Intet borgmestersvar vedrørende skydestøj

Teknik- og miljøborgmester Ayfer Baykal (SF) har bedt Center for Miljø svare på brevet fra Grøn Agenda Sydhavn vedr. støjreguleringen af Københavns Skyttecenter (se nyhed fra 16. juli 2013). Imidlertid bliver ingen af de to spørgsmål til borgmesteren besvaret af forvaltningen. I mailen fra 19. juli 2013 skriver forvaltningen dog, at revisionen af miljøgodkendelsen, citat: “skal bygge på en konkret teknisk og økonomisk vurdering af muligheder for at nedbringe støjen, som endnu ikke er foretaget. Vi kan derfor ikke på forhånd udelukke muligheden for at skydebanen vil kunne overholde støjkravet for Sluseholmen, der svarer til nye skydebaner.” Spørgsmålet til borgmesteren fra Grøn Agenda Sydhavn lød, om den reviderede miljøgodkendelse lovligt kan støjregulere skyttecenteret efter de strammere retningslinjer for nye skydebaner? Se hvad Miljøstyrelsen kort skriver om de to typer skydebaner ‘her‘.

Center for Miljø har arbejdet med den reviderede miljøgodkendelse siden 2009. Nyheder om emnet kan følges på denne hjemmeside under Øvrige Nyheder.

Tilføjelse: Center for Miljø har i en mail d. 30. juli præciseret, at svaret på ovennævnte spørgsmål er ja, kommunen kan lovligt vælge at regulere skydebanen efter retningslinjerne for nye skydebaner.

Scroll to Top