Jun
13

Spiselige vilde urter på Sydhavnstippen (ØsterGRO har sanket)

posted by CA in Natur og Får, Skriftligt om Tippen

I maj havde personale o.a. fra ØsterGRO (dem med Danmarks første tagfarm) en sankedag på Tippen. Der blev fundet ganske mange spiselige vilde urter som bagefter blev brugt til madlavning over bål. Herunder er oplistet hvad de fandt på dagen: På land: rejnfan, røllike, vikke, vild pastinak, vild peberrod, vild merian, seljerøn (blomsterknopperne), ærteblomster, hybenrose […]May
8

Stilleområder på Sydhavnstippen

posted by CA in Kultur og Tippen, Skriftligt om Tippen

Københavns Kommunes Sundhedsforvaltning er ved at udarbejde en guide til byens fredelige grønne områder – og har bedt Grøn Agenda Sydhavn om forslag til stilleområder på Sydhavnstippen. Guiden skal give borgere med symptomer på stress inspiration til hvor man kan finde rolige steder i den bynære natur, samt hvordan man kan bruge områderne til at […]May
9

Byggeri på Sydhavnstippen er droppet

posted by CA in Natur og Får, Skriftligt om Tippen, Øvrige nyheder

Ifølge ‘TV Lorry‘ og  kan beboere i Københavns Sydhavns-område ånde lettet op: “Økonomiudvalget i Københavns Borgerrrepræsentation behandlede sidst på eftermiddagen planerne om et byggeri med 2.500 boliger, som skal have en placering. En af dem var naturområdet Sydhavnstippen – men det område er nu ude af planerne.” Læs også ‘Politiken‘.May
4

Får og alpakaer græsser nu på Sydhavnstippens nordlige del – ganske uvidende om kommunens alternative byggemuligheder

posted by CA in Natur og Får, Skriftligt om Tippen, Øvrige nyheder

Den 2. maj 2018 var en historisk dag for Sydhavnen: en flok får og nogle alpakaer blev lukket ud i den nye fold på nord-Tippen og kampen mod de invasive planter gyldenris, bjørneklo, pileurt og hybenrose kunne gå ind i sin afgørende fase. Omkring ‘40 års lokal beboerkamp‘ for bevarelse af de vilde naturområder Karens […]Jan
20

Grøn Agenda Sydhavn: Årsberetning 2017

posted by CA in Plejen af Tippen, Skriftligt om Tippen

Grøn Agenda Sydhavn har udsendt sin ‘Årsberetning for 2017‘, hvor man bl.a. kan læse om naturplejen i Sommerfugleengen midt på Sydhavnstippen og se billeder af 72 forskellige blomster fotograferet i engen igennem hele sæsonen.Feb
5

Grøn Agenda Sydhavns Årsberetning 2016

posted by CA in Plejen af Tippen, Skriftligt om Tippen

Så kan du læse Grøn Agenda Sydhavns ‘Årsberetning 2016‘. Blandt emnerne er Sommerfugleengen, fremmødet, ny (gammel) container til gruppens redskaber, reguleringen af Københavns Skyttecenter m.v. og den planlagte genbrugsstation.Sep
4

Amager Fælled: Byggeri truer 5000 år gammel natur

posted by CA in Skriftligt om Tippen, Øvrige nyheder

Københavns Kommune vil nu bebygge 5000 år gammel natur på Amager Fælled … så kender vi hovedstadens politikere igen! For nogle år siden gik det ud over gammel bynær natur på Karens Minde Området i Sydhavnen. Søndag den 18. september kl. 10.00 (mødested: Sundby Metrostation) kan du blive en del af en menneskemur rundt om […]Feb
22

Grøn Agenda Sydhavns Årsberetning 2015

posted by CA in Plejen af Tippen, Skriftligt om Tippen

Efter mange, mange år i Sydhavnstippens og i begyndelsen også Karens Minde Områdets tjeneste – med indsamling af affald, bekæmpelse af bjørneklo mv., miljø-politisk arbejde og utallige omstillinger efter tåbelige (og enkelte kloge) BR-beslutninger – fokuserer Grøn Agenda Sydhavn nu hovedsagelig på udviklingen af Sommerfugleengen midt på Tippen. I lyset af dette skal ‘Grøn Agenda […]Jan
13

Artikler om Sydhavnstippen i Frederiksholm Beboerblad i 2015

posted by CA in Skriftligt om Tippen

Igen i 2015 bragte Beboerbladet Frederiksholm Karreérne, med et oplag på 3.200, seks artikler om Sydhavnstippen, skrevet af Britta Lunnemann (medlem af Grøn Agenda Sydhavn). Læs artiklerne som pdf: ‘1, 2, 3‘, ‘4, 5‘ og ‘6‘.Jun
11

Evaluering af naturplejen på Sydhavnstippen

posted by CA in Natur og Får, Plejen af Tippen, Skriftligt om Tippen

Arrangementer og aktiviteter ruller hen over Tippen og ved ’Urbia-pris’ uddelingen i går (læs forrige indlæg og ’her’) opnåede ”Tippen” en tredjeplads i kategorien Bevaring af biodiversitet. Men hvordan går det egentlig med bevarelsen af biodiversiteten på Tippen? I det følgende evalueres naturplejen på Tippen sammenholdt med aftalerne i partnerskabet og plejeplanens¹ anbefalinger for 2012-2022 […]Jan
10

Tippen-artikler i Frederiksholm Beboerblad

posted by CA in Skriftligt om Tippen

Sidste år bragte Beboerbladet Frederiksholm Karreérne (oplag 3.200) seks artikler om Sydhavnstippen, skrevet af Britta Lunnemann (medlem af Grøn Agenda Sydhavn). Læs artiklerne ‘her‘.Feb
2

Grøn Agenda Sydhavns årsberetning for 2013

posted by CA in Skriftligt om Tippen, Øvrige nyheder

Grøn Agenda Sydhavn fortsætter på trettende år sit samarbejdende og resultatorienterede miljøarbejde for bydelen og København. Læs hvad gruppen har været optaget af i det forløbne år i ‘Årsberetning 2013‘.Jul
7

B, F og Ø støtter fredningen af Sydhavnstippen

posted by CA in Skriftligt om Tippen

Ved en afstemning i Borgerrepræsentationen den 6. juni 2013, stemte SF, Enhedslisten og Det Radikale Venstre for en støtteerklæring til DN’s fredningsforslag for Sydhavnstippen. De øvrige partier stemte imod og støtteerklæringen kunne ikke samle flertal. Nu venter vi på fredningsmyndighedernes afgørelse.Jun
15

Høringssvar vedr. fredning af Sydhavnstippen

posted by CA in Skriftligt om Tippen

Grøn Agenda Sydhavn har indsendt ‘høringssvar‘ til DNs fredningsforslag for Sydhavnstippen – ikke overraskende er miljøgruppen overvejende positiv overfor forslaget.Jun
8

Lokaludvalgets bydelsplan 2013 – Sydhavnstippen

posted by CA in Skriftligt om Tippen

Projektforslag nr. 12 i Kgs. Enghave Lokaludvalgs bydelsplan 2013, vedrører udviklingen af Sydhavnstippen. Under temaet “Viden og Erhverv” og udviklingsprincippet “Sund vækst” har projektet til formål: 1) At skabe mere viden om naturen som oprenser af forurenet jord; 2) At forhindre udsivning af forurening i Natura2000-vand; og 3) At oprense, bevare og udvikle et vigtigt lokalt […]May
20

Høring om fredning af Sydhavnstippen til 14. juni

posted by CA in Arrangementer/overståede, Skriftligt om Tippen

Det offentlige møde på Københavns Rådhus om DNs fredningsforslag for Sydhavnstippen i fredags var velbesøgt og informativt. Københavns Kommune var imod fredningsforslaget, fordi de mener at Kalvebodkilefredningen yder tilstrækkelig beskyttelse. Alle borgernes indlæg var for forslaget, nogle med mindre modifikationer. Fredningsforslaget findes i nyheden d. 19. dec. 2012. Der er nu en kort høringsperiode hvor alle kan sende bemærkninger til forslaget. Frist for høringssvar er 14. […]Apr
6

Blog: vandretur på Sydhavnstippen

posted by CA in Skriftligt om Tippen

Hanna Greenwood skriver på sin blog et fint ‘indlæg‘ om en tur med havnebussen til Teglholmen og derfra en vandretur til Sydhavnstippens afstressende ro – tak for beretningen.Mar
26

Københavns Skyttecenter: Kommunens svar

posted by CA in Skriftligt om Tippen, Øvrige nyheder

Grøn Agenda Sydhavn skrev i februar 2013 et ‘brev‘ til Teknik- og Miljøborgmester Ayfer Baykal (SF) vedrørende forvaltningens revision af miljøgodkendelsen af Københavns Skyttecenter på Amager – en revision som har stået på siden 2009. Af forvaltningens ‘svar‘ fremgår at man ikke agter at stille krav til støjniveauet, udover hvad der beskrives i vejledningen. Vejledningen beskriver bl.a. følgende pointer:Mar
25

Kommunens svar vedr. indsatsplanen mod bjørneklo

posted by CA in Plejen af Tippen, Skriftligt om Tippen

I februar 2013 sendte Grøn Agenda Sydhavn et ‘kritisk brev‘ til Teknik- og Miljøborgmester Ayfer Baykal (SF) vedrørende Københavns Kommunes indsatsplan mod Kæmpebjørneklo, vedtaget af BR i 2008. Af forvaltningens ‘svar‘ fremgår, at kommunen pga. manglende resurser har prioriteret bekæmpelsen på områder hvor borgere færdes, samt store arealer med tætte bestande af bjørneklo.Feb
21

Grøn Agenda Sydhavn skriver til borgmesteren vedr. Københavns Skyttecenter

posted by CA in Skriftligt om Tippen, Øvrige nyheder

‘Grøn Agenda Sydhavn‘ har skrevet et kritisk ‘brev‘ til Teknik- og Miljøborgmester Ayfer Baykal vedrørende kommunens miljøtilsyn med Københavns Skyttecenter på Amager. Af brevet fremgår at forvaltningen i 2010 skrev til en klager at kommunen “intet kunne gøre” for at nedbringe skydestøjen – knapt et år senere skrev forvaltningen modsat, at man havde arbejdet med en revision af miljøgodkendelsen siden 2009(!?) […]Feb
21

Grøn Agenda Sydhavn skriver til borgmesteren vedr. bjørneklo

posted by CA in Skriftligt om Tippen

‘Grøn Agenda Sydhavn‘ har skrevet et kritisk ‘brev‘ til Teknik- og Miljøborgmester Ayfer Baykal vedrørende kommunens indsatsplan mod kæmpebjørneklo. Vedlagt brevet er 30 billeder af frøbærende bjørneklo på arealerne rundt om Sydhavnstippen, som forvaltningen ignorerer – mens samme forvaltning igen og igen uden grund blander sig i bekæmpelse på Sydhavnstippen!Feb
5

Årsberetning 2012 – Grøn Agenda Sydhavn

posted by CA in Plejen af Tippen, Skriftligt om Tippen, Øvrige nyheder

Så foreligger Grøn Agenda Sydhavns ‘Årsberetning 2012‘. I beretningen kan man bl.a. læse at kommunaliseringen af Sydhavnstippen på et overordnet plan er tilendebragt, og at ansvaret for naturområdet er placeret i Københavns Kommune.Dec
19

DNs fredningsforslag for Sydhavnstippen

posted by CA in Skriftligt om Tippen

Så er det ganske vist. Danmarks Naturfredningsforening har indsendt fredningsforslag for Sydhavnstippen. Omfanget af fredningen ses på kortet ‘her‘ (kort med bedre opløsning findes på DNs hjemmeside, ‘her‘). Læs det 18 sider lange ‘fredningsforslag‘. Se også et ‘indslag i TV-Lorry‘.Mar
21

Plejeplan for Sydhavnstippen

posted by CA in Natur og Får, Skriftligt om Tippen

Partnerskabet Tippen Syder kan nu præsenterer en ‘Plejeplan for Sydhavnstippen‘ udarbejdet af landskabsarkitekt Vibeke Vendena i samarbejde med en række organisationer mv. 15. Juni Fonden har bidraget til udarbejdelsen med 40.000 kr. og dertil kommer økonomiske bidrag fra Agendaråd Sydhavn og Kgs. Enghave Lokaludvalg. Projektet havde dog ikke været muligt uden gratis hjemmearbejdsplads og en stor ulønnet arbejdsindsats […]Jan
31

Kommunens strategi for biologisk mangfoldighed

posted by CA in Natur og Får, Skriftligt om Tippen

Københavns Kommune udsendte i 2011 under overskriften ‘Plads til naturen‘ sin strategi for biologisk mangfoldighed. Sydhavnstippen er nævnt flere steder (selvom kommunens egne arealer har førsteprioritet). Her er nogle eksempler:Jan
8

Grøn Agenda Sydhavns årsberetning 2011

posted by CA in Skriftligt om Tippen, Øvrige nyheder

2011 blev året hvor de to beboergrupper Grøn Agenda Sydhavn og Grøn Agenda Naturgruppen slog pjalterne sammen under navnet ‘Grøn Agenda Sydhavn‘. I den anledning indeholder ‘årsberetning 2011‘ et resume af gruppernes 14-årige historie (årsberetningens bilag 2).Dec
5

Miljøpunkt Vesterbro/Sydhavns årsberetninger 2007-2011

posted by CA in Skriftligt om Tippen

Miljøpunkt Vesterbro/Sydhavns årsberetninger for perioden 2007-2011 ligger nu i sydhavnstippen.dk ‘s ‘arkiv‘ (bilag 61). Som det fremgår var Miljøpunkt Vesterbro/Sydhavn altafgørende for etableringen af partnerskabet Tippen Syder, fåreholdet, mininaturskolen og sikkert også beslutningen om statusændring for nord-tippen til offentligt, rekreativt område uden mulighed for byggeri.     Københavns Kommune overdrog som bekendt for nogle måneder siden ansvaret for det lokale miljøarbejde til lokaludvalgene.   Nov
12

Cykelruter i Sydhavnen og på Vesterbro

posted by CA in Skriftligt om Tippen, Øvrige nyheder

Kgs. Enghave Lokaludvalg og Vesterbro Lokaludvalg udgav i 2011 en folder med tre cykelruter i de to bydele og på Amager. To af ruterne går igennem Sydhavnstippen. Kort (pdf) med tilhørende informationer og lydfiler om udvalgte lokaliteter findes på ‘Kgs. Enghave Lokaludvalgs hjemmeside‘. Hør bl.a. de tre lydfiler om Sydhavnstippen (Rute 2: Vandet, lydfil nr. 7 og 8, og Rute […]Nov
10

Plejeplan og markeringspinde

posted by CA in Plejen af Tippen, Skriftligt om Tippen

I de kommende måneder vil landskabsarkitekt Vibeke Vendena, i partnerskabet Tippen Syders regi, udarbejde en plejeplan for Sydhavnstippen. I forbindelse med arbejdet er der taget jordprøver for at belyse forureningen fire udvalgte steder. Dette er forklaringen på markeringspindene.       Arbejdet med plejeplanen støttes økonomisk af ‘15. Juni Fonden‘ Markeringspindene fire steder på Sydhavnstippen viser hvor der er taget jordprøver. Foto Claus Andersen, 2011.Apr
9

Høringssvar til biologisk mangfoldighed

posted by CA in Skriftligt om Tippen, Øvrige nyheder

Københavns Kommune har sendt en strategi for biologisk mangfoldighed i København i høring (se nyhed d. 6. marts 2011). Læs Grøn Agenda Sydhavns ‘høringssvar‘.Mar
18

Reportage: Sydhavnstippen

posted by CA in Skriftligt om Tippen

Adskillige studerende har gennem årene benyttet Sydhavnstippen som studieobjekt, nu også på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, hvor Thomas Scharff skrev eksamensopgave under overskriften “reportage med interview”. Læs besvarelsen ‘her‘.Mar
6

Strategi for biologisk mangfoldighed (høring)

posted by CA in Skriftligt om Tippen, Øvrige nyheder

I 2005 besluttede Københavns Borgerrepræsentation, at der inden 2007 skulle udvikles en strategi for biologisk mangfoldighed. Da det ikke var sket i 2008 traf Borgerrepræsentationen en ny beslutning, nemlig at strategien skulle fremlægges senest i 2009. Og nu i 2011 er den så endelig færdig og sendt i offentlig høring; læs den ‘her‘. Høringsfristen er 12. april 2011 [høringsfristen er skubbet til 25. april].   Sydhavnstippen er nævnt en halv […]Jan
27

Kgs. Enghave Lokaludvalg bakker op om Sydhavnstippen

posted by CA in Skriftligt om Tippen, Øvrige nyheder

Kgs. Enghave Lokaludvalg besluttede på sit møde den 13. januar 2011, at prioritere arbejdet på og med Sydhavnstippen, herunder Tippen Syder projektet (får, manuel naturpleje, mininaturskole, formidling etc.). Med beslutningen følger at miljømedarbejder Katja Lange fortsætter sit arbejde med Tippen, nu blot i lokaludvalgets regi (i stedet for Miljøpunkt Vesterbro/Sydhavn). Det noteres at lokaludvalget har måttet grave dybt i sine […]Jan
7

Årsberetninger fra Naturgruppen & Grøn Agenda Sydhavn

posted by CA in Skriftligt om Tippen, Øvrige nyheder

Årsberetninger for 2010 fra de åbne, beboerstyrede og uafhængige Agenda 21 grupper ‘Grøn Sydhavn Naturgruppen‘ og ‘Grøn Agenda Sydhavn‘ er lagt på gruppernes hjemmesider.Dec
8

Nyt i arkivet

posted by CA in Skriftligt om Tippen

Jeg har opdateret ‘arkivet‘ med det senest modtagne om Sydhavnstippens historie. Se bilag nr. 18 (nyt luftfoto fra 1944), nr. 21c (ældre, udaterede billeder), nr. 36 (mere om Hans Dragehjelm og gravstenen), nr. 42 (nyt billede af sporvogn før afbrænding), og nr. 59 (uddrag af bog fra 1977). Se også 18 nye billeder fra 2009-2010 i galleriet.        Nov
10

Opfølgning vedr. skydestøj

posted by CA in Skriftligt om Tippen, Øvrige nyheder

Grøn Agenda Sydhavn har sendt ‘Uddybende spørgsmål, nov. 2010‘ vedr. støj fra Københavns Skyttecenter til Københavns Kommunes Center for Miljø. I henvendelsen indgår et 60 dB støjkonsekvensområde udarbejdet af Grøn Agenda – forvaltningen vil ikke lave det. Der stilles opklarende spørgsmål til Københavns Politis brug af skyttecenteret, beskyttelsen af Natura-2000 området og det fredede friluftsområde … høreværn anbefales!  Læs den hidtidige […]Nov
8

Bydelsplan godkendt

posted by CA in Skriftligt om Tippen, Øvrige nyheder

Borgerrepræsentationen godkendte den 4. nov. 2010 lokaludvalgenes ‘Bydelsplan for Kgs. Enghave og Vesterbro‘. Bydelsplanen er udarbejdet af Kgs. Enghave Lokaludvalg og Vesterbro Lokaludvalg. I planen foreslås den nordlige del af Sydhavnstippen fredet (forslag vedr. Tippen s. 19-21 (pdf s. 21-23)) – den sydlige del af naturområdet er som bekendt fredet. Desuden foreslås opstillet et udsigtstårn ved Fragtvej i Tippens nordende. […]Oct
6

Forvaltningens svar vedrørende skydestøj

posted by CA in Skriftligt om Tippen, Øvrige nyheder

Kommunens Center for Miljø har svaret på Grøn Agenda Sydhavns ‘kritiske brev‘ vedr. støjgodkendelsen af Københavns Skyttecenter, Selinevej 5 (Amager). Læs ‘forvaltningens svar‘.  Grøn Agenda Sydhavn vil diskutere svaret på næste møde d. 9. nov. 2010.Aug
24

Kritik af støjgodkendelsen af Københavns Skyttecenter

posted by CA in Skriftligt om Tippen, Øvrige nyheder

Grøn Agenda Sydhavn har sendt et kritisk ‘brev til Center for Miljø‘ pga. forvaltningens fremgangsmåde ved støjgodkendelsen af Københavns Skyttecenter, Selinevej 5 (på Amager). Som det fremgår af brevets bilag 2, ligger hovedparten af Sydhavnstippen indenfor skyttecenterets støjkonsekvensområde. Jul
11

Kandidatspeciale om Tippens natur

posted by CA in Plejen af Tippen, Skriftligt om Tippen

Line Laursen og Maya Caspersen har nu afsluttet deres kandidatspeciale (og bestået med bravour): “Forvaltning af bynær natur – case study Sydhavnstippen København”, ved Biologisk Institut, KU. Specialet er en guldgrube af information, feltarbejde, analyser og konkrete naturplejeforslag for alle som ønsker Tippen videreudviklet som naturområde. Fremover er specialet tilgængeligt som bilag 55 i Arkivet – eller ‘her‘ (ikke den endelige […]May
31

Grøn Agenda følger op på skydestøj

posted by CA in Skriftligt om Tippen, Øvrige nyheder

Grøn Agenda Sydhavn følger nu op på en klage til kommunens Center for Miljø over generende skydestøj fra Københavns Skyttecenter, Selinevej 5 (Amager). Mere info på gruppens hjemmeside (via links).Mar
4

Artsliste med mos og lav

posted by CA in Natur og Får, Skriftligt om Tippen

De to biologi-specialestuderende Line Laursen og Maya Caspersen, har nu også udarbejdet en artsliste med Sydhavnstippens ’mosser og lav‘. Der er 39 arter på listen, som fremover vil være at finde i ‘Arkivet‘ (bilag 54).Jan
15

Naturgruppens årsberetning for 2009

posted by CA in Skriftligt om Tippen

Så er Grøn Sydhavn Naturgruppens ‘Årsberetning 2009‘ udkommet. Årsberetninger fra Grøn Agenda Sydhavn og Agendaråd Sydhavn ligger på gruppernes hjemmesider, som findes via Links.  Dec
14

Debatoplæg om Sydhavnstippen

posted by CA in Skriftligt om Tippen

Agendaråd Sydhavn (findes via Links/Øvrige…) og medlemsgrupperne Grøn Agenda Sydhavn, Naturgruppen, Det Grønne Knæ og Tippen Fårelaug, kan nu i fællesskab præsentere debatoplægget ‘Sydhavnstippen – Udviklingsplan 2009‘ (pdf). Oplægget består af 16 dias med ideer til den fremtidige udvikling, samt 4 dias med gennemførte projekter mv. Kommentarer, ændringsforslag og nye ideer kan mailes til info@tippensnaturgruppe.dk eller skrives som en Comment herunder på […]Dec
11

Kommuneplan: Tippen er nu rekreativt område

posted by CA in Skriftligt om Tippen

Borgerrepræsentationen har i aftes den 10. dec. 2009 vedtaget kommuneplanen, og Sydhavnstippens nordlige del har hermed ændret status fra ‘Boligbyggeri efter 2017’ til ‘Offentligt, rekreativt område’ (01-område) – næsten hele Tippens naturareal har hermed 01-status (se kortet herunder).  Stort tillykke til alle som har kæmpet for dette i årtier, og til alle københavnere som vil få glæde af den særegne […]Dec
10

Hvidbog med Tippen-svar

posted by CA in Skriftligt om Tippen

Økonomiforvaltningen har lagt en hvidbog med behandling af 103 høringssvar til Kommuneplan 2009 på kommunens hjemmeside. Herfra er hentet dette ‘uddrag vedr. Sydhavnstippen‘ med forvaltningens kommentarer til høringssvar fra Kgs. Enghave Lokaludvalg, By & Havn, Det Grønne Knæ, Grøn Agenda Sydhavn og Miljøpunkt Vesterbro/Sydhavn.Nov
6

Billeder fra 1970’erne

posted by CA in Skriftligt om Tippen

Af og til fremsendes gamle billeder til ‘Sydhavnstippens arkiv‘ – senest fire billeder fra 1974 og 1978, som nu kan ses i ‘bilag 21b‘.  Alle gamle Tippen-billeder har interesse (kontakt CA, fanebladet “OM OS”).Oct
8

Kommuneplanen i BR den 10. dec.

posted by CA in Skriftligt om Tippen

Kommuneplanen er sat på dagsordenen i Økonomiudvalget den 1. dec. 2009, og er til endelig behandling i BR den 10. dec. – dvs. på årets sidste møde. I kommuneplanforslaget er den nordlige del af Sydhavnstippen udlagt til offentligt, rekreativt område – altså ikke længere byggeri efter 2017.Jun
19

Høringssvar vedr. Tippen

posted by CA in Skriftligt om Tippen

Læs fire lokale høringssvar til kommuneplan 2009, som alle har kommentarer vedrørende Sydhavnstippen:  ‘bemærkninger fra Grøn Agenda Sydhavn‘, ‘høringssvar fra Kgs. Enghave Lokaludvalg‘, ‘høringssvar fra Miljøpunkt Vesterbro/Sydhavn‘, og ‘indsigelse fra Det Grønne Knæ‘.May
19

Forslag til kommuneplan 2009

posted by CA in Skriftligt om Tippen

Det ændringsforslag vedr. Tippen i kommuneplan 2009, som blev vedtaget d 2. april (se nyhed fra 22. april), er endnu ikke indføjet i kommunens net-version af kommuneplanen, som er i høring frem til 15. juni. I papirversionen af kommuneplanen er ændringen indføjet ét sted (i “Rammer”). Herunder ses ændringen, dvs. det areal som fritages for […]