Naturgruppen 2002-2011

Lidt historisk om Naturgruppen 2002-2011

Naturgruppen blev dannet i 2002 og blev i juni 2011 slået sammen med Grøn Agenda Sydhavn under dette navn.

Naturgruppen udførte varierende naturplejeopgaver på Sydhavnstippen. Målet med indsatsen var at bevare og udvikle den særegne flora og fauna, som med tiden har udviklet sig. Fra 2008 blev bjørneklobekæmpelsen – inklusiv fåreafgræsning – finansieret af grundejeren By & Havn. Naturgruppen fik derfor frigjort resurser til at udføre anden naturpleje især på nord-Tippen.

Gruppen arbejdede ”ude i marken” under årstidernes skiftende vejrlig med praktiske opgaver, som opgravning af hvidtjørn, fjernelse af ophobet affald, tømning af affaldsspande, opsætning af fuglekasser, etc. Lejlighedsvise “rapporter” fra arbejdsdagene findes i menuen ‘Nyheder’ under ‘Plejen af Tippen’.

De fælles arbejdsdage havde det sociale indhold i højsædet og alle var velkomne på arbejdsdagene.

Naturgruppens mødested i 2008 i HF Musikbyen. Foto: Claus Andersen, 2008.

lorterenden-af-deborah

“Lorterenden” langs Sydhavnstippens vestside 2007 – i Deborah Kaplans frie foto-bearbejdelse. Foto fra 2007. Klik på billedet for at se det i fuld størrelse.

 

Mere historie

I 2004 fik Naturgruppen (hed dengang Agenda 21 Aaturgruppen) Københavns Miljøpris og en check på 25.000 kr. Gruppen skænkede 22.000 kr. til Agendaråd Sydhavns Miljøpulje.

I 2008 indsendte Naturgruppen et ‘høringssvar‘ til Center for Park og Naturs forslag til kommunens indsatsplan mod kæmpebjørneklo – kommunens forvaltning lyttede dog ikke til kritikken!

Efter etableringen af det lokale grønne partnerskab Tippen Syder (findes via Links) i efteråret 2008 , blev der udarbejdet en ‘Plejeplan for Sydhavnstippen 2009-2013. Naturgruppen gik ind i projektet med 1.000 ulønnede arbejdstimer over fem år.

De øvrige partnere i Tippen Syder-projektet var ved starten i 2008 Grøn Vesterbro/Sydhavn, By & Havn, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Danmarks Naturfredningsforening, kbh. og Friluftsrådet kbh. I følge projektbeskrivelsen skulle følgende aktiviteter gradvist igangsættes på Sydhavnstippen fra foråret 2009: Fårehold på den sydlige halvdel, renovering af tre-fire vandhuller, mininaturskole i nordenden, intensiveret bekæmpelse af invasive plantearter, generel manuel naturpleje udført af Naturgruppen  – samt diverse naturformidling.

I sæsonen 2008 gennemførte Naturgruppen et naturplejeprojekt, som bl.a. indebar lønnet gennemførelse af Naturgruppens systematiske bjørneklobekæmpelse. Projektet blev finansieret af By & Havn, Kgs. Enghave Lokaludvalg og Agendaråd Sydhavn. Naturgruppen gennemførte med samme metode i årene 2002-2007 en systematisk ‘bjørneklo-bekæmpelsesplan‘ (læs også en ‘anderledes forklaring på planen‘. Planen indebar tre bekæmpelsesbølger hver sæson rettet mod de kropskydende (blomstrende) planter. Frøsmidning blev med denne metode forhindret på siden 2002. Rodstikning på Sydhavnstippen er særdeles arbejdskrævende da undergrunden består af murbrokker og bygningsmaterialer.

I marts 2009 udkom en ændret version af ‘Sydhavnstippen-hæftet‘ (siden blev områdets nordlige del udlagt til offentligt rekreativt område).

2

Billede fra mødestedet på årets første arbejdsdag i marts 2009. Klik på billedet for at se det i stor størrelse. Foto: Claus Andersen, 2009. Indramning: Eva Kjeldsen.

 

Naturgruppens årsberetninger

Læs gruppens årsberetninger for ‘2010‘, 2009‘, ‘2008‘, ‘2007‘, ‘2006‘, ‘2005‘ og ‘2004‘ og netværkets årsberetninger for ‘2003‘ og ‘2002‘. Se desuden Grøn Agenda Sydhavns samling af dokumenter.

 

Historiske bilag om naturplejen på Sydhavnstippen:

a) Forklaring på bjørnekloplanen, 2004. pdf.

b) Bekæmpelsesplan for bjørneklo, 2008 (fra 2002). pdf.

c) Plejeplan for Sydhavnstippen 2009-2013.pdf (Tippen Syder).

d) Foreløbig bjørneklorapport, 2009.pdf.

e) Plejeplan for Sydhavnstippen 2012-2022, Partnerskabet Tippen Syder, 2012.

Scroll to Top