Så er den klar: Grøn Agenda Sydhavns forslag til naturplan for Sydhavnstippen

Grøn Agenda Sydhavn præsenterer hermed forslag til Naturplan for Sydhavnstippen 2019 (pdf). Forslaget er tænkt som inspiration til en afløser for den fungerende Plejeplan for Sydhavnstippen 2012-2022, som ligger til grund for naturplejen i dag.

Forslaget tager afsæt i den eksisterende plans grundlæggende elementer, metoder og målsætninger, men ser længere frem i tid og er udformet som en tretrins-plan henimod en “rig og selvforvaltende overdrevsnatur” på Sydhavnstippen.

Som en nyskabelse foreslås det i planen (trin 3), at de to tværgående hegn midt på Tippen fjernes, når fårene med højt græsningstryk engang har udryddet de invasive planter i nordfolden, således at Sydhavnstippen bliver ét samlet naturområde med samgræsning med kvæg, får, alpakaer og geder.

Vi vil meget gerne høre fra jer læsere, hvis I har kommentarer til planen. Kommentarer kan sendes til gronagendasydhavn@gmail.com eller nina.svane@gmail.com.

Scroll to Top