Stilleområder på Sydhavnstippen

Københavns Kommunes Sundhedsforvaltning er ved at udarbejde en guide til byens fredelige grønne områder – og har bedt Grøn Agenda Sydhavn om forslag til stilleområder på Sydhavnstippen. Guiden skal give borgere med symptomer på stress inspiration til hvor man kan finde rolige steder i den bynære natur, samt hvordan man kan bruge områderne til at stresse af, fx med simple meditationsøvelser. Forvaltningen påtænker at udpege cirka 15 steder fordelt i hele kommunen. Stilleområder defineres som steder med mindre larm fra trafik, aktiviteter og menneskemylder, men gerne lyde fra vand, fuglesang og dyreliv.

Grøn Agenda Sydhavn har sendt tre forslag til stilleområder til Sundhedsforvaltningen: to ved Kalvebodløbet (hvor der allerede afholdes meditations-kurser) og et i Sommerfugleengen (et langsigtet høslæt-projekt påbegyndt af Grøn Agenda Sydhavn i 2015). De tre forslag er markeret på kortet her.

Sommerfugleengen indeholder også en diskret skovsti i nattergale-land. Foto: Claus Andersen, august 2017.
Scroll to Top