Denne side på sydhavnstippen.dk benyttes af Tippen Syder.

Tippen Syder

Tippen Syder er navnet på et lokalt grønt partnerskab, som består af foreløbig ni partnere, der er gået sammen med det formål, at give Sydhavnstippen et løft som både naturområde og rekreativt område.

Næsten alle partnere har i forskellig grad tidligere arbejdet med Sydhavnstippen, men ved at koordinere vores indsats, håber vi på at 1+1+1+1+1+1+1 giver mere end 9.

Partnerskabet planlægger og udfører bl.a.

  • Bekæmpelse af Kæmpebjørneklo ved hjælp af får.
  • Manuel naturpleje: Bekæmpelse af invasive plantearter, udtynding af stærkt dominerende arter, affaldsindsamling med videre.
  • Arrangementer: Fugleture, høstpicnic, planteture, honning-jordbærdag.

Partnerskabet ”Tippen Syder” består af:

Udviklingsselskabet By & Havn I/S (grundejer), Grøn Agenda Sydhavn (tidligere naturplejegruppen Grøn Sydhavn Naturgruppen), Kgs. Enghave Lokaludvalg (overtaget fra MILJØPUNKT Vesterbro/Sydhavn), Københavns Naturskole (Børne- og Ungdomsforvaltningen), Tippens Fårelaug, Naturplejegruppen på Tippen, SydhavnsCompagniet, Danmarks Naturfredningsforening København og Friluftsrådet, Kreds København.

Partnerskabet arbejder efter Plejeplan for Sydhavnstippen 2012-2022 og projektbeskrivelsen Tippen Syder+ fra 2013.

Kgs. Enghave Lokaludvalg er tovholder for partnerskabet. 

I tidens løb er projekterne støttet af Naturstyrelsen, Friluftsrådet, Københavns Kommune og 15. Junifonden.

logo_tippen_syder