Fugletur på Tippen

Søndag d. 20. september 2009 kl. 7.00-10.00 er der atter mulighed for en guidet fugletur med ornitolog Hans Schou Frederiksen.

Lige nu vrimler Sydhavnstippens krat og buskadser nemlig igen med sultne småfugle, der har travlt med at få fyldt fedtdepoterne inden trækket går videre mod sydens varmere himmelstrøg. Vi har mulighed for at møde mange af de samme arter (bl.a. rødstjert, broget fluesnapper, tornsanger, stenpikker og rødrygget tornskade) som på turen i maj, men nu går trækket altså den modsatte vej. Når solen har fået magt kan vi være heldige at se lidt rovfugletræk over området. I så fald kan turen forlænges et par timer, hvor nakkerne lægges tilbage og vi spejder efter musvåger, rørhøge og spurvehøge – samt hvis vi er rigtig heldige: en fiskeørn eller rød glente…

Mødested: Karens Minde Kulturhus.
Arrangører: By & Havn I/S og Miljøpunkt Vesterbro/Sydhavn

Scroll to Top