Grøn Agenda Sydhavn

Hvem er vi?

Grøn Agenda Sydhavn er en uafhængig miljøgruppe. Vi arbejder med forskellige emner, som spænder fra udviklingen af Sydhavnstippen som biologisk mangfoldigt afgræsset naturområde, over klimaforandringer og bæredygtige samarbejdsformer – til konkrete og jordnære projekter, som eksempelvis praktisk naturpleje. Grøn Agenda Sydhavn har eksisteret siden 1998, i starten som kvarterløftgruppe (under Boligministeriet og Københavns Kommune) under navnet “Karens Minde Gruppen”. I 2011 blev Grøn Agenda Sydhavn og Grøn Sydhavn Naturgruppen (modtager af Københavns Miljøpris i 2004) lagt sammen under navnet Grøn Agenda Sydhavn.

Grøn Agenda Sydhavn er med i partnerskabet Tippen Syder.

I november 2019 vedtog Grøn Agenda Sydhavn Naturplan for Sydhavnstippen 2019 (forslag). Forslaget tager afsæt i partnerskabet Tippen Syders gældende Plejeplan for Sydhavnstippen 2012-2022

Næste møde

Alle er velkomne på møderne. Kontakt formanden for yderlige information.

Aktuelle aktiviteter mv.

Siden 2015 har gruppen udført høslæt og anden naturpleje i Sommerfugleengen, et indhegnet område midt på Sydhavnstippen. Siden foråret 2023 har vi desuden udført naturplejen i Tornsangerengen i sydfolden.     

Årsberetninger, vedtægter og dokumenter

Læs gruppens årsberetninger siden 2002 i dokumentsamlingen nederst på siden. Se også gruppens Vedtægter (fra 2020) som næsten uændret har fulgt gruppen siden år 2000.

Resultater i den virkelige verden

Igennem årene har gruppen med skiftende medlemmer og samarbejdspartnere været afgørende impliceret i en lang række projekter og resultater bl.a. disse: grusstierne, broen og vejviserstenene på Sydhavnstippen, grusstierne igennem Karens Minde Området, legaliseringen af Børnenes Dyremark (med efterfølgende renovering af staldbygningen), etableringen af Agendaråd Sydhavn, forhindring af golføvebanen på Sydhavnstippen, etablering af fårehegnet på Sydhavnstippen mv. I foråret 2015 påbegyndte gruppen arbejdet med at udvikle Sommerfugleengen på midt-Tippen og i foråret 2018 etablerede By & Havn hegnet rundt om Sommerfugleengen for at beskytte blomstrende urter, som søges fremmet ved høslæt og reduktion af næringsbelastningen.

Via gruppens repræsentation i forskellige fora og projektgrupper har vi desuden bidraget til følgende resultater: dannelsen af Karens Minde Laug (som var et afgørende delmål henimod restaureringen af Børnenes Dyremark’s staldbygning mv.), etableringen af Sydhavnsrådet (som blev afløst af Kgs. Enghave Lokaludvalg under Økonomiforvaltningen i 2007), Agendaråd Sydhavn, Agendaråd Sydhavns Miljøpulje, ansøgningen til en Agenda 21-satellit (som førte til dannelsen af Grøn Sydhavn, som senere blev indlemmet i Agenda 21 centeret Grøn Vesterbro/Sydhavn, som senere ændrede navn til Miljøpunkt Vesterbro/Sydhavn, og som kommunen senere indlemmede i Kgs. Enghave Lokaludvalg), info-stander på Sydhavnstippen, prioriteringen af Miljøpunkt Vesterbro/Sydhavn’s miljøindsats i Sydhavnen, ændring i Kommuneplan 2009, således at det meste af Sydhavnstippens naturareal (som ikke allerede var fredet) fik status som offentligt rekreativt område, og udarbejdelsen af Plejeplan for Sydhavnstippen 2012-2022.  

Læs mere om gruppens naturpleje i årene 2002-2011 her.

Kontakt

Grøn Agenda Sydhavn, e-mail: gronagendasydhavn@gmail.com eller

Fmd. Claus Andersen, e-mail: clausandersen@stubnet.dk, tlf. 26 55 55 17.                                                                                                                                 

 

Dokumentsamling

(Naturgruppen & Karens Minde Gruppen blev i 2011 lagt sammen under navnet Grøn Agenda Sydhavn)

Bilag 1:  Årsberetning, 2002. pdf. (netværket inkl. Naturgruppen & Karens Minde Gruppen).

Bilag 2:  Årsberetning 2003. pdf. (netværket inkl. Naturgruppen & Karens Minde Gruppen).

Bilag 3:  Dyrkning i forurenet jord i syv haveforeninger i Sydhavnen, 2004. pdf.

Bilag 4 a:  Årsberetning (Karens Minde Gruppen) 2004. pdf.

Bilag 4 b: Naturgruppens årsberetning 2004. pdf.

Bilag 5:  Forklaring på bjørnekloplanen, 2004. pdf.

Bilag 6 a:  Årsberetning (Karens Minde Gruppen), 2005. pdf.

Bilag 6 b: Naturgruppens årsberetning 2005. pdf.

Bilag 7:  Kvalitativ vurdering af BNI for Sydhavnstippen, 2005. pdf

Bilag 8:  Bemærkninger til kommuneplan 2005. pdf

Bilag 9:  Brev til Miljoekontrollen vedr. golføvebanen, 2005. pdf

Bilag 10:  Henvendelse vedr. Lokalplan Karens Minde, 2005. pdf.

Bilag 11:  Naturgruppens indsigelse til Lokalplan Karens Minde, 2005. pdf.

Bilag 12 a:  Årsberetning (Karens Minde Gruppen) 2006. pdf.

Bilag 12 b: Naturgruppens årsberetning 2006. pdf.

Bilag 13:  Modelfly på Sydhavnstippen, klager og svar (ikke alle fra denne gruppe) 2006-2008. pdf.

Bilag 14:  Indsigelse til ny bydelsinddeling, 2006. pdf.

Bilag 15 a:  Årsberetning (Karens Minde Gruppen) 2007. pdf.

Bilag 15 b: Naturgruppens årsberetning 2007. pdf.

Bilag 16 a:  Årsberetning (Karens Minde Gruppen) 2008. pdf.

Bilag 16 b: Naturgruppens årsberetning 2008. pdf.

Bilag 17:  Bekæmpelsesplan for bjørneklo, 2008 (fra 2002). pdf.

Bilag 18:  Naturgruppens høringssvar til kommunens indsatsplan mod bjørneklo 2008. pdf.

Bilag 19:  Fælles debatoplæg (Udviklingsplan) for Sydhavnstippen (netværket), dec. 2009. pdf.

Bilag 20 a:  Årsberetning (Karens Minde Gruppen) 2009. pdf.

Bilag 20 b: Naturgruppens årsberetning 2009. pdf.

Bilag 21:  Foreløbig bjørneklorapport, 2009. pdf.

Bilag 22:  Sydhavnstippen-hæfte, 2009 (lav opløsning). pdf. (Naturgruppen).

Bilag 23:  (tom)

Bilag 24:  Kritiske kommentarer til Center for Miljø vedr. støjrapport om  Sydhavn Genbrugscenter, aug. 2010.

Bilag 25:  Amagerforbrændingens støjrapport om Sydhavns Genbrugscenter, juni 2010.

Bilag 26 a: Brev til Overborgmester Frank Jensen vedr. kommunens støtte til lokalt demokrati- og miljøarbejde, dec. 2010.

Bilag 26 b: Svar fra Overborgmester Frank Jensen.

Bilag 26 c.  Klage over støjgodkendelse af Københavns Skyttecenter (Amager). Korrespondance mellem Grøn Agenda Sydhavn og Center for Miljø, feb. – dec. 2010.

Bilag 26 d:  Lydfil: Skydestøj fra Københavns Skyttecenter, Celinevej 5 (Amager), optaget i fårefolden på Sydhavnstippen lørdag formiddag d. 14. august 2010.

Bilag 27 a: Årsberetning (Karens Minde Gruppen) 2010, pdf.

Bilag 27 b: Naturgruppens årsberetning 2010, pdf.

Bilag 28: Bog om økologisk dyrkning (internt link).

Bilag 29: Vedtægter 2010.

Bilag 30: Naturplejen på Sydhavnstippen (internt link).

Bilag 31: Høringssvar vedr. strategi for biologisk mangfoldighed i Københavns Kommune

Bilag 32: Forvaltningens svar på høringssvar vedr. strategi for biologisk mangfoldighed.

Bilag 33: Årsberetning 2011, Grøn Agenda Sydhavn.

Bilag 34: Årsberetning 2012, Grøn Agenda Sydhavn.

Bilag 35a: Brev til Teknik- og Miljøborgmesteren vedr. kommunens indsatsplan mod bjørneklo, 2013.

Bilag 35b: Forvaltningens svar vedr. kommunens indsatsplan mod bjørneklo, 2013.

Bilag 36a: Brev til Teknik- og Miljøborgmesteren vedr. Københavns Skyttecenter, 2013.

Bilag 36b: Forvaltningens svar vedr. Københavns Skyttecenter,

Bilag 37: Høringssvar vedr. fredning af Sydhavnstippen, 2013.

Bilag 38: Årsberetning 2013, Grøn Agenda Sydhavn.

Bilag 39: Årsberetning 2014, Grøn Agenda Sydhavn.

Bilag 40: Årsberetning 2015, Grøn Agenda Sydhavn.

Bilag 41: Årsberetning 2016, Grøn Agenda Sydhavn.

Bilag 42: Årsberetning 2017, Grøn Agenda Sydhavn (med blomsterbilleder fra Sommerfugleengen).

Bilag 43: Årsberetning 2018, Grøn Agenda Sydhavn (uden bilag)

Bilag 44: Kommentarer til Forslag til Kommuneplan 2019.

Bilag 45: Årsberetning 2019, Grøn Agenda Sydhavn.

Bilag 46: Årsberetning 2020, Grøn Agenda Sydhavn.

 
 
 
 
Scroll to Top