By & Havn annoncerer får på Sydhavnstippen

Udviklingsselskabet By & Havn I/S, som ejer Sydhavnstippen, har nu annonceret det fælles pilotprojekt med fårehold på den sydlige del af Sydhavnstippen – se ‘By & Havns hjemmeside‘. Bjørnekloen på den sydlige del af Sydhavnstippen skal fra 2009 ædes af får. Billedet er hentet fra Skov & Landskabs hjemmeside.

Bydelsfest på Mozarts Plads

Grøn Sydhavn Naturgruppen og Det Grønne Knæ delte bod ved bydelsfesten på Mozarts Plads lørdag den 21. juni 2008. Det blev en vellykket dag med mange interessante samtaler om Sydhavnstippens status og udvikling. Både Overborgmester Ritt Bjerregaard og Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam viste interesse for naturområdet – som de begge har besøgt ved tidligere lejligheder. …

Bydelsfest på Mozarts Plads Read More »

Får på Sydhavnstippen?

Får som bjørnekloædere var på dagsordenen, da fire repræsentanter fra Udviklingsselskabet By & Havn I/S, fire fra Grøn Sydhavn Naturgruppen og en fra Grøn Vesterbro/Sydhavn, den 18. juni 2008 mødtes til travetur og dialog på Sydhavnstippen. Efterfølgende var der enighed om, at det gode samarbejde skulle fortsætte med retning mod et pilotprojekt.     Kaffepausen udviklede sig til en livlig diskussion om mulighederne for et …

Får på Sydhavnstippen? Read More »

Lønnet naturpleje på Tippen

Så skete det endelig! … gartnerfirmaet ‘Gartner Rikke Gram’ har overtaget årets bjørneklobekæmpelse på Sydhavnstippen fra Grøn Sydhavn Naturgruppen, som har løftet opgaven ulønnet de sidste seks år. Som hidtil vil bekæmpelsen koncentrerer sig om blomstrende bjørneklo, som beskæres i tre omgange, hvorefter planten dør; en bekæmpelsesmetode som er udviklet i Naturgruppen. Gartnerfirmaet bekæmper desuden Japansk pileurt og Kanadisk gyldenris – ligeledes invasive arter …

Lønnet naturpleje på Tippen Read More »

Lokaludvalget skriver til By & Havn og Bondam

Kongens Enghave Lokaludvalg har skrevet et ‘brev‘ til ‘By & Havn’ om selskabets forpligtelser mht. bekæmpelsen af invasive arter som fx bjørnbeklo på Sydhavnstippen. Der er samtidig rettet ‘henvendelse‘ til Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam om vedtagelsen af en kommunal indsatsplan til bekæmpelse af bjørneklo (se desuden nyheder pr. 1/6 og 13/6 2008).

By & Havn betaler for bjørneklobekæmpelse på Sydhavnstippen

By & Havn (det tidligere Arealudviklingsselskabet) har meddelt, at selskabet gerne vil ‘overtage’ Grøn Vesterbro/Sydhavns bidrag på 34.000 kr. til Naturgruppens projekt “Bekæmpelse af invasive plantearter på Sydhavnstippen’ (se desuden nyhed pr. 1. juni 2008).    Grundejeren By & Havn har indvilliget i at betale en del af udgifterne til Naturgruppens projekt – så bjørneklo som disse på …

By & Havn betaler for bjørneklobekæmpelse på Sydhavnstippen Read More »

Lauget stiller krav til Børnenes Dyremark

Karens Minde Lauget har i et ‘brev til Børnenes Dyremarks nye bestyrelse‘ formuleret en række krav som skal opfyldes, hvis en ny kontrakt skal kunne underskrives efter den ordinære generalforsamling til efteråret. Lauget finder ifølge brevet “den siddende bestyrelses legitimitet tvivlsom.” Flere oplysninger og partsindlæg findes på ‘www.kmlaug.dk‘ 

Bydelsfest 20.-22. juni

Årets bydelsfest i Sydhavnen afholdes i weekenden den 20.-22. juni 2008, og igen i år bydes på et væld af aktiviteter og arrangementer forskellige steder i bydelen. Se programmet på ‘www.bydelsfest.dk‘. Du kan få en snak om bl.a. Sydhavnstippen med repræsentanter fra Grøn Sydhavn Naturgruppen og Grøn Agenda Sydhavn ved en af boderne på Mozarts Plads lørdag den 21. juni kl. …

Bydelsfest 20.-22. juni Read More »

Status vedr. projekt ‘invasive plantearter’

Grøn Sydhavn Naturgruppen sendte i begyndelsen af året flere ansøgninger om økonomisk støtte på i alt 130.000 kr. til et naturplejeprojekt som bl.a. indebærer lønnet bekæmpelse af invasive plantearter på Sydhavnstippen i sæsonen 2008. Det er pt. lykkedes at skaffe 84.000 kr. til projektet, som derfor – i beskåret form – kan skydes i gang med bjørneklosæsonen. De tre bidragydere: Grøn Vesterbro/Sydhavn (34.000 kr., heraf 4.000 …

Status vedr. projekt ‘invasive plantearter’ Read More »

Scroll to Top