Mindre blus på hjemmesiden ..

CA fra sydhavnstippen.dk‘s ‘redaktion‘ drosler ned frem til omkring 1. marts 2009. Nyhedsstrømmen på hjemmesiden må derfor forventes at aftage noget. Det samme gælder ikke naturoplevelserne på Tippen: netop nu er der fx gode muligheder for at opleve ‘fjeldvåge‘, ‘vindrossel‘, ‘stor skallesluger‘, ‘lille lappedykker‘ og ‘pibeand‘, samt en sand invasion af ‘sjagger‘.

Vinteren byder på mange naturoplevelser på Sydhavnstippen. Her har blishøns, troldænder og andre vinterfugle søgt sammen i Kalvebodløbet. Foto: Claus Andersen, nov. 2008.

Scroll to Top