Toppet lappedykker med æg

Blandt de interessante ynglefugle på Sydhavnstippen er ‘Toppet Lappedykker‘, som ofte har rede i Lorterenden.Yngleadfærden er noget speciel, idet fuglene foretager en slangeagtigt dans, der kan tage en time. Parringen foregår på en fremstillet “seng” af vandplanter, hvorpå hannen bestiger hunnen. De helt små unger bæres gerne på ryggen af de voksne fugle.

kopi-af-lappedykke

Reden i Lorterenden (Enghave Kanalen) – Toppet lappedykker har et vagtsomt øje på æggene. Foto: Deborah Kaplan, 2009.

 

Scroll to Top