Høring om fredning af Sydhavnstippen til 14. juni

Det offentlige møde på Københavns Rådhus om DNs fredningsforslag for Sydhavnstippen i fredags var velbesøgt og informativt. Københavns Kommune var imod fredningsforslaget, fordi de mener at Kalvebodkilefredningen yder tilstrækkelig beskyttelse. Alle borgernes indlæg var for forslaget, nogle med mindre modifikationer. Fredningsforslaget findes i nyheden d. 19. dec. 2012. Der er nu en kort høringsperiode hvor alle kan sende bemærkninger til forslaget.

Frist for høringssvar er 14. juni 2013 og svar sendes til Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, eller pr. mail: dn@dn.dk

Scroll to Top