Fældning langs hegn til Stark

Stark har problemer med at træer og buske ødelægger deres hegn og alarmsystemer, og derfor fælder By & Havn en bræmme langs deres hegn.

De vil gøre det så nænsomt, de kan og lade planterne ligge, så dyr og insekter kan have gavn af skjulestederne.

Scroll to Top