Miljø – kloden og lokalt (2001-2011)

Lokalt: .

2011

Nov. 2011   Artikel: Københavnere må leve med livsfarlig vejstøj.

Nov. 2011   Artikel: Tudser og padder på vej mod sidste kvæk.

Nov. 2011   Artikel: Miljønævn forbyder mere kulfyring på Avedøreværket (pga. fuglebeskyttelsesområdet).

Nov. 2011   Artikel: Klimaet tæt på at løbe løbsk.

Okt. 2011   Artikel: Så meget stiger havene de næste 500 år.

2010

Juli 2010   Artikel: Skovene kan leverer grøn energi.

Juli 2010   Artikel: Danmark planter mindre skov end lovet.

 Juli 2010   Artikel: Renovering af Harresatrup å.

Maj 2010   Artikel: Ikke en frø, ikke en fisk, ikke en fugl…

Jan. 2010    Artikel: Connie Hedegaard efterlader økologisk fallitbo.

Jan. 2010   Artikel: Danmarks miljøindsats dumper. 

Jan. 2010    Artikel: Danmarks miljøindsats dumper.

2009

Dec. 2009    Artikel: CO2 påvirker klimaet mere end beregnet.

Nov. 2009    Rapport, DMU: Natur og Miljø – klimaforandringerne har ramt Danmark.

Nov. 2009    Artikel: CO2 stiger stadig globalt.

Nov. 2009    Artikel: Bilos skader fostres dna.

.Okt. 2009    Artikel: Papirvælde kører borgerne ned i kommunerne.

Okt. 2009    Artikel: CO2-indhold og havniveau for 15 millioner år siden.

Maj 2009    Artikel: Overbefolkning er det største klimaproblem.

April 2009    Artikel: Braksagen, Kæmpe næse til Eva Kjer.

April 2009    Artikel: Staten udsultede DSB i årevis.

Marts 2009    Artikel: Danmark topper i CO2-udledning i EU.

Marts 2009    Rapport: Biologisk mangfoldighed er i tilbagegang i Norden (engelsk – dansk resume side 15-16).

Marts 2009    Artikel: Klimaet har ændret den danske natur.

Marts 2009    Artikel: Danskerne topper EUs privataffalds-liste.

Januar 2009    DMI-pressemeddelse: Solaktivitet styrer ikke klimaet.

Januar 2009    Artikel: Havet stiger tre gange mere end FNs klimapanel regnede med.

2008

2008    Artikel: Regeringen sminker skovenes tilstand.

2008    Artikel: Isen smelter trods temperaturfald.

2008    Artikel: Regeringens vandmiljøplan 2004 virker ikke.

 2008    Artikel: Kystsikring af København anbefales.

 2008    OECD-rapport:  Kystsikring af København (engelsk).

2008    Artikel: Naturødelæggelse blev godkendt af regeringen.

2008    Artikel: Danmark udledte 10,6% mere CO2 i 2006 end i 2005.

2008    Artikel: Østersøen bliver en død algemos.

2008    Artikel: Zoologisk Museum, KU: Ribbegoplen breder sig.

2008    Artikel: Afsmeltning af Nordpolen i rekordtempo.

2008    Artikel, DMI: 2007 var det 8. varmeste år på kloden (se udviklingen 1850-2007).

2008    Artikel: 2/3 af nybyggeriet udenfor byerne sker i naturen.

2008    Artikel: Afsmeltningen fra klodens gletsjere er fordoblet på kun et år.

2008    Artikel: Golfstrømmen er truet af smeltevand fra Grønland.

2008    DMU-rapport: 78% af de habitatbeskyttede danske naturtyper er i en ugunstig tilstand.

2008    Artikel: 25% af nordpolen er smeltet på et år.

2008    CASA-rapport: Overvågning af 103 ud af 113 miljøindikatorer er droppet siden 2002; se s. 9-19.

2008    Artikel: Hver sjette københavner er relativt fattig.

2008    Artikel: Også Antarktis smelter.

2008    Artikel: 2007 var det næstvarmeste år på kloden nogensinde.

2008    Artikel: 2007 var det varmeste år i Danmark nogensinde.

2008    Artikel: Ribbegoplen er via Øresund kommet til Østersøen.

2008    Artikel: Danmark er på anden pladsen i EU i forurening med kvælstofoxider og ammuniak.

2007

2007    Fællesbrev til Klaus Bondam om invasive plantearter.

 2007    Rapport om padder og krybdyr i Sydhavnen.

2007    Artikel: Danmark er EUs klimasvin.

 2007   Vision for Harrestrup Å (9 kommuner).

2007    Artikel: Kyotoaftalen virker.

2007    Artikel: 10-40 nye pattedyr kommer til Danmark.

2007    Artikel: Større børn i Sydhavnen er ikke foreningsaktive.

2007    Artikel: Havstigning på 4-5 meter.

2007    Artikel: BRs miljømål 2015.

2007    Artikel: Om FNs klimarapport.

2007    Artikel: Ferskvandsfisk uddør i Europa.

2007    Artikel-FN-rapport-klode-i-knibe-2007.

2007    Artikel: Klimakonsekvenser bliver værre end antaget.

2007    Thomas Koppel: Opråb til Danmark.

2007    Artikel: Listen med rødlistede arter vokser.

2007    Artikel: Luften i København skader dna.

2007    Artikel: Nordpolen smelter.

2007    Høringssvar: 20 svar vedrørende lokalt miljøarbejde.

2007    Artikel: Batterier ender på lossepladser.

2007    Artikel: IT-branchens CO2-udledning.

2007    Artikel: Grønland smelter.

2007    Artikel: Økologisks fødevarerekord.

2007    Artikel: Varmeste vejr i 1000 år.

2007    Debatindlæg: Regeringens natursvigt.

2007    Artikel: Padder ramt af svampesygdom.

2007    Artikel: Varmeste vinter siden 1880.

2007    DMI-vejrrapport: Klimaet 1870-2006.

2007    Artikel: Officielle affaldstal er forkerte.

2007    Artikel: Rekordsalg af økokogiske fødevarer i Danmark.

2006

2006    Artikel: CO2-udledning stiger efter Kyoto.

2006    Artikel: Varmeste efterår i 238 år i København.

2006    Artikel: Varmerekord i Danmark.

2006    Artikel: Ribbegople findes i Kattegat.

2006    Artikel: Billige boliger på Karens Minde.

2006    Artikel: Temperaturen i Nordsøen stiger.

2006    Rapport: Resume af Stern-rapport om økonomi og klima.

2006    Rapport: Globalt fodaftryk i Danmark.

2006    Artikel: Kurbad i Sydhavnen.

2006    Artikel: FNs klimavarsel.

2006    Artikel: Tudseaktion på Tudsemindevej.

2006    Artikel: FN bekymring over hastig udrydelse af arter.

2006    Redegørelse: Regeringens naturpolitik.

2006    Artikel: Truede rødliste-arter i Danmark.

2006    Artikel: Er det for sent at stoppe klimaaændringer?

2006    Artikel: Antarktis smelter.

2005

2005    Høringssvar: 50 svar til Lokalplan Karens Minde.

2001

2001   Rapport: Urørt skov i Danmark.