Høringssvar til Agenda 21 plan

Grøn Vesterbro/Sydhavn og Agendaråd Sydhavn har i et ‘fælles høringssvar‘ til kommunens forslag til Agenda 21 plan påpeget vigtigheden af, at der hurtigt vedtages en kommunal indsatsplan for kæmpebjørneklo, således at kommunen fremover kan påbyde private grundejere at bekæmpe bjørneklo.   

Guided fugletur den 4. maj

Endnu engang inviteres til gratis, guided fugletur på Sydhavnstippen, med ornitolog Hans Schou Frederiksen. Denne gang er mødetidspunktet søndag morgen kl. 6.00. Mødested: I gården ved Karens Minde Kulturhus. Arrangør er Grøn Vesterbro/Sydhavn.     

Arbejdsdag nr. 4

På dagens arbejdsdag i Grøn Sydhavn Naturgruppen var der 4-5 fremmødte – vi kunne sagtens være mange flere derude i naturen! Der blev opgravet hvidtjørn og bjørneklo i plejeområde 5 og 6. Desuden blev affaldsspandene tømt og der blev sat et info-skilt op ved affaldspladsen. Endelig blev et forsøg med afmærkede og systematisk fældede bjørneklo (startet i juni …

Arbejdsdag nr. 4 Read More »

Laugets nye hjemmeside

Karens Minde Laug, med repræsentanter for Karens Minde Områdets mange institutioner, foreninger etc., har fået sin egen hjemmeside: ‘http://www.kmlaug.dk/‘. Det kan nævnes at Karens Minde Området og Sydhavnstippen var et sammenhængende naturområde indtil 1993 da godsbanen blev anlagt.

KFUM-Spejderne overtager Sjælør Kirke

KFUM-Spejderne i Danmark får Sjælør Kirke som nyt hovedkvarter i løbet af 2009. Hermed bliver spejderkorpset nabo til Karens Minde Kulturhus, Sydhavnens Bibliotek, Dansepavillonen, Radio Karen, Børnenes Dyremark etc. På ‘www.spejdernet.dk‘ skriver korpset om sig selv:  “Vi har ca 26.000 medlemmer i hele Danmark. De fleste af dem er børn og unge, og en mindre del er voksne ledere. …

KFUM-Spejderne overtager Sjælør Kirke Read More »

Arbejdsdag nr. 3

På sæsonens tredje arbejdsdag i Naturgruppen den 19. april blev der opgravet tjørn og bjørneklo i plejeområde 4 – desuden blev der indsamlet affald. Der var 6 fremmødte, dog deltog kun 4 i naturplejen. Næste arbejdsdag er torsdag den 24. april kl. 10.00. Mødested: HF Musikbyen 144. Mette Marie, Helle og Helen i gang i plejeområde 4 …

Arbejdsdag nr. 3 Read More »

Møde med Arealudviklingsselskabet

Grøn Sydhavn Naturgruppen sendte i februar 2008 en projektansøgning til bl.a. Arealudviklingsselskabet I/S vedrørende økonomisk støtte til bekæmpelse af invasive plantearter på Sydhavnstippen. Selskabet har nu inviteret Naturgruppen til et møde i slutningen af april. Både invasive plantearter og naturpleje med får er på dagsordenen. 

Problemer i Børnenes Dyremark

Karens Minde Lauget har i et brev til Foreningen Børnenes Dyremark gjort det klart, at en ny kontrakt parterne imellem, kun vil blive underskrevet hvis Børnenes Dyremarks bestyrelse indkalder til en ekstraordinær generalforsamling og demonstrerer vilje til at overholde sine egne vedtægter.   

Møde om Tippen

Grøn Agenda Sydhavn holder åbent møde den 21. april kl. 17.00 i Rytterstuen på Karens Minde. På dagsordenen er postudsendelse af det nyudgivne Sydhavnstippen-hæfte mv., det fremtidige ejerskab af sydhavnstippen.dk og andre emner relateret til Tippen. Alle er velkomne på mødet.   

Arbejdsdag nr. 2

På årets 2. arbejdsdag i Naturgruppen blev der opgravet et stort antal små hvidtjørn og bjørneklo i plejeområde 2 og 3 (se luftfoto). Desuden blev der indsamlet affald. Der var 7 fremmødte, bl.a. deltog Katja og Niels fra Grøn Vesterbro/Sydhavn. Næste arbejdsdag er lørdag den 19. april kl. 11.00; mødested: HF Musikbyen, have 144.   Eva, Katja …

Arbejdsdag nr. 2 Read More »

Arbejdsdag nr. 1

Grøn Sydhavn Naturgruppen kom den 2. april godt i gang med årets naturpleje på Sydhavnstippen. I forventning om lønnet gennemførelse af bjørnekloplanen o.a. i 2008, fokuserer Naturgruppen på ca. 22  plejeområder. På første arbejdsdag i plejeområde 1 (se luftfoto) opgravede de fem fremmødte ca. 100-150 stk små hvidtjørn – for at forhindre at Tippen lukker sig i skov og krat – desuden opgravede gruppen bjørneklo …

Arbejdsdag nr. 1 Read More »

Aprilsnar: “Tippen er blevet svanemærket”

Tippen er altså ikke svanemærket og det er pure opspind at: “Miljøstyrelsen har meddelt at Sydhavnstippen, som det første bynære naturområde i Danmark, er blevet godkendt til at bære svanemærket. Ifølge Ritzau fremhæver miljøminister Troels Lund Poulsen det enestående samspil mellem opfyld, biodiversitet og brugsnatur. Overborgmester Ritt Bjerregaard glæder sig over signalværdien op til klimakonferencen i København i 2009. Herunder ses et Saspa-satellitfoto frigivet …

Aprilsnar: “Tippen er blevet svanemærket” Read More »

Scroll to Top