse om vild natur i København. Hør udsendelsen ‘her‘.  Medvirkende er Anna Bodil Hald og Lars Kjerulf Petersen, som står bag to aktuelle forskningsrapporter fra Aarhus Universitet om emnet. Rapporterne kan læses her:  ‘Naturkvalitetsanalyser i bynaturen‘ og ‘Bynaturen i hverdagslivet‘.Nov
12

Cykelruter i Sydhavnen og på Vesterbro

posted by CA in Skriftligt om Tippen, Øvrige nyheder

Kgs. Enghave Lokaludvalg og Vesterbro Lokaludvalg udgav i 2011 en folder med tre cykelruter i de to bydele og på Amager. To af ruterne går igennem Sydhavnstippen. Kort (pdf) med tilhørende informationer og lydfiler om udvalgte lokaliteter findes på ‘Kgs. Enghave Lokaludvalgs hjemmeside‘. Hør bl.a. de tre lydfiler om Sydhavnstippen (Rute 2: Vandet, lydfil nr. 7 og 8, og Rute […]Sep
15

Cykel, lyt og opdag på søndag d. 18. september 2011

posted by KL in Arrangementer/annoncering, Øvrige nyheder

Kgs. Enghave og Vesterbro Lokaludvalg lancerer nu et nyt cykelkort med tre inspirerende ruter gennem Sydhavnen og Vesterbro. I den forbindelse arrangerer Kgs. Enghave Lokaludvalg to guidede cykelture, som begge lægger vejen forbi Sydhavnstippen:  Cykel, lyt og opdag I Mødested: Gammel Kongevej 10, foran Planetariet, kl. 13 – 14.30. Tag med på en guidet cykeltur gennem nogle af […]Sep
5

Falkedebat på Sydhavnstippen

posted by KL in Arrangementer/annoncering, Øvrige nyheder

På Naturens dag d. 11. september 2011 kan man opleve en falkonér og hans falk, samt en debat for og imod falkejagt! I Danmark raser en debat som kun ganske få specialister kender til. Nemlig debatten om hvorvidt falkonéring skal være lovlig eller ulovlig i Danmark. Falkonéring er at drive jagt med en tam falk. Hvis […]Aug
7

Er der udbrudt krig? – nå nej, det er Københavns Skyttecenter!

posted by CA in Øvrige nyheder

Søndag morgen kl. 8.00 i Sydhavnen – alarmerende skydestøj ind ad vinduerne … er der udbrudt krig? … eller er det et terrorangreb? Nå nej, det er bare skydeøvelser i Københavns Skyttecenter på Amager!  Jul
31

Strategi for biologisk mangfoldighed – med Karens Minde

posted by CA in Øvrige nyheder

Kommunens Teknik- og Miljøforvaltning er ved at lægge sidste hånd på en strategi for biologisk mangfoldighed, og har i den forbindelse sendt et ‘svar‘ på Grøn Agenda Sydhavns ‘kommentarer‘ til strategien (som kan ses i nyheden fra 6. marts 2011). Af svaret fremgår bl.a. at forvaltningen vil indarbejde forslaget om at medtage Karens Minde (og Sjælør Boulevard) som spredningskorridor mellem […]Jul
31

Omlægninger på hjemmesiden

posted by CA in Øvrige nyheder

Pga. tekniske omlægninger og opdateringer på sydhavnstippen.dk kan der i en periode forekomme mindre uregelmæssigheder – vi beklager. Det er igen muligt for alle at skrive kommentarer til nyhederne på hjemmesiden, blot man følger anvisningerne (som har til formål at forhindre spam og andet ubehageligt).  Jun
19

Grøn Agenda Sydhavn og Naturgruppen er lagt sammen

posted by CA in Øvrige nyheder

På et fællesmøde d. 8. juni 2011 besluttede Grøn Agenda Sydhavn og Grøn Sydhavn Naturgruppen, at slå grupperne sammen under navnet Grøn Agenda Sydhavn. Naturgruppen vil fortsætte sin mangeårige naturpleje på Sydhavnstippen, men altså ikke længere som en selvstændig Agenda 21 gruppe. Grøn Agenda Sydhavn har som miljøgruppe eksisteret siden 1998.May
12

Kommunen stopper tilskuddet til Københavns Skyttecenter

posted by CA in Øvrige nyheder

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog på sit møde d. 5. maj 2011, at Københavns Skyttecenter (Amager) overgår til brugerdrift fra 2013. Beslutningen indebærer at lejekontrakten opsiges og at kommunens tilskud indstilles fra 2013 (delvist fra 2012). Kommunens årlige besparelse er 2,4 mill. kr. Forhandles der ikke en aftale på plads mellem skyttecenterets brugere og Naturstyrelsen, vil anlægget lukke ved udgangen af 2012. Læs udvalgets beslutning ‘her‘ […]May
5

Sur, sur, sur

posted by KL in Natur og Får, Øvrige nyheder

Tavle med bier og honningceller Sidste uge flyttede 60.000 nye beboere ud på Tippen. De tilhører seks bifamilier, som skal summe rundt i området, bestøve planter, lave honning og vises frem i skolebigården ved siden af mininaturskolen ved Fragtvej. I dagene op til indflytningen var 50 skolebørn med til at gøre bigården klar til at […]Apr
19

Flagermus på Tippen

posted by CA in Øvrige nyheder

Med lidt held kan man i denne tid se ‘flagermus‘ i skumringen på Sydhavnstippen – i aftes så jeg en i den nordlige ende.Apr
9

Høringssvar til biologisk mangfoldighed

posted by CA in Skriftligt om Tippen, Øvrige nyheder

Københavns Kommune har sendt en strategi for biologisk mangfoldighed i København i høring (se nyhed d. 6. marts 2011). Læs Grøn Agenda Sydhavns ‘høringssvar‘.Mar
6

Strategi for biologisk mangfoldighed (høring)

posted by CA in Skriftligt om Tippen, Øvrige nyheder

I 2005 besluttede Københavns Borgerrepræsentation, at der inden 2007 skulle udvikles en strategi for biologisk mangfoldighed. Da det ikke var sket i 2008 traf Borgerrepræsentationen en ny beslutning, nemlig at strategien skulle fremlægges senest i 2009. Og nu i 2011 er den så endelig færdig og sendt i offentlig høring; læs den ‘her‘. Høringsfristen er 12. april 2011 [høringsfristen er skubbet til 25. april].   Sydhavnstippen er nævnt en halv […]Jan
27

Kgs. Enghave Lokaludvalg bakker op om Sydhavnstippen

posted by CA in Skriftligt om Tippen, Øvrige nyheder

Kgs. Enghave Lokaludvalg besluttede på sit møde den 13. januar 2011, at prioritere arbejdet på og med Sydhavnstippen, herunder Tippen Syder projektet (får, manuel naturpleje, mininaturskole, formidling etc.). Med beslutningen følger at miljømedarbejder Katja Lange fortsætter sit arbejde med Tippen, nu blot i lokaludvalgets regi (i stedet for Miljøpunkt Vesterbro/Sydhavn). Det noteres at lokaludvalget har måttet grave dybt i sine […]Jan
13

Økonomiforvaltningen bruger igen forkerte tal

posted by CA in Øvrige nyheder

Ifølge et ‘brev til Frank Jensen‘ fra Niels Birk, daglig leder af Miljøpunkt Vesterbro/Sydhavn, bruger overborgmesterens Økonomiforvaltning igen forkerte tal i sagen om lokaludvalgenes kommende “dækning af miljøpunkter” (overtagelse af det kommunalt støttede lokale miljøarbejde fra juli 2011). Forvaltningen erkender fejlen, men vil ikke rette den! Læs også nyhederne (‘Øvrige Nyheder’) fra 18. dec., 12. dec., 16. nov., 28. okt. og 22. sept. Har sagen relevans for udviklingen af Københavns […]Jan
7

Årsberetninger fra Naturgruppen & Grøn Agenda Sydhavn

posted by CA in Skriftligt om Tippen, Øvrige nyheder

Årsberetninger for 2010 fra de åbne, beboerstyrede og uafhængige Agenda 21 grupper ‘Grøn Sydhavn Naturgruppen‘ og ‘Grøn Agenda Sydhavn‘ er lagt på gruppernes hjemmesider.Jan
6

Valgbarhed til lokaludvalg

posted by CA in Øvrige nyheder

I forbindelse med behandlingen af en klage over valgbarheden af et medlem af Kgs. Enghave Lokaludvalg (se nyhed fra 16. nov. 2010), har udvalgssekretæren (Økonomiforvaltningen) meddelt at, citat: “… der ikke var krav til efterprøvning af foreningernes virke.” I Kommissorium for Lokaludvalg vedtaget af Borgerrepræsentationen i 2007, står følgende om valgbarhed, citat: “De øvrige medlemmer af lokaludvalget skal være repræsentanter fra […]Dec
18

Svar fra Frank Jensen vedr. lokalt miljøarbejde

posted by CA in Øvrige nyheder

Overborgmester Frank Jensen og Teknik- og Miljøborgmester Bo Asmus Kjeldgaard skriver i et fælles ‘svar‘ den 17. december 2010 til Grøn Agenda Sydhavn, at: “Det er vores klare forventning, at det kommunalt støttede lokale miljøarbejde vil fortsætte på et højt og kvalificeret niveau i København – også i de kommende år.“ Frank Jensen svarer ikke på om han agter at kommunikere […]Dec
16

Revision af Københavns Skyttecenters miljøgodkendelse

posted by CA in Øvrige nyheder

Center for Miljø har i et ‘svar’ til Grøn Agenda Sydhavn meddelt, at kommunens miljøgodkendelse af Københavns Skyttecenter (Amager) vil blive revideret i 2011, og at Center for Park og Natur vil vurdere om der jf. fredningsbestemmelserne kan gribes ind overfor skyttecenteret. Hele Grøn Agenda Sydhavns korrespondance med forvaltningen ses ‘her‘ (ligger desuden på gruppens hjemmeside, bilag 20 […]Dec
8

Lavt blus på sydhavnstippen.dk

posted by CA in Øvrige nyheder

Frem til omkring 1. april 2011 holder undertegnede delvis pause fra hjemmesiden, og det må forventes at antallet af nyheder og opdateringer daler betydeligt. Sydhavnstippens vilde natur er dog derude hele vinteren… Sydhavnstippens faste vintergæst ‘fjeldvågen‘, her mobbet af en krage. Foto: Claus Andersen, december 2010.Dec
4

Brev til Frank Jensen om lokalt miljøarbejde

posted by CA in Øvrige nyheder

Grøn Agenda Sydhavn har sendt et ‘brev til Overborgmester Frank Jensen‘ vedrørende kommunens støtte til lokalt demokrati og miljøarbejde. I brevet betegnes de seneste 12 års kommunal støtte til Kgs. Enghave som en ekstrem organisatorisk slingrekurs.Nov
30

Naturgenopretning af Harrestrup å

posted by CA in Øvrige nyheder

Københavns Kommune har i sept. 2010 afsat 20 mill. kr. til udarbejdelsen af en helhedsplan og den første detaljlprojektering af et projekt, som i sidste ende skal naturgenoprette og spildevandsrense Harrestrup å som løber ud i Kalveboderne (EUs vandrammedirektiv forpligter til handling). Læs en ‘artikel‘ om det enorme projekt, som også indebærer en sandstrand ved Valbyparken. Læs […]Nov
16

Lokaludvalgenes legitimitet

posted by CA in Øvrige nyheder

Borgerrepræsentationen besluttede for nylig at stoppe tilskuddene til de 8 Miljøpunkter pr. 1. juli 2011 og give rundt regnet halvdelen (fordelingen er ikke endeligt besluttet) af beløbet til de 12 Lokaludvalg (LU), heriblandt Kgs. Enghave Lokaludvalg. LU overtager samtidig ansvaret for det kommunalt støttede, lokale miljøarbejde. Miljøarbejdet forventes ifølge Teknik- og Miljøborgmester Bo Asmus Kjeldgaard, at fortsætte på stort set uændret niveau. Det kan Bo Asmus sagtens sige, fordi LU sorterer under […]Nov
10

Opfølgning vedr. skydestøj

posted by CA in Skriftligt om Tippen, Øvrige nyheder

Grøn Agenda Sydhavn har sendt ‘Uddybende spørgsmål, nov. 2010‘ vedr. støj fra Københavns Skyttecenter til Københavns Kommunes Center for Miljø. I henvendelsen indgår et 60 dB støjkonsekvensområde udarbejdet af Grøn Agenda – forvaltningen vil ikke lave det. Der stilles opklarende spørgsmål til Københavns Politis brug af skyttecenteret, beskyttelsen af Natura-2000 området og det fredede friluftsområde … høreværn anbefales!  Læs den hidtidige […]Nov
8

Bydelsplan godkendt

posted by CA in Skriftligt om Tippen, Øvrige nyheder

Borgerrepræsentationen godkendte den 4. nov. 2010 lokaludvalgenes ‘Bydelsplan for Kgs. Enghave og Vesterbro‘. Bydelsplanen er udarbejdet af Kgs. Enghave Lokaludvalg og Vesterbro Lokaludvalg. I planen foreslås den nordlige del af Sydhavnstippen fredet (forslag vedr. Tippen s. 19-21 (pdf s. 21-23)) – den sydlige del af naturområdet er som bekendt fredet. Desuden foreslås opstillet et udsigtstårn ved Fragtvej i Tippens nordende. […]Oct
31

Sydhavn Genbrugscenter forsinkes pga. klage

posted by CA in Øvrige nyheder

Kommunens Center for Miljø har meddelt at miljøgodkendelsen til det planlagte Sydhavn Genbrugscenter (Bådehavnsgade/Speditørvej), er blevet indklaget til Miljøklagenævnet (ikke Naturklagenævnet som først nævnt). Klagen forventes at ville forsinke projektet et år. Se også nyheder fra 8. sept. 2010, 26. aug. 2010 og 11. dec. 2009.Oct
28

Miljøarbejde: En stor kommunal bommert

posted by CA in Øvrige nyheder

Københavns Kommunes beslutning om at spare penge ved en sammenlægning af Miljøpunkter og Lokaludvalg, er “en ufattelig dårlig og kortsigtet beslutning, som København ikke kan være bekendt.” Sådan skriver daglig leder af Miljøpunkt Vesterbro/Sydhavn, Niels Birk i en leder på agenda 21 centerets hjemmeside. Læs ‘lederen‘. Se også nyheden fra 22. sept. 2010.Oct
6

Forvaltningens svar vedrørende skydestøj

posted by CA in Skriftligt om Tippen, Øvrige nyheder

Kommunens Center for Miljø har svaret på Grøn Agenda Sydhavns ‘kritiske brev‘ vedr. støjgodkendelsen af Københavns Skyttecenter, Selinevej 5 (Amager). Læs ‘forvaltningens svar‘.  Grøn Agenda Sydhavn vil diskutere svaret på næste møde d. 9. nov. 2010.Sep
28

By & Havn rydder op på Stejlepladsen

posted by KL in Øvrige nyheder

By & Havn, som ejer Sydhavnstippen og de omkringliggende arealer, er gået i gang med en større oprydning af Stejlepladsen (ikke den ved Vilde Rose, men den ved havnen), som ligger øst for de rekreative områder på Sydhavnstippen. Dan Gottschalk-Hansen fra By & Havn fortæller, at der bliver fjernet miljøfarligt affald, som er blevet smidt […]Sep
22

København udsulter det lokale miljøarbejde

posted by CA in Øvrige nyheder

De seneste miljøresultater på Sydhavnstippen – får som naturplejere, etablering af en mininaturskole, statusændring til rekreativt område etc. – er i høj grad sket takket være en engageret og professionel indsats af medarbejderne i Miljøpunkt Vesterbro/Sydhavn. Ifølge BRs budgetforlig indgået mellem S, SF, R og K, skal kommunens 8 miljøpunkter imidlertig nu slås sammen med lokaludvalgene, hvorved der spares 6,4 mio kr. Dette […]Sep
8

4 meter høj støjmur mellem genbrugscenter og Tippen

posted by CA in Arrangementer/overståede, Øvrige nyheder

På aftenens velbesøgte og interessante borgermøde på Karens Minde om det kommende Sydhavn Genbrugscenter, meddelte Amagerforbrændingen at der vil blive bygget en 4 meter høj støjmur langs hele vestsiden, altså ind mod Sydhavnstippens natur.    Aug
26

Genbrugsstation ved Tippen – uden støjskærm (måske?)

posted by CA in Arrangementer/annoncering, Øvrige nyheder

Københavns Kommune har tidligere besluttet at placere en af Sjællands største genbrugsstationer, med åbent 360 dage om året, mellem Bådehavnsgade og naturområdet Sydhavnstippen – ifølge en teknisk ‘støjrapport for Sydhavn Genbrugscenter’, bestilt af I/S Amagerforbrændingen, er det ikke påkrævet med en støjskærm ind mod naturområdet. Center for Miljø har dog meddelt at støjrapportens anbefalinger ikke nødvendigvis bliver […]Aug
24

Kritik af støjgodkendelsen af Københavns Skyttecenter

posted by CA in Skriftligt om Tippen, Øvrige nyheder

Grøn Agenda Sydhavn har sendt et kritisk ‘brev til Center for Miljø‘ pga. forvaltningens fremgangsmåde ved støjgodkendelsen af Københavns Skyttecenter, Selinevej 5 (på Amager). Som det fremgår af brevets bilag 2, ligger hovedparten af Sydhavnstippen indenfor skyttecenterets støjkonsekvensområde. May
31

Grøn Agenda følger op på skydestøj

posted by CA in Skriftligt om Tippen, Øvrige nyheder

Grøn Agenda Sydhavn følger nu op på en klage til kommunens Center for Miljø over generende skydestøj fra Københavns Skyttecenter, Selinevej 5 (Amager). Mere info på gruppens hjemmeside (via links).Mar
10

Børnenes Dyremark er tilbage

posted by CA in Øvrige nyheder

Efter lang tids krise har Børnenes Dyremark nu efter afholdt generalforsamling fået en fungerende bestyrelse og en opdateret ‘hjemmeside‘. Den annoncerede “friske” start ser ud til at holde.Feb
25

Hund og kvinde igennem isen ved Tippen

posted by CA in Øvrige nyheder

I går onsdag ved 17-tiden faldt en hund igennem isen ved Sydhavnstippen, da den løb efter en fugl. Dens 26-årige kvindelige ejer ville hjælpe hunden op, men faldt selv igennem isen. Kvinden kom op ved egen hjælp (og hjulpet af nogle vidner) og stærkt forkommen hentet af en ambulance. Hunden stod desværre ikke til at redde. Læs mere ‘her‘. Undertegnede overværede tilfældigt den sidste del […]Dec
30

Bydelsplan: Mozarts Plads og Kulturforum

posted by CA in Øvrige nyheder

Arbejdet med en ‘bydelsplan‘ fortsætter i Kgs. Enghave Lokaludvalgs regi. Den 26. januar 18.30 inviteres således til et offentligt møde i Kvartershuset om udformningen og brugen af ‘Mozarts Plads (med invitation)‘, og der er for nylig stiftet et ‘Kulturforum (med tema-arbejdsgrupper)‘.Dec
6

Natur og Miljø – tilstandsrapport

posted by CA in Øvrige nyheder

Danmarks Miljøundersøgelser har i november 2009 udgivet den femte miljøtilstandsrapport, under overskriften ‘Natur og Miljø 2009‘. I rapporten findes et væld af faglige oplysninger om naturens udvikling, bl.a. under påvirkning af klimaforandringerne. Her er nogle udvalgte oplysninger: Nyere undersøgelser indikerer et fald i global biodiversitet på ca. 30% siden 1970. Jordens gennemsnitstemperatur er steget 0,8oC siden omkring 1850. Fra 1970 til […]Dec
1

Køhlers Jagt-Journal 1879-1916

posted by CA in Øvrige nyheder

O.S. Køhler gik på jagt i bl.a. Kgs. Enghave og i årene 1879-1916 førte han jagt-journal. Heri kan man få et sjældent indblik i dyrelivet i det daværende kystnære engområde ved Frederiksholm. De daværende kystlinier kan ses ‘her‘. Se også et ‘farvetryk fra 1916‘. Køhler nævner i journalen disse fugle (med forbehold for tydning af håndskrift etc.): gæs, bekkasin, trane, […]Nov
17

Frisk start i Børnenes Dyremark

posted by CA in Øvrige nyheder

På opfordring indkalder Karens Minde Laug til generalforsamling i Børnenes Dyremark den 22. nov. 2009. Baggrunden er at foreningen i lang tid har været uden funktionsdygtig bestyrelse pga. stridigheder. På generalforsamlingen fremlægges nye vedtægter, som forhåbentlig kan skabe ordnede forhold og give en frisk start. Yderligere info findes på laugets hjemmeside: ‘www.kmlaug.dk‘.Nov
9

Natur i valgkampen

posted by CA in Øvrige nyheder

Naturbeskyttelse bør naturligvis være et tema i kommunevalgkampen – hør dagens P1-udsendelse “Miljøreportagen” fra 9. nov. 2009: ‘Naturen ind i valgkampen‘ (ca. 5 minutter).Oct
30

Når havet stiger..

posted by CA in Øvrige nyheder

CO2-indholdet i atmosfæren stiger og havene ligeså. Sidst indholdet var som nutidens, var for ca. 15 millioner år siden ifølge ny forskning (se artikel fra okt. 2009 under Nyheder / Kloden Og Lokalt) … dengang var havniveauet 25-40 meter højere end i dag.   Hvis havet stiger fx 2 meter vil store dele af Sydhavnen blive oversvømmet; se resultatet på hjemmesiden ‘her‘ (havniveauet og geografien kan […]Aug
15

Frank og fårehundene i P1

posted by CA in Natur og Får, Øvrige nyheder

Hør P1-udsendelsen ‘Frank og fårehundene‘ i Stedsans, fra 13. aug. 2009, med ejeren af fårene på bl.a. Sydhavnstippen. Den interessante og underholdende udsendelse varer 1 tim og 26 min. Se også ‘Fårebrug Aps’ hjemmeside‘. Info om de ca. 60 får på Tippens sydlige del findes under Tippen Fårelaug og Tippen Syder – Partnerskab (findes via links).Aug
12

Udearealet foran mininaturskolen

posted by KL in Kultur og Tippen, Øvrige nyheder

er nu blevet beriget med et robust borde/bænkesæt, pæle til solsejl, arbejdsborde til børn af forskellig højde, bålsted med mere. Der måtte kran til at løfte bordet ind…… Bordet placeres ved mininaturskolen. Foto: Katja Lange, 2009.Jul
26

Grøn Koncert i dag

posted by CA in Øvrige nyheder

I dag søndag den 26. juli 2009, kl. 13.00,  er der igen Grøn Koncert i Valbyparken – tæt ved Sydhavnstippens vilde natur. Mere info om koncerten findes ‘her‘.Jul
10

KlimaCamp i Valbyparken 11.-19. juli

posted by CA in Øvrige nyheder

I perioden lørdag den 11. juli til søndag 19. juli 2009 afholdes en stort anlagt KlimaCamp på festpladsen i Valbyparken, nær Sydhavnstippen. Festpladsen er åben for alle deltagere fra lørdag d.11 til søndag d. 19. juli.  Blot skal man medbringe telt, sovepose og viljen til at bekæmpe global opvarmning. Der vil i løbet af ugen […]Jun
20

Naturgruppen på Mozarts Plads

posted by CA in Øvrige nyheder

Grøn Sydhavn Naturgruppen havde bod ved Bydelsfesten på Mozarts Plads lørdag d. 20/6 2009, kl. 10-15. Mange beboere mødte op og fik en snak med repræsentanter fra gruppen om naturplejen og udviklingen på Sydhavnstippen. Fra venstre ses Naturgruppens Signe, Annie (skjult), Kathleen og Britta (i “huset”). Arrangørerne havde sat Naturgruppen til at dele bod med […]