Grøn Sydhavn Naturgruppen sendte i begyndelsen af året flere ansøgninger om økonomisk støtte på i alt 130.000 kr. til et naturplejeprojekt som bl.a. indebærer lønnet bekæmpelse af invasive plantearter på Sydhavnstippen i sæsonen 2008. Det er pt. lykkedes at skaffe 84.000 kr. til projektet, som derfor – i beskåret form – kan skydes i gang med bjørneklosæsonen. De tre bidragydere: Grøn Vesterbro/Sydhavn (34.000 kr., heraf 4.000 kr. til Naturgruppens projektudgifter), Kgs. Enghave Lokaludvalg (30.000 kr. i underskudsgaranti) og Agendaråd Sydhavn (20.000 kr. i underskudsgaranti), understreger alle, at man trods bidraget, mener at udgifterne rettelig burde afholdes af grundejeren Udviklingsselskabet By & Havn I/S (det tidligere Arealudviklingsselskabet I/S).  

Grøn Vesterbro/Sydhavn har fuldt op på sagen med et ‘brev til By & Havn‘ og et ‘brev til Miljø- og Teknikborgmester‘ Klaus Bondam. Kgs. Enghave Lokaludvalg forbereder ligeledes et brev til By & Havn. 

Parallelt med ovennævnte udvikling er By & Havn indgået i en særdeles positiv dialog med Grøn Sydhavn Naturgruppen og Grøn Vesterbro/Sydhavn om et kommende samarbejde om forskellige muligheder for naturpleje på Sydhavnstippen.                  

Scroll to Top