Blomstrende urter i Sommerfugleengen

Grøn Agenda Sydhavn’s naturpleje i ‘Sommerfugleengen‘, midt på Sydhavnstippen, skrider planmæssigt frem. Sammenlignet med den første sæson sidste år kan vi lykkeligvis konstatere at: 1) de lysåbne arealer er markant forøget og mere næringsfattige pga. høslæt, 2) antallet af blomstrende urte-arter er forøget, 3) græsserne er mindre dominerende og 4) de invasive arter er i kraftig tilbagegang.

Vi har planlagt to arbejdsdage i sensommeren: Lørdag den 20. august og lørdag den 3. september. Vi mødes til kaffe kl. 10.00. Alle er velkomne til at give en hånd med…

Blomsterbillederne herunder er alle taget af undertegnede i Sommerfugleengen i dag (klik på et billede og brug piletasterne) … ingen artsbestemmelsen i denne omgang.

Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (1)Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (2) Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (3) Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (4) Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (5) Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (6) Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (7) Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (8) Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (9) Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (10) Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (11) Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (12) Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (14) Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (15) Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (16) Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (17) Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (18) Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (19) Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (20) Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (21) Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (22) Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (23) Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (24) Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (25) Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (26) Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (27) Blomstrende urter i engen, 4. aug. 2016 (28)

Scroll to Top