Tranetræk over København

Tusindvis af traner kan forventes at trække i små og store flokke over København og Øresundskysten i de kommende dage. Tranerne er på vej sydfra til Hornborgasøen ved Göteborg. 

Scroll to Top