Partnerskabet Tippen Syder er i gang med at udfærdige en plejeplan for Sydhavnstippen. Den omfatter det område, der er udlagt til rekreative formål og vil afspejle det Sydhavnstippen, som vi vil arbejde hen imod at skabe – og bevare.
Derfor indbydes alle interesserede til en workshop, hvor det hidtidige arbejde præsenteres og der vil være mulighed for at komme med kommentarer og inputs til det videre forløb.

Det sker på Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19, 2450 SV i lokalet 2’eren mandag d. 5. december 2011 kl. 17-19.

Scroll to Top