De sidste fem år har fårene på Sydhavnstippen været kommunalt ansatte naturplejere, som Fårelauget har haft opsyn med. De har gået på området i sommerhalvåret, og holdt de uønskede planter i skak, hvilket de har gjort på fortrinlig vis.

Denne ordning er nu stoppet, men en ny struktur er sat i værk, fordi der stadig er behov for naturplejen, og fordi mange synes at det er en rigtig god idé at have får på Sydhavnstippen.

Der er derfor oprettet et nyt Fårelaug under Børnenes Dyremark. Man kan være anpartshaver (hvor man passer dyrene, samt er økonomisk involveret) eller hyrde, som udelukkende tager sig af det praktiske arbejde med dyrene.

Der indkøbes 30 får, og lauget står for pasningen af dem hele året rundt. Tanken om at der skulle avles egne lam er ikke mulig i første omgang af forskellige årsager. I stedet reguleres bestanden ved at slagte nogle af fårene hvert efterår, og supplere op med nyindkøbte om foråret. Kødet fordeles mellem laugets anpartshavere.

Lauget holder et informationsmøde om Fårelaugets arbejde, pasning af fårene, økonomisk forhold mm. søndag d. 30.3 kl. 19:00 i Rytterstuen på Børnenes Dyremark (bag Karensminde, Wagnersvej, Sydhavnen). Hvis du er interesseret i at være med i arbejdet med fårene, så mød op.
Mødet er også for folk der allerede har tilkendegivet at de vil være med i Fårelauget.

Tilmelding ikke nødvendig.

Fårene bliver lukket ud på Sydhavnstippen lørdag d. 5. april kl. 15:00 – tag børn og familie med, det bliver en dejlig dag!

Scroll to Top