Tornsangerengen

Tornsangerengen (navngivet november 2023) er et del-område på 10.600 m² beliggende i sydfolden på Sydhavnstippen. Se placeringen på Arter.dk eller på krak.dk (se også korter nederst). Om vinteren afgræsses sydfolden af får og enkelte alpakaer – dyrene flyttes til nordfolden om sommeren. Grøn Agenda Sydhavn overtog i april 2023 den manuelle naturpleje i Tornsangerengen. Siden 2015 har vi desuden udført naturplejen i Sommerfugleengen i nordfolden.

I Tornsangerengen vil artsrigdommen blive fremmet på samme måde som i Sommerfugleengen dvs. med årlige høslæt i engene. Det hjælper fordi det fjerner næring fra jorden, og giver lys og plads til blomstrende urter frem for høje græsser. Det afslåede materiale samles i store og små bunker udenfor høslæt-engene. Dette giver levesteder til smådyr og insekter. Mosaik-variationen mellem de solåbne og næringsfattige arealer med høslæt, lysningerne med beskæring af opvækst og krat- og skovbevoksningerne med tilførsel af organisk materiale, er alt sammen med til at fremme artsrigdommen. Døde træer, stammer og grene efterlades af samme grund i bevoksningerne.

Ønsker du at give en hånd med i de to biodiversitets-projekter kan du skrive til gronagendasydhavn@gmail.com

Fritløbende hunde er forbudt på hele Sydhavnstippen uanset om der går får og alpakaer. Læs nogle begrundelser for forbuddet mod fritløbende hunde i naturen her. Der findes en hundeløbegård langs Sydhavnstippens østside.

Scroll to Top