Sommerfugleengen

Sommerfugleengen er et indhegnet biodiversitetsområde på 7.600 m² i den sydvestlige del af Sydhavnstippens nordfold. Se placeringen på Arter.dk eller på krak.dk (se også korter nederst på siden). Om sommeren afgræsses nordfolden af får og enkelte alpakaer – dyrene flyttes til sydfolden om vinteren. Sommerfugleengen afgræsses derimod ikke, men til gengæld udføres manuel naturpleje af Grøn Agenda Sydhavn. Fra foråret 2023 har vi desuden overtaget naturplejen i Tornsangerengen i sydfolden.

Sommerfugleengen er udlagt til biodiversitetsområde og artsrigdommen fremmes vha. årlige høslæt i engene. Det hjælper fordi det fjerner næring fra jorden, og giver lys og plads til blomstrende urter frem for høje græsser. Det afslåede materiale samles i store og små bunker udenfor høslæt-engene. Dette giver levesteder til smådyr og insekter. Mosaik-variationen mellem de solåbne og næringsfattige arealer med høslæt, lysningerne med beskæring af opvækst og krat- og skovbevoksningerne med tilførsel af organisk materiale, er alt sammen med til at fremme artsrigdommen. Døde træer, stammer og grene efterlades af samme grund i bevoksningerne.

Ønsker du at give en hånd med i de to biodiversitets-projekter kan du skrive til gronagendasydhavn@gmail.com

Projektet startede i 2015 med to årlige høslæt i takt med at de tre nuværende engarealer blev ryddet for krat og træer. Fra 2023 vil høslæt blive udført en gang årligt i sensommeren. Høslæt fremmer de blomstrende overdrevs-urter som er i langvarig tilbagegang i Danmark, på bekostning af de dominerende græsser, hvilket er til gavn for insekter, fugle o.a.

Arter.dk ses indberettede observationer fra Sommerfugleengen (vælg mellem Kort, Galleri, Fundliste, Artsliste og meget andet). 

Se naturbilleder fra årets gang 2022 i indlægget Biodiversiteten i Sommerfugleengen

Læs dette opslag om en faldfælde-undersøgelse af skovbundsdyr gennemført fra april til august 2020.  

Se videoer fra Sommerfugleengen: Skorpionsfluer i kamp (2020), Nattergalesang (2020), Stor flagspætte-unge i redehullet (2021), Mosaikguldsmede sværmer i stort antal (2021) og Hvepseedderkop har fanget en markgræshoppe (2021).

Fritløbende hunde er forbudt i Sommerfugleengen ligesom på resten af Sydhavnstippen, dvs. uanset om der går får og alpakaer. Læs nogle begrundelser for forbuddet mod fritløbende hunde i naturen her. Det findes en hundeløbegård langs Sydhavnstippens østside.

Du kan kontakte os på gronagendasydhavn@gmail.com

Scroll to Top