Omkring 45 frivillige var i går med til at samle affald fra Tippen.
Et forsigtigt bud lyder på, at der er samlet omkring 550 kg. affald, som By & Havn snarest vil hente.
Nedenfor ses en enkelt af bunkerne.

affaldsdag Tippen

Scroll to Top