Lokaludvalgets bydelsplan 2013 – Sydhavnstippen

Projektforslag nr. 12 i Kgs. Enghave Lokaludvalgs bydelsplan 2013, vedrører udviklingen af Sydhavnstippen. Under temaet “Viden og Erhverv” og udviklingsprincippet “Sund vækst” har projektet til formål: 1) At skabe mere viden om naturen som oprenser af forurenet jord; 2) At forhindre udsivning af forurening i Natura2000-vand; og 3) At oprense, bevare og udvikle et vigtigt lokalt naturområde.

Financieringen af projektet er uafklaret, men det anføres i bydelsplanen at forslaget sammen med en række andre projektforslag vil “indgå i det videre arbejde i kommunens forvaltnings arbejde med at udvikle byen i form af indspil til bydækkende strategier og projekter, eller som fremtidige projektforslag til deciderede bydelsspecifikke projekter eller i anden viderebearbejdet form.”

Bydelsplanen kan ses i ‘Arkivet‘ (bilag 63).

Scroll to Top