Høring om Naturstyrelsens driftsplan for Kalvebod Fælled og Kongelunden (Vestamager) – høringssvar fra Grøn Agenda Sydhavn

Naturstyrelsen Hovedstaden har sendt ‘driftsplan for Kalvebod Fælled‘ og ‘Kongelunden‘ (samlet Vestamager) i ‘offentlig høring‘ frem til 9. april 2018. Grøn Agenda Sydhavn udtrykker i sit ‘høringssvar‘ glæde over at Naturstyrelsen “tager de første spæde skridt i retning af et fremtidigt stort tilnærmet selvforvaltende naturområde med bevarelse af de ydre hegn – som deltagerne i for-høringsprocessen næsten entydigt efterspurgte.” I en note i høringssvaret citeres en række passager fra de ‘skriftlige input fra for-høringsprocessen‘.

Naturstyrelsen vil blandt andet lave et mindre forsøg med skovgræsning og undersøge mulighederne for udsætning af kronvildt. På kortet herunder fra høringssvaret er nogle af styrelsens planer indtegnet med gult i Grøn Agenda Sydhavns forslag fra for-høringen (mere i dette ‘indlæg‘).

Naturstyrelsens planer indtegnet med gult i Grøn Agenda Sydhavn’s forslag.

Scroll to Top