Arter.dk og Sydhavstippen

Arter.dk er en fantastisk hjemmeside! Alle med interesse for arts-observationer og biodiversitet bør kende dens muligheder. Hjemmesiden blev søsat i 2020 og har udviklet sig med stormskridt siden. Man kan oprette sig som bruger med adgangskode eller man kan nøjes med at besøge hjemmesiden. Begge dele rummer store muligheder. Som bruger med adgangskode kan man indberette fund, bruge arts-genkendelsesprogrammet, kommenterer andres fund, give point hvis man er enig i artsbestemmelsen, eller ændre andres arts-forslag og meget mere. Valideringen af arter foretages af brugerne selv med et sindrigt pointsystem eller ekspertvalidering.

Som besøgende på Arter.dk kan man vælge mellem fire visninger af fund (indberetninger): 1) Kort, 2) Galleri, 3) Fundliste, og 4) Artsliste. Man kan selv oprette delområder (som cirkel eller kort) og søge på en bestemt art eller en artsgruppe (fx dagsommerfugle eller pattedyr). Man kan også vælge kun at få vist rødlistede arter, validerede arter o.a.

Herunder ligger links til Arter.dk som viser indberetninger fra udvalgte delområder med forskellig naturpleje-og græsningshistorik. Det øverste link viser et cirkelslag rundt om Sydhavnstippen (cirkelslaget kan flyttes ved at trække centrum og det kan desuden trækkes større/mindre i kanten). Alle besøgende på arter.dk kan oprette cirkelslag eller kort, og kopierer links under “Avancerede filtre” og “Del søgningen”.

Arter.dk: cirkelslag rundt om Sydhavnstippen

Arter.dk: Sommerfugleengen

Arter.dk: nord-Tippen uden Sommerfugleengen

Arter.dk: Tornsangerengen

Arter-dk: syd-Tippen uden Tornsangerengen

Arter.dk: vandet omkring Sydhavnstippen

Det flotte billede af Blå kærhøg er hentet fra arter.dk og blev taget af Casper Eskildsen på syd-Tippen for godt en uge siden.

Scroll to Top