Sommerfugleengen

Sommerfugleengen er et indhegnet biodiversitetsområde på 7.400 m² i den sydvestlige del af Sydhavnstippens nordfold. Se placeringen på krak.dk (GPS-kordinater: 55°38’15.5″N 12°31’58.0″E). Om sommeren afgræsses nordfolden af får og enkelte alpakaer – dyrene flyttes til sydfolden om vinteren. Sommerfugleengen afgræsses derimod ikke, men til gengæld udføres manuel naturpleje af Grøn Agenda Sydhavn.

Sommerfugleengen er udlagt til biodiversitetsområde og artsrigdommen fremmes vha. to årlige høslæt i engene. Det hjælper fordi det fjerner næring fra jorden, og giver lys og plads til blomstrende urter frem for høje græsser. Det afslåede materiale samles i store og små bunker udenfor høslæt-engene. Dette giver levesteder til smådyr og insekter. Mosaik-variationen mellem de solåbne og næringsfattige arealer med høslæt, lysningerne med beskæring af opvækst og krat- og skovbevoksningerne med tilførsel af organisk materiale, er alt sammen med til at fremme artsrigdommen. Døde stammer og grene efterlades af samme grund i bevoksningerne.

Ønsker du at give en hånd med kan du skrive til gronagendasydhavn@gmail.com

Projektet startede i 2015 med to årlige høslæt i takt med at de tre nuværende engarealer blev ryddet for krat og træer. Vi udfører pt. ét høslæt i det tidlige forår og ét i sensommeren. Herved fremmes de blomstrende overdrevs-urter som er i langvarig tilbagegang i Danmark, på bekostning af de dominerende græsser, hvilket er til gavn for insekter, fugle o.a.

Se naturbilleder fra årets gang 2022 i indlægget Biodiversiteten i Sommerfugleengen.

Se billeder og beskrivelser af de Overdrevs-urter i Sommerfugleengen, 2020-2021 (version 16-7-2021) (pdf), bl.a. blomstrende arter som ikke voksede i området da vi begyndte med høslæt i 2015.

244 arter: Se billeder af Sommerfugleengens insekter o.a., 2020-2021 (version 22-9-2021) (pdf). Læs også ti indlæg fra oktober 2021 opdelt i artsgrupper: Dagsommerfugle, Andre sommerfugle, Edderkopper, Svirrefluer, Biller, Bier, Hvepse, Guldsmede, græshopper o.a., Fluer og Tæger.   

Læs dette opslag om en faldfælde-undersøgelse af skovbundsdyr gennemført fra april til august 2020.  

Se videoer fra Sommerfugleengen: Skorpionsfluer i kamp (2020), Nattergalesang (2020), Stor flagspætte-unge i redehullet (2021), Mosaikguldsmede sværmer i stort antal (2021) og Hvepseedderkop har fanget en markgræshoppe (2021).

Her er en Fugleartsliste 2020-2022 for Sommerfugleengen

Fritløbende hunde er forbudt i Sommerfugleengen ligesom på resten af Sydhavnstippen. Læs begrundelserne for forbuddet mod fritløbende hunde her.

Du kan kontakte os på gronagendasydhavn@gmail.com

Scroll to Top