Anden bjørneklobølge er gennemført

Så er den anden lønnede bjørneklobekæmpelses-bølge i 2008 gennemført på Sydhavnstippen. Gartner Rikke Grams arbejdshold indsamlede frø og huggede derefter planterne ned. Idet arbejdet i år blev gjort i sidste øjeblik inden begyndende frøsmidning, blev der indsamlet usædvanligt store mængder frø (se billedet herunder). I de næste par uger må brugere af Sydhavnstippen gerne hjælpe til med at indsamle oversete frø (husk handsker da plantesaften er giftig).

Her er det Ulf som med kniv afskærer bjørnekloens frøstande. Foto: Claus Andersen, 2008.

I alt blev der aflæsset 37 læs bjørneklofrø med Christiania cyklen – indsamlet på Sydhavnstippens naturområde på knap en halv kvadratkilometer. Foto: Claus Andersen, 2008. 

Scroll to Top