Jordprøver på Tippen pga. forurenings-risiko

Region Hovedstaden udtager i disse uger jordprøver på Sydhavnstippen for at klarlægge om der sker forurenings-udsivning i Kalveboderne. Tippen består af bygningsaffald, overskudsjord mv. og regionen har vurderet, at jordforurening kan udgøre en risiko for vandkvaliteten i Kalveboderne. Hvis forureningen viser sig at udgøre en risiko for det nærliggende overfladevand, vil Tippen indgå i regionens …

Jordprøver på Tippen pga. forurenings-risiko Read More »

Noget om får

Der har gået får på Sydhavnstippen siden 2009. I dag græsser fårene i nordfolden om sommeren (april-september) og i sydfolden om vinteren. Nordfolden blev etableret i 2018. Det er foreningen Børnenes Dyremark som holder fårene, med et årligt økonomisk tilskud fra grundejeren By & Havn. Fårene på Tippen er en krydsning mellem Gotlænder (pelsfår) og …

Noget om får Read More »

Guldsmede, græshopper, mejere, myg o.a. i Sommerfugleengen

Det seneste halvandet år har Grøn Agenda Sydhavn fotograferet insekter o.a. i Sommerfugleengen, midt på Sydhavnstippen. Ialt har vi fotograferet og artsbestemt mere end 240 arter. Herunder ses et udvalg af de arter som ikke hører hjemme i de forrige ni indlæg (dvs. sommerfugle, edderkopper, svirrefluer, bier, gedehamse, fluer, biller og tæger). Læs om arterne …

Guldsmede, græshopper, mejere, myg o.a. i Sommerfugleengen Read More »

Dagsommerfugle i Sommerfugleengen

Det seneste halvandet år har Grøn Agenda Sydhavn fotograferet insekter o.a. i Sommerfugleengen, midt på Sydhavnstippen. Ialt har vi fotograferet og artsbestemt mere end 240 arter, heriblandt 18 arter af dagsommerfugle (desuden blev Aurora set men den ville ikke fotograferes!). Øverst ses Det hvide W som er den mest sårbare af arterne. Læs om dagsommerfugle …

Dagsommerfugle i Sommerfugleengen Read More »

Viklere, målere, ugler, møl o.a. i Sommerfugleengen

Det seneste halvandet år har Grøn Agenda Sydhavn fotograferet insekter o.a. i Sommerfugleengen, midt på Sydhavnstippen. Ialt har vi fotograferet og artsbestemt mere end 240 arter, heriblandt 34 arter af viklere, målere, ugler, møl og andre sommerfugle (med forbehold for fejlbestemmelse). Dagsommerfugle medtages ikke i dette indlæg. Læs om sommerfugle under billederne. Sommerfugle (Lepidoptera) er en orden blandt insekterne med …

Viklere, målere, ugler, møl o.a. i Sommerfugleengen Read More »

Edderkopper i Sommerfugleengen

Det seneste halvandet år har Grøn Agenda Sydhavn fotograferet insekter o.a. i Sommerfugleengen, midt på Sydhavnstippen. Ialt har vi fotograferet og artsbestemt mere end 240 arter, heriblandt 25 arter af edderkopper (med forbehold for fejlbestemmelse). Læs om edderkopper under billederne. Edderkopper (Araneae) har en todelt krop, otte ben, spindevorter og giftkirtler. Der er omkring 500 arter af edderkopper …

Edderkopper i Sommerfugleengen Read More »

Svirrefluer i Sommerfugleengen

Det seneste halvandet år har Grøn Agenda Sydhavn fotograferet insekter o.a. i Sommerfugleengen, midt på Sydhavnstippen. Ialt har vi fotograferet og artsbestemt mere end 240 arter, heriblandt 19 arter af svirrefluer (med forbehold for fejlbestemmelse). Læs om svirrefluer under billederne. Svirrefluer (Syrphidae) er en familie af tovinger. Der er omkring 280 arter af svirrefluer i …

Svirrefluer i Sommerfugleengen Read More »

Bier i Sommerfugleengen

Det seneste halvandet år har Grøn Agenda Sydhavn fotograferet insekter o.a. i Sommerfugleengen, midt på Sydhavnstippen. Ialt har vi fotograferet og artsbestemt mere end 240 arter, heriblandt 18 arter af bier (med forbehold for fejlbestemmelse). Læs om bier under billederne. Bier (Apiformes) er en gruppe af årevingede insekter, der lever af blomsterstøv og nektar. Bierne har stor betydning som bestøvere. …

Bier i Sommerfugleengen Read More »

Hvepse/gedehamse i Sommerfugleengen

Det seneste halvandet år har Grøn Agenda Sydhavn fotograferet insekter o.a. i Sommerfugleengen, midt på Sydhavnstippen. Ialt har vi fotograferet og artsbestemt mere end 240 arter, heriblandt 25 arter af hvepse/gedehamse (med forbehold for fejlbestemmelse). Stor gedehams blev også set, dog uden at den lod sig fotograferer. Læs mere om hvepse/gedehamse under billederne. Der findes …

Hvepse/gedehamse i Sommerfugleengen Read More »

Fluer i Sommerfugleengen

Det seneste halvandet år har Grøn Agenda Sydhavn fotograferet insekter o.a. i Sommerfugleengen, midt på Sydhavnstippen. Ialt har vi fotograferet og artsbestemt mere end 240 arter, heriblandt 33 arter af fluer (med forbehold for fejlbestemmelse). Læs om fluer under billederne. Fluer (Brachycera) udgør en underorden af tovinger (Diptera), som har talrige familier (bl.a. svirrefluer som medtages …

Fluer i Sommerfugleengen Read More »

Biller i Sommerfugleengen

Det seneste halvandet år har Grøn Agenda Sydhavn fotograferet insekter o.a. i Sommerfugleengen, midt på Sydhavnstippen. Ialt har vi fotograferet og artsbestemt mere end 240 arter, heriblandt 22 arter af biller (med forbehold for fejlbestemmelse). Læs om biller under billederne. Biller (Coleoptera) er formodentlig den største dyreorden på Jorden. Der er beskrevet i alt omkring 350.000 …

Biller i Sommerfugleengen Read More »

Tæger i Sommerfugleengen

Det seneste halvandet år har Grøn Agenda Sydhavn fotograferet insekter o.a. i Sommerfugleengen, midt på Sydhavnstippen. Ialt har vi fotograferet og artsbestemt mere end 240 arter, heriblandt 12 arter af tæger (med forbehold for fejlbestemmelse). Læs om tæger under billederne. Tæger (Heteroptera) er den største familie af næbmundede insekter. Der findes omkring 550 arter af …

Tæger i Sommerfugleengen Read More »

Over 40.000 underskrifter for en folkeafstemning om byggerierne på Amager Fælled og Stejlepladsen

Du kan frem til starten af november 2021 stadig nå at skrive under på den igangværende underskriftindsamling for at få en vejledende folkeafstemning om de planlagte byggerier på naturområderne på Amager Fælled og Stejlepladsen. Naturområderne blev helt usædvanligt politisk affredet, dvs. uden om de sædvanlige fredningsmyndigheder, for at muliggøre byggeri. Indtil nu er der indsamlet …

Over 40.000 underskrifter for en folkeafstemning om byggerierne på Amager Fælled og Stejlepladsen Read More »

TV2Lorry har opdaget biodiversiteten i Sommerfugleengen på Sydhavnstippen

I starten af september 2021 besøgte TV2Lorry Sommerfugleengen for at optage et indslag om insekter, blomster og naturpleje. Det var interessant at se hvad de fik ud af besøget, som fandt sted i slutfasen af årets andet høslæt. Se TV2Lorry’s indslag og den medfølgende artikel. Det nævnes i artiklen, at der er en “unik stor …

TV2Lorry har opdaget biodiversiteten i Sommerfugleengen på Sydhavnstippen Read More »

Demonstration 16. maj: Bevar byens vilde natur (læs: Amager Fælled & Stejlepladsen)

Den kreds der står bag underskriftsindsamlingen for en vejledende folkeafstemning i Københavns Kommune om byggerier på Amager Fælled og Stejlepladsen, arrangerer en demonstration søndag den 16. maj på Københavns Rådhusplads kl. 12-14. Inden demonstrationen går et optog fra Amager Fælled ind til Rådhuspladsen fra kl. 10-12. Demonstrationen holdes under overskriften “Bevar byens vilde natur – …

Demonstration 16. maj: Bevar byens vilde natur (læs: Amager Fælled & Stejlepladsen) Read More »

Skovbundsdyr i Sommerfugleengen

Grøn Agenda Sydhavns høslæt-projekt i Sommerfugleengen har til formål at hjælpe biodiversiteten. Vi har tidligere beskrevet den opløftende fremgang for de blomstrende overdrevs-urter og engenes insekter. Men hvordan er det gået med skovbundsdyrene? For at blive klogere på det har vi i en fem måneders periode sat 36 faldfælder (store glas gravet ned i jorden) …

Skovbundsdyr i Sommerfugleengen Read More »

Sommerfugleengens insekter og nye overdrevs-urter

Siden det første høslæt i Sommerfugleengen i 2015 har der været en tydelig vækst i artsrigdommen både hvad angår insekter og nye blomstrende overdrevs-urter. Grøn Agenda Sydhavn har prøvet at synliggøre den positive udvikling på tre forskellige måder [senere opdaterede versioner findes her] Vi har i løbet af sommeren taget billeder af insekter o.a. på …

Sommerfugleengens insekter og nye overdrevs-urter Read More »

Planklagenævnet inddrages i byggeplaner på Stejlepladsen

Planklagenævnet inddrages i byggeplaner på Stejlepladsen – klage indsendt af Fiskerhavnens Venner, DN og Fredningsalliancen I en 24 sider klage til Planklagenævnet indsendt i slutningen af marts 2020, gør Fiskerhavnens Venner, Danmarks Naturfredningsforening og Fredningsalliancen med 51 støtteorganisationer (for nylig omdøbt til Natur- og Fredningsalliancen) gældende, at Københavns Kommuneplan bør erklæres ugyldig hvad angår byggeplanerne for …

Planklagenævnet inddrages i byggeplaner på Stejlepladsen Read More »

Grøn Agenda Sydhavns høslæt i Sommerfugleengen

Årets første høslæt i 2020 er vel overstået i Sommerfugleengen, dvs. det indhegnede område (uden får) midt på Sydhavnstippen. De dominerende græsser o.a. er slået, revet sammen og fjernet fra de solåbne arealer. Hensigten med plejen er at fjerne næringsbelastningen i jorden og reducere græssernes dominans, for ad åre at fremme en større variation af …

Grøn Agenda Sydhavns høslæt i Sommerfugleengen Read More »

Grøn Agenda Sydhavns årsberetning 2019

Læs Grøn Agenda Sydhavns årsberetning 2019. For første gang i tyve år har vi i et helt år ikke lavet naturpleje på Sydhavnstippen. Vi ville bestemt gerne have fortsat arbejdet, men partnerskabet Tippen Syder har villet det anderledes. Imellem 2000 og 2018 mobiliserede vi langt over hundrede frivillige til naturpleje og affaldsindsamling på Tippen. I …

Grøn Agenda Sydhavns årsberetning 2019 Read More »

34 fejrede vintersolhverv på Sydhavnstippen

Grøn Agenda Sydhavn havde sammen med Qvercus inviteret til mindful fejring af vintersolhverv d. 21. december 2019 på syd-Tippen, og det var der imponerende 34 mennesker der havde benyttet sig af midt i juletravlheden. Den forventningsfulde gruppe snoede sig først fredfyldt fra Karens Minde ud til syd-Tippen, hvor Eva Zelander guidede de mestendels liggende mennesker …

34 fejrede vintersolhverv på Sydhavnstippen Read More »

Så er den klar: Grøn Agenda Sydhavns forslag til naturplan for Sydhavnstippen

Grøn Agenda Sydhavn præsenterer hermed forslag til Naturplan for Sydhavnstippen 2019 (pdf). Forslaget er tænkt som inspiration til en afløser for den fungerende Plejeplan for Sydhavnstippen 2012-2022, som ligger til grund for naturplejen i dag. Forslaget tager afsæt i den eksisterende plans grundlæggende elementer, metoder og målsætninger, men ser længere frem i tid og er udformet …

Så er den klar: Grøn Agenda Sydhavns forslag til naturplan for Sydhavnstippen Read More »

Scroll to Top