Brug Tippen

Sydhavnstippen, eller slet og ret Tippen, er et unikt natur- og kulturområde i Sydhavnen kun tyve minutters cykeltur fra Københavns Rådhus. Se placeringen på krak.dk. Med sin særegne selvgroede natur ovenpå opfyld, og Kalvebodernes fugle-habitatbeskyttede vand til tre sider, bruges området stadig mere som udflugtsmål for københavnere.

Her på sydhavnstippen.dk kan du finde oplysninger om Tippens dyre- og planteliv, naturpleje, får og alpakaer, natur- og kulturaktiviteter, historie, etc. Bloggen indeholder nyheder vedrørende Sydhavnstippen o.a.

Forårs-picnic i Tippens fredfyldte natur.
Forårs-picnic i den fredfyldte natur. Foto: Claus Andersen, 2009.

Brugsnatur i storbyen

Sydhavnstippen er rigtig bynatur – ikke park som naboen Valbyparken, ikke reservat som Kalvebod Fælled på Vestamager – og bynaturen er ‘fætter’ til bykulturen.
En rask cykeltur og de fleste københavnere kan være på Tippen på under en halv time – altid sikker på åben himmel, luft, havudsigt … og en godgørende oplevelse af noget så sjældent som natur på sine egne præmisser. Derimod er der ikke garanti for at man vil møde en isfugl, en lækat eller en skovhornugle – men det kan ske. Læs mere om Tippens natur under fanebladet Naturen, og se de over 100 billeder under Billeder.

Høslæt og høstakke på Tippen.
Kan københavner-børn hjælpe til med høslæt på Tippen; ja, indtil de bliver trætte! Foto: Deborah Kaplan, 2009.

Med storbyen som nabo vil Tippens natur altid være i risiko for nedslidning pga. de mange besøgende. Derfor er det vigtigt at der udvises passende respekt for de vilde dyr (som jo ikke har en madskål derhjemme!), og at der ikke efterlades affald i naturen. Der må ikke rides på grusstierne, da hestene ødelægger belægningen for cyklister o.a., og knallertkørsel er forbudt.

Fritløbende hunde er ikke tilladt på Tippen (se Plejeplanen, s. 27). Der findes en hundeløbegård øst for Tippen og i Valbyparken findes ligeledes et fritløbsområde for hunde.

Tæppe, termokande og tålmodighed - så kommer fårene til dig!
Tæppe, termokande og tålmodighed – så kommer fårene til dig! Foto: Torben Christensen, 2009.

En poetisk naturscene

I de senere år er har natur- og kulturarrangementer i stigende grad fundet vej til Tippens særegne blanding af selvgroet natur og menneskeskabt brok-landskab: rollespil, kunstudstillinger, performance-teater, skattejagt, samt natur-arrangementer som guidede fugleture, hyrdehunde-opvisning, fåreudbinding, høstpicnic, etc. – ofte med naturskolen som det naturlige mødested og udgangspunkt.

Lysternes have, august 2007
Natur, kunst og en typisk Tippen-cementblok. Fra forestillingen “Lysternes Have”. Foto: Jesper Grolin, 2007.

Skulle du have lyst til at afholde et arrangement på Tippen, kan du kontakte Kgs. Enghave Lokaludvalg, By & Havn eller Karens Minde Kulturhus.

Hyrdehundeopvisning 2009
Hyrdehundeopvisning i fårefolden (bemærk hunden i græsset). Foto: Claus Andersen, 2009.

Naturskole og børn

Børneinstitutioner besøger af og til området, og med placeringen af naturskolen på Tippens nordende i 2009, har både skoler og daginstitutioner haft forbedret adgangen til naturoplevelser og -undervisning. Naturskolen ejes af Kgs. Enghave Lokaludvalg og  Københavns Naturskole i fællesskab.

Fra indvielsen af naturskolen.
Fra indvielsen af naturskolen. Foto: Bjarne Jerup Høj, 2009.

Skulle børns kondition og naturoplevelser trænge til en opdatering, er Sydhavnstippen altid en god og gratis mulighed. Der er således rige muligheder for at se fugle, får, sommerfugle, finde dyrespor og lege.

Presning af vildæbler.
Børnevenligt høstpicnic-arrangement med bla. presning af vildæbler ved naturskolen. Foto: Claus Andersen, 2009.

Deltag i Tippens pleje og udvikling

De senere års positive udvikling på Sydhavnstippen (se fanebladet Naturen) er bl.a. båret frem af aktive beboernes naturengagement. I de kommende år vil udviklingen på Tippen fortsat være på dagsordenen (indenfor rammerne af det “rekreative”, dvs. nu uden mulighed for byggeri) – og mon ikke der igen bliver lyttet til beboerne?

Ønsker du at deltage i arbejdet med visioner, naturpleje eller anden miljøarbejde kan du finde info på Grøn Agenda Sydhavns side, som findes i menuen i højre side.

Vinterudsigt fra Tippens sydspids.
Vinterudsigt fra Tippens sydspids med tusindvis af rastende vandfugle i Kalvebodernes EF-fuglebeskyttelsesområde. Foto: Claus Andersen, 2010.

Ønsker du at gå på opdagelse i den store mængde materiale om Tippens tilblivelse, biologi, plan-status, etc., kan du se i Arkivet – se også Tippens farverige Historie.

Scroll to Top