Historie & Arkiv

Læs hele Sydhavnstippens farverige ‘historie ‘- samlingen af bilag findes i ‘arkivet‘.

Herunder er enkelte historiske højdepunkter:

1945 Den oprindelige kystlinie lå nord for den nuværende godsbane.

1945-73 Kysten bruges til aflæsning af byggeaffald, jord o.a. fra anlægsarbejder i København, hvorved kystlinien flytter sig ud i Kalveboderne. Københavns Havn A/S står som grundejer af de nye arealer.

Luftfoto 1963

Luftfoto fra 1963 – med vand hvor Sydhavnstippen ligger i dag.

1990 Den yderste del af Sydhavnstippens naturområde fredes. Området betegnes i Kalvebodkilefredningen som “biologisk værdifuldt”, og Københavns Kommune tillægges plejemyndigheden.

1993 Godsbanen anlægges igennem Sydhavnstippens nordende, hvorved naturområdet Karens Minde fraspaltes.

1993-2005 I kommuneplanerne udlægges arealerne på den ikke-fredede del af Sydhavnstippen som perspektivområde (boliger) efter 2018.

2002 Grusstierne og broen til Valbyparken anlægges (et par år efter blev grusstierne igennem Karens Minde anlagt).

Folk på stierne

Anlæg af cykelstierne har tiltrukket nye grupper af besøgende. Foto: Claus Andersen, 2004.

2002-2007 Kulturbegivenheder er i stigning, eksempelvis: live-rollespil, kunstudstillinger, performance-teater, guidede fugleture, skattejagt for børn etc.

2002-2009 Grøn Sydhavn Naturgruppen (en beboergruppe) bekæmper bjørneklo, udfører diverse naturpleje, fjerner affald etc.

2007 Folketinget vedtager en ny lov som betyder nedlæggelse af Københavns Havn A/S og overførelse af værdierne, herunder Sydhavnstippen, til en nyt selskab: Arealudviklingsselskabet I/S. (i 2008 skifter selskabet navn til Udviklingsselskabet By & Havn I/S – kaldet ‘By & Havn’).

2008 Det lokale grønne partnerskab Tippen Syder dannes. Med i partnerskabet er MILJØPUNKT Vesterbro/Sydhavn, By & Havn, Grøn Sydhavn Naturgruppen, Tippens Fårelaug (under etablering), Københavns Kommune (Børne- og Ungdomsforvaltning, og Teknik- og Miljøforvaltningen), Danmarks Naturfredningsforening, Kbh., og Friluftsrådet, kreds Kbh.

Historiske spor

Sydhavnstippens undergrund emmer af historiske spor. Foto: Claus Andersen, 2004.

2009 Som en del af partnerskabet Tippen Syder etableres fårefold på Sydhavnstippens sydlige del.

2009 Som en del af partnerskabet Tippen Syder placeres en klimanaturskole på Sydhavnstippens nordende.

2009 Planstatus for den nordlige del af Sydhavnstippen ændres i kommuneplanen fra “Byggeri efter 2017” til “Offentligt, rekreativt område”. 

2012 Partnerskabet Tippen Syder vedtager en Plejeplan for Sydhavnstippen.