Kgs. Enghave Lokaludvalg bakker op om Sydhavnstippen

Kgs. Enghave Lokaludvalg besluttede på sit møde den 13. januar 2011, at prioritere arbejdet på og med Sydhavnstippen, herunder Tippen Syder projektet (får, manuel naturpleje, mininaturskole, formidling etc.). Med beslutningen følger at miljømedarbejder Katja Lange fortsætter sit arbejde med Tippen, nu blot i lokaludvalgets regi (i stedet for Miljøpunkt Vesterbro/Sydhavn). Det noteres at lokaludvalget har måttet grave dybt i sine puljemidler for at sikre denne løsning. 

Vesterbro Lokaludvalg har tilsvarende besluttet at prioritere Vesterbro Naturværksted (modtager af Københavns Miljøpris 2010) og fortsat ansættelse af Felix Becker. I det daglige vil Katja og Felix fortsætte samarbejdet på tværs af bydele og projekter. 

Borgerrepræsentationen pålagde i budgetforliget lokaludvalgene ansvaret for at “dække” miljøpunkternes lokale miljøarbejde fra og med juli 2011. Læs mere om Miljøpunkt Vesterbro/Sydhavns hidtidige indsats i ‘årsberetning 2009‘ og ‘årsberetning 2008‘. Overborgmester Frank Jensen forventer af lokaludvalgene at miljøarbejdet fortsætter på et højt og kvalificeret niveau – også de kommende år.

Desværre vil Miljøpunkt Vesterbro/Sydhavns fremragende, daglige leder Niels Birk i denne sammenhæng snart være tabt for bydelene, som følge af kommunens beslutninger vedrørende det lokale miljøarbejde. 

Scroll to Top