Insekt-monitorering i Sommerfugleengen

Firmaet FaunaPhotonics har opstillet insektmonitorerings-udstyr i Sommerfugleengen. Dette sker som en del af et udviklingsarbejde af insekt-sensorer. På billedet ses to sensorer (på stativ) som måler insektaktivitet og insektdiversitet. Teltet er en traditionel malaisefælde til indfangning af insekter, som sammenligningsgrundlag med data fra sensorerne.

Planen er at malaisefælden og den ene sensor fjernes efter nogle uger, mens den anden sensor bliver stående i nogle måneder. En sensor bliver desuden opstillet i den nordlige ende af Sydhavnstippen.

Firmaet har lokaler i Sydhavnen.

Scroll to Top