Year: 2008

Mindre blus på hjemmesiden ..

CA fra sydhavnstippen.dk‘s ‘redaktion‘ drosler ned frem til omkring 1. marts 2009. Nyhedsstrømmen på hjemmesiden må derfor forventes at aftage noget. Det samme gælder ikke naturoplevelserne på Tippen: netop nu er der fx gode muligheder for at opleve ‘fjeldvåge‘, ‘vindrossel‘, ‘stor skallesluger‘, ‘lille lappedykker‘ og ‘pibeand‘, samt en sand invasion af ‘sjagger‘. Vinteren byder på mange

Mindre blus på hjemmesiden .. Read More »

Sæl set ved Tippen

Onsdag den 19. november kl. 7.45 blev en ret stor sæl, sandsynligvis en ‘spættet sæl‘ (måske en stor unge) set ved Sydhavnstippen i bassinet mellem tangen til Valbyparken og “Guldkysten” ved HF Musikbyen. Sælen lå og hvilede sig på et bådvrag, som stak delvis op af vandet. Den spændende observation er gjort af Søren Hvalkof,

Sæl set ved Tippen Read More »

Klaus Bondam på Tippen

Grøn Vesterbro/Sydhavn og medlemmer af Grøn Sydhavn Naturgruppen viste i dag Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam og Ove Løbner Center for Park og Natur, rundt på Sydhavnstippen. Især blev det kommende projekt “Tippen Syder”, med fårehold, mininaturskole, vandhuller og naturpleje, anskueliggjort i landskabet. Læs hvad Klaus Bondam skriver om besøget på sin nyhedsblog ‘her‘. Fra venstre ses Helle

Klaus Bondam på Tippen Read More »

Høringssvar til indsatsplan mod bjørneklo

Københavns Kommunes Center for Park og Natur har sendt et ‘forslag til indsatsplan mod kæmpebjørneklo‘ i høring (med frist den 30. nov. 2008). Læs det fælles ‘høringssvar‘ fra Grøn Sydhavn Naturgruppen og gartner Rikke Gram, samt et fælles ‘høringssvar fra Agenda 21 Centre‘ i København. Først når Borgerrepræsentationen har vedtaget indsatsplanen, kan kommunen pålægge private grundejere at

Høringssvar til indsatsplan mod bjørneklo Read More »

Arbejdsdag nr. 16

På torsdagens arbejdsdag i Grøn Sydhavn Naturgruppen blev der indsamlet affald på Sydhavnstippen. Desuden blev der tømt affaldsspande og banket jernspir i jorden ved de to borde/bænke, så de senere kan låses fast med en wire eller lignende – dette har desværre vist sig nødvendigt. Syv deltog på arbejdsdagen som blev afsluttet stemningsfuldt ved bålstedet. Næste arbejdsdag er

Arbejdsdag nr. 16 Read More »

Rodstikning af bjørneklo

Grøn Sydhavn Naturgruppens projekt “Bekæmpelse af invasive planter på Sydhavnstippen” i 2008 nærmer sig sin afslutning. I går blev de resterende lønkroner anvendt af Gartner Rikke Gram på rodstikning af bjørneklo. Hele den nordlige halvdel af Tippen (nord for cykelstien), plus halvøen ind mod Valbyparken, er i dette efterår hermed blevet gennemgået og rodstukket – bortset fra 11 klart afgrænsede bjørneklokolonier. Flere

Rodstikning af bjørneklo Read More »

Arbejdsdag nr. 15

På dagens arbejdsdag i Grøn Sydhavn Naturgruppen, blev der indsamlet anseelige mængder henkastet affald på den fredede del af Sydhavnstippen. Desuden blev affaldsspandene tømt. Næste arbejdsdag er onsdag den 5. nov. kl. 10.00 – flere informationer findes i menuen ‘Arbejdsdatoer’. Valdemar og Jytte indsamler affald på arbejdsdagen i Naturgruppen. Foto: Claus Andersen, 2008.

Arbejdsdag nr. 15 Read More »

Juletur på Tippen

Søndag den 7. dec. 2008 kl. 13.00-15.30 er der Jule-naturtur Tag kurven over armen og oplev vinterlandskabet på Sydhavnstippen, hvor vi samler naturmaterialer til julepynt og –dekorationer. Efter turen byder vi på noget varmt at drikke og lidt mundgodt i det hyggelige bæredygtige juleværksted, hvor der blandt andet er mulighed for at flette sivhjerter, snitte trænisser

Juletur på Tippen Read More »

Gamle billeder o.a.

Af og til dukker der billeder o.a. op som illustrerer Sydhavnstippens farverige historie. Følgende er nyt i arkivet (menuen øverst): ‘et luftfoto fra 1930‘ hvor Valbyparken er losseplads, et billede af ‘afbrænding af sporvogne‘ for enden af Thomas Koppels Allé (daværende Pumpehusvej) fra perioden 1967-72 , et kort med kommunens planer om en ‘motorvejsforbindelse ind over Tippen‘ fra 1979, billeder fra ‘verdens længste kaffebord‘ i 1991 i

Gamle billeder o.a. Read More »

Arbejdsdag nr. 14

På Grøn Sydhavn Naturgruppens arbejdsdag den 15. okt. 2008, blev bænke/bord – som fæhoveder havde moret sig med at smide i vandet – hevet op med tove og stillet på plads (og senere repareret). Uden hjælp fra en motionsløber var operationen nok ikke lykkedes. Bagefter blev der indsamlet affald fra ‘kløften’ og andre steder på Sydhavnstippen. Naturgruppen har et

Arbejdsdag nr. 14 Read More »

Fuglesafari på Sydhavnstippen

Først i oktober 2008 trodsede fugleinteresserede den første efterårsstorm og tog med på tur på Sydhavnstippen sammen med guider fra Dansk Ornitologisk Forening, By & Havn, Grøn Sydhavn Naturgruppen samt Grøn Vesterbro/Sydhavn. Selvom de fleste småfugle havde søgt læ i det tætte krat, var der masser at opleve: Bemærkelsesværdig flora blev udpeget herunder slangehoved og

Fuglesafari på Sydhavnstippen Read More »

Tippen syder – får og formidling på Sydhavnstippen

Grøn Sydhavn Naturgruppen, GRØN VESTERBRO/SYDHAVN, By & Havn og de lokale afdelinger af Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening har dannet et lokalt, grønt partnerskab med det formål at koordinere og intensivere indsatsen på Tippen. Første skridt har været at blive enige om et større projekt kaldet Tippen Syder. Projektet vil omfatte naturpleje, naturformidling og et øget fokus på områdets rekreative

Tippen syder – får og formidling på Sydhavnstippen Read More »

Fugletur på søndag

På søndag den 5. oktober 2008 kl. 9-11 er der guidet fugletur på Sydhavnstippen Guider på turen er Grøn Sydhavn Naturgruppen, som fortæller om områdets naturpleje, og Hans Schou Frederiksen, Dansk Ornitologisk Forening, som udpeger fugle på turen. By & Havn og GRØN VESTERBRO/SYDHAVN byder på feltkaffe og økologisk kage. Gratis arrangement. Tilmelding aht. forplejningen: tlf. 2075

Fugletur på søndag Read More »

Arbejdsdag nr. 13

På dagens sene arbejdsdag i Grøn Sydhavn Naturgruppen blev der indsamlet store affaldsmængder fra især et egoist-opholdssted (se billedet). Det er svært at begribe at mennesker efterlader et sådant svineri i naturen. Sådan så svineriet ud før Naturgruppen gik i gang. Foto: Claus Andersen, 2008. Eliane og Jette bærer affald og efterladenskaber væk fra “gerningsstedet”. Foto: Claus Andersen, 2008. Så

Arbejdsdag nr. 13 Read More »

Rovfugle og flagermus

I disse dage kan man af rovfugle med lidt held opleve ‘spurvehøg‘, ‘musvåge‘ og ‘tårnfalk‘ på Sydhavnstippen. I mørkningen ved 19-20 tiden er der desuden en god chance for at se lavtflyvende ‘flagermus‘ bl.a. i området før broen til Valbyparken, dvs. ved bord og bænke, og infostandere. Sidste år (2007) opsatte Grøn Sydhavn Naturgruppen syv flagermusekasser i området. Både skimmelflagermus, brunflagermus og

Rovfugle og flagermus Read More »

Høstpicnic

Søndag benyttede 35 børn og voksne sig af det smukke efterårsvejr og tog med Grøn Sydhavn Naturgruppen, By & Havn og det lokale Agenda 21 Center; GRØN VESTERBRO/SYDHAVN til høstpicnic. Undervejs blev gode snapseurter udpeget, æbler høstet og områdets historie fortalt. Dagens  arrangement sluttede med friskpresset æblemost af dagens høst af vilde æbler samt økologiske fladbrød med

Høstpicnic Read More »

Lønnet bekæmpelse af bjørneklo, pileurt og gyldenris

Grøn Sydhavn Naturgruppens projekt “Lønnet bekæmpelse af invasive plantearter på Sydhavnstippen”, nærmer sig sin afslutning. Gartnerfirmaet Rikke Gram har i sæsonen 2008 bekæmpet bjørneklo (se areal herunder), fældet Kanadisk gyldernris og Japansk pileurt (se areal herunder) – målrettet rodstikning af bjørneklo er den eneste tilbageværende opgave. Bekæmpelsen er betalt af By & Havn (34.000 kr.), Kgs. Enghave Lokaludvalg (30.000 kr.) og Agendaråd

Lønnet bekæmpelse af bjørneklo, pileurt og gyldenris Read More »

Efter arbejdsdag nr. 12

Efter dagens arbejdsdag i Grøn Sydhavn Naturgruppen er 2008-sæsonens hovedmål nået, nemlig intensiv naturpleje af 12 plejeområder på den nordlige halvdel af Sydhavnstippen. I disse områder er hvidtjørn opgravet i kæmpeantal, bjørneklo rodstukket, Kanadisk gyldenris fældet (store grupper dog kun ‘rundskåret’), og der er indsamlet henkastet affald – dertil kan lægges diverse arbejdsopgaver af forskellig slags. Gruppens næste arbejdsdatoer er mandag den 29. sept.

Efter arbejdsdag nr. 12 Read More »

Frivillighedsfestival vel overstået

For andet år i træk afholdtes lørdag den 6. september en vellykket Frivillighedsfestival, denne gang ved Karens Minde Kulturhus. Hundredevis af besøgende fik bl.a. en snak med nogle af Grøn Sydhavn Naturgruppens medlemmer om bevarelsen af Sydhavnstippens natur.  Den første (men nok ikke den sidste) Frivillighedsfestival i Sydhavnen. Foto: Claus Andersen, 2008. Grøn Sydhavn Naturgruppens bod ved Frivillighedsfestivallen ved

Frivillighedsfestival vel overstået Read More »

Scroll to Top