Bydelsplan: Mozarts Plads og Kulturforum

Arbejdet med en ‘bydelsplan‘ fortsætter i Kgs. Enghave Lokaludvalgs regi. Den 26. januar 18.30 inviteres således til et offentligt møde i Kvartershuset om udformningen og brugen af ‘Mozarts Plads (med invitation)‘, og der er for nylig stiftet et ‘Kulturforum (med tema-arbejdsgrupper)‘.

Klimatopmøde for troldænder

I disse timer samles tusindvis af ‘troldænder‘ til Klimatopmøde i Kalveboderne ved Sydhavnstippen. En sluterklæring skal man dog nok ikke forvente da den skal vedtages i enighed. Tusindvis af troldænder holder Klimatopmøde ved Sydhavnstippen. Foto: Claus Andersen, 2009.

Debatoplæg om Sydhavnstippen

Agendaråd Sydhavn (findes via Links/Øvrige…) og medlemsgrupperne Grøn Agenda Sydhavn, Naturgruppen, Det Grønne Knæ og Tippen Fårelaug, kan nu i fællesskab præsentere debatoplægget ‘Sydhavnstippen – Udviklingsplan 2009‘ (pdf). Oplægget består af 16 dias med ideer til den fremtidige udvikling, samt 4 dias med gennemførte projekter mv. Kommentarer, ændringsforslag og nye ideer kan mailes til info@tippensnaturgruppe.dk eller skrives som en Comment herunder på …

Debatoplæg om Sydhavnstippen Read More »

Kommuneplan: Tippen er nu rekreativt område

Borgerrepræsentationen har i aftes den 10. dec. 2009 vedtaget kommuneplanen, og Sydhavnstippens nordlige del har hermed ændret status fra ‘Boligbyggeri efter 2017’ til ‘Offentligt, rekreativt område’ (01-område) – næsten hele Tippens naturareal har hermed 01-status (se kortet herunder).  Stort tillykke til alle som har kæmpet for dette i årtier, og til alle københavnere som vil få glæde af den særegne …

Kommuneplan: Tippen er nu rekreativt område Read More »

Hvidbog med Tippen-svar

Økonomiforvaltningen har lagt en hvidbog med behandling af 103 høringssvar til Kommuneplan 2009 på kommunens hjemmeside. Herfra er hentet dette ‘uddrag vedr. Sydhavnstippen‘ med forvaltningens kommentarer til høringssvar fra Kgs. Enghave Lokaludvalg, By & Havn, Det Grønne Knæ, Grøn Agenda Sydhavn og Miljøpunkt Vesterbro/Sydhavn.

Natur og Miljø – tilstandsrapport

Danmarks Miljøundersøgelser har i november 2009 udgivet den femte miljøtilstandsrapport, under overskriften ‘Natur og Miljø 2009‘. I rapporten findes et væld af faglige oplysninger om naturens udvikling, bl.a. under påvirkning af klimaforandringerne. Her er nogle udvalgte oplysninger: Nyere undersøgelser indikerer et fald i global biodiversitet på ca. 30% siden 1970. Jordens gennemsnitstemperatur er steget 0,8oC siden omkring 1850. Fra 1970 til …

Natur og Miljø – tilstandsrapport Read More »

Køhlers Jagt-Journal 1879-1916

O.S. Køhler gik på jagt i bl.a. Kgs. Enghave og i årene 1879-1916 førte han jagt-journal. Heri kan man få et sjældent indblik i dyrelivet i det daværende kystnære engområde ved Frederiksholm. De daværende kystlinier kan ses ‘her‘. Se også et ‘farvetryk fra 1916‘. Køhler nævner i journalen disse fugle (med forbehold for tydning af håndskrift etc.): gæs, bekkasin, trane, …

Køhlers Jagt-Journal 1879-1916 Read More »

Scroll to Top