Arbejdsdag nr. 13

På dagens sene arbejdsdag i Grøn Sydhavn Naturgruppen blev der indsamlet store affaldsmængder fra især et egoist-opholdssted (se billedet). Det er svært at begribe at mennesker efterlader et sådant svineri i naturen.

Sådan så svineriet ud før Naturgruppen gik i gang. Foto: Claus Andersen, 2008.

Eliane og Jette bærer affald og efterladenskaber væk fra “gerningsstedet”. Foto: Claus Andersen, 2008.

Så meget affald blev der indsamlet – klar til senere afhentning. Foto: Claus Andersen, 2008.

Scroll to Top