Brug Tippen

Velkommen til sydhavnstippen.dk

Sydhavnstippen, eller slet og ret Tippen, er et unikt natur- og kulturområde i Sydhavnen kun tyve minutters cykeltur fra Københavns Rådhus. Se placeringen på dette ‘kort‘. Med sin særegne selvgroede natur ovenpå opfyld, og Kalvebodernes fugle-habitatbeskyttede vand til tre sider, bruges området stadig mere som udflugtsmål for københavnere.

På sydhavnstippen.dk kan du finde oplysninger om Tippens dyre- og planteliv, naturpleje, fårehold, klima-naturskole, natur- og kulturaktiviteter, historie, links, etc. På startsiden ses de seneste 50 nyheder vedrørende Sydhavnstippen.

img_2827

Forårs-picnic i Tippens fredfyldte natur. Foto: Claus Andersen, 2009.

Brugsnatur i storbyen

Sydhavnstippen er rigtig bynatur – ikke park som naboen Valbyparken, ikke reservat som Kalvebod Fælled på Vestamager – og bynaturen er ‘fætter’ til bykulturen.
En rask cykeltur og de fleste københavnere kan være på Tippen på under en halv time – altid sikker på åben himmel, luft, havudsigt … og en godgørende oplevelse af noget så sjældent som natur på sine egne præmisser. Derimod er der ikke garanti for at man vil møde en isfugl, en lækat eller en skovhornugle – men det kan ske. Læs mere om Tippens selvgroede natur under fanebladet Naturen, og se de over 100 billeder under Billeder.

deborah-hoeslaet-v-naturskoleindvielsen-091

Kan københavner-børn hjælpe til med høslæt og høstakke på Tippen – ja, indtil de bliver trætte! Foto: Deborah Kaplan, 2009.

Med storbyen som nabo vil Tippens natur altid være i risiko for nedslidning pga. de mange besøgende. Derfor er det vigtigt at der udvises passende respekt for de vilde dyr (som jo ikke har en madskål derhjemme!), og at der ikke efterlades affald i naturen. Der må ikke rides på grusstierne, da hestene ødelægger belægningen for cyklister o.a., og knallertkørsel er forbudt ifølge fredningen.

Fritløbende hunde er ikke tilladt på Tippen (se ‘Plejeplanen‘, s. 27). I Valbyparken findes et ‘fritløbsområde for hunde‘ (se en oplistning af hundeskove/fritløbsområder i Danmark ‘her‘).

dsc00015-chrisser-april-091

Tæppe, termokande og tålmodighed – så kommer fårene til dig! Foto: Torben Christensen, 2009.

En poetisk naturscene

I de senere år er har natur- og kulturarrangementer i stigende grad fundet vej til Tippens særegne blanding af selvgroet natur og menneskeskabt brok-landskab: rollespil, kunstudstillinger, performance-teater, skattejagt, samt natur-arrangementer som guidede fugleture, hyrdehunde-opvisning, fåreudbinding, høstpicnic, etc. – ofte med Klima-naturskolen som det naturlige mødested og udgangspunkt.

lysterneshave-7-aug07

Natur, kunst og en typisk Tippen-cementblok. Fra forestillingen “Lysternes Have”. Foto: Jesper Grolin, 2007.

Skulle du have lyst til at afholde et arrangement på Tippen, kan du kontakte ‘redaktionen‘ på sydhavnstippen.dk, ‘Karens Minde Kulturhus‘ eller ‘Kgs. Enghave Lokaludvalgs‘ (fagudvalget for kultur). Der er et vidt spillerum for arrangementstyper og aktiviteter, blot det sker i respekt for områdets særlige karrakter og sårbare natur.
Aktuelle arrangementer på Tippen vil blive annonceret på startsiden og under ‘Arrangementer/Annoncering’.

kopi-af-img_3539

Hyrdehundeopvisning i fårefolden (bemærk hunden i græsset). Foto: Claus Andersen, 2009.

Naturskole og børn

Børneinstitutioner besøger jævnligt området, og med placeringen af Naturskolen på Tippens nordende i 2009, har både skoler og daginstitutioner fået forbedret adgangen til naturoplevelser og -undervisning. Naturskolen ejes af Kgs. Enghave Lokaludvalg og  Københavns Kommunes Naturskoler i fællesskab, og den kan bookes af institutioner og foreninger. Læs mere om booking her.

kopi-af-p8261237

Fra indvielsen af Klima-naturskolen. Foto: Bjarne Jerup Høj, 2009.

Skulle børns kondition og naturoplevelser trænge til en opdatering, er Sydhavnstippen altid en god og gratis mulighed. Der er således rige muligheder for at se fugle, får, sommerfugle, finde dyrespor og lege. Børnevenlige arrangementer vil blive nævnt under Arrangementer/Annoncering.

img_3578

Børnevenligt høstpicnic-arrangement med bla. presning af vildæbler ved Klima-naturskolen. Foto: Claus Andersen, 2009.

Deltag i Tippens pleje og udvikling

De senere års positive udvikling på Sydhavnstippen (se fanebladet Naturen) er bl.a. båret frem af aktive beboernes naturengagement. I de kommende år vil udviklingen på Tippen fortsat være på dagsordenen (indenfor rammerne af det “rekreative”, dvs. nu uden mulighed for byggeri) – og mon ikke der igen bliver lyttet til beboerne?

Ønsker du at deltage i miljøarbejdet i en af Sydhavnens beboergrupper kan du finde info på gruppernes hjemmsider, som findes via links. Du kan også lade dig inspirerer af Agenda 21-netværkets debatoplæg ‘Sydhavnstippen – udviklingsplan 2009‘, og evt. sende kommentarer på e-mail: info@tippensnaturgruppe.dk

img_3743

Vinterudsigt fra Tippens sydspids med tusindvis af rastende vandfugle i Kalvebodernes EF-fuglebeskyttelsesområde. Foto: Claus Andersen, 2010.

Ønsker du at gå på opdagelse i den store mængde materiale om Tippens tilblivelse, biologi, plan-status, etc., kan du se i ‘arkivet‘ – se også Tippens farverige ‘historie‘.

xxx