Debatoplæg om Sydhavnstippen

Agendaråd Sydhavn (findes via Links/Øvrige…) og medlemsgrupperne Grøn Agenda Sydhavn, Naturgruppen, Det Grønne Knæ og Tippen Fårelaug, kan nu i fællesskab præsentere debatoplægget ‘Sydhavnstippen – Udviklingsplan 2009‘ (pdf). Oplægget består af 16 dias med ideer til den fremtidige udvikling, samt 4 dias med gennemførte projekter mv. Kommentarer, ændringsforslag og nye ideer kan mailes til info@tippensnaturgruppe.dk eller skrives som en Comment herunder på …

Debatoplæg om Sydhavnstippen Read More »

Kommuneplan: Tippen er nu rekreativt område

Borgerrepræsentationen har i aftes den 10. dec. 2009 vedtaget kommuneplanen, og Sydhavnstippens nordlige del har hermed ændret status fra ‘Boligbyggeri efter 2017’ til ‘Offentligt, rekreativt område’ (01-område) – næsten hele Tippens naturareal har hermed 01-status (se kortet herunder).  Stort tillykke til alle som har kæmpet for dette i årtier, og til alle københavnere som vil få glæde af den særegne …

Kommuneplan: Tippen er nu rekreativt område Read More »

Hvidbog med Tippen-svar

Økonomiforvaltningen har lagt en hvidbog med behandling af 103 høringssvar til Kommuneplan 2009 på kommunens hjemmeside. Herfra er hentet dette ‘uddrag vedr. Sydhavnstippen‘ med forvaltningens kommentarer til høringssvar fra Kgs. Enghave Lokaludvalg, By & Havn, Det Grønne Knæ, Grøn Agenda Sydhavn og Miljøpunkt Vesterbro/Sydhavn.

Natur og Miljø – tilstandsrapport

Danmarks Miljøundersøgelser har i november 2009 udgivet den femte miljøtilstandsrapport, under overskriften ‘Natur og Miljø 2009‘. I rapporten findes et væld af faglige oplysninger om naturens udvikling, bl.a. under påvirkning af klimaforandringerne. Her er nogle udvalgte oplysninger: Nyere undersøgelser indikerer et fald i global biodiversitet på ca. 30% siden 1970. Jordens gennemsnitstemperatur er steget 0,8oC siden omkring 1850. Fra 1970 til …

Natur og Miljø – tilstandsrapport Read More »

Køhlers Jagt-Journal 1879-1916

O.S. Køhler gik på jagt i bl.a. Kgs. Enghave og i årene 1879-1916 førte han jagt-journal. Heri kan man få et sjældent indblik i dyrelivet i det daværende kystnære engområde ved Frederiksholm. De daværende kystlinier kan ses ‘her‘. Se også et ‘farvetryk fra 1916‘. Køhler nævner i journalen disse fugle (med forbehold for tydning af håndskrift etc.): gæs, bekkasin, trane, …

Køhlers Jagt-Journal 1879-1916 Read More »

“Børnenes klimaskov”

Under overskriften “Børnenes klimaskov” blev der den 11. november 2009 plantet 25 hasler langs hegnet ved Stark på Sydhavnstippens nordøstlige del. Arrangør var Miljøpunkt Vesterbro/Sydhavn. Arbejdet blev bla. udført af en frisk 1. klasse fra Ellebjerg Skole og medlemmer af Naturgruppen. Efterfølgende blev der desuden plantet grupper af pil ved Klimanaturskolen. Efter hassel-plantningen drog børnene til Karens Minde, hvor de hjalp Kgs. Enghave Lokaludvalg …

“Børnenes klimaskov” Read More »

Frisk start i Børnenes Dyremark

På opfordring indkalder Karens Minde Laug til generalforsamling i Børnenes Dyremark den 22. nov. 2009. Baggrunden er at foreningen i lang tid har været uden funktionsdygtig bestyrelse pga. stridigheder. På generalforsamlingen fremlægges nye vedtægter, som forhåbentlig kan skabe ordnede forhold og give en frisk start. Yderligere info findes på laugets hjemmeside: ‘www.kmlaug.dk‘.

Når havet stiger..

CO2-indholdet i atmosfæren stiger og havene ligeså. Sidst indholdet var som nutidens, var for ca. 15 millioner år siden ifølge ny forskning (se artikel fra okt. 2009 under Nyheder / Kloden Og Lokalt) … dengang var havniveauet 25-40 meter højere end i dag.   Hvis havet stiger fx 2 meter vil store dele af Sydhavnen blive oversvømmet; se resultatet på hjemmesiden ‘her‘ (havniveauet og geografien kan …

Når havet stiger.. Read More »

Arbejdsdage nr. 12, 13 & 14

På lørdagens arbejdsdag i Grøn Sydhavn Naturgruppen blev der fjernet store mængder efterladt affald fra Sydhavnstippens nordende (se billederne herunder). På de to foregående arbejdsdage den 29/9 og 20/10 blev der opgravet småtjørn, opsat to mejsekasser og fjernet affald i landskabet. Sæsonen 2009 er hermed slut – næste års arbejdsdatoer vil blive annonceret i marts 2010, i menuen Nyheder/Arbejdsdatoer til …

Arbejdsdage nr. 12, 13 & 14 Read More »

Fugletræk her til morgen

Store forskelligartede fugletræk er set her lørdag morgen og formiddag over Sydhavnen: drosler (sangdrossel, sjagger, solsort) , ‘bramgæs‘ (tusinder), kernebider, etc. Klik på billedet for at se nogle af morgenens trækkende bramgæs over Sydhavnstippen i fuld størrelse (billedet altså!). Foto: Claus Andersen, 2009.

Familienaturklub på Tippen?

Hvis du vil være med til at starte en ‘familienaturklub i Natur & Ungdom‘ på Sydhavnstippen har du måske chancen nu. En familienaturklub er for hele familien og aktiviteterne ligger især i weekends. Flere informationer findes i denne nye ‘pjece’. Er du interesseret kan du kontakte Rune fra partnerskabet Tippen Syder på e-mail: runeklange@hotmail.com

200 til høstpicnic og fåreklipning

På dagens herlige Høstpicnic-arrangement på Sydhavnstippen, med fint vejr og omkring to hundrede fremmødte (da der var flest), blev der plukket masser af vilde æbler, havtorn, mv. Undervejs på de fire guidede gruppe-ture var der hyrdehundeopvisning med Frank Hansen, og med de resterende tyve får som “ofre” – hvorefter enkelte af fårene  blev klippet (lidt …

200 til høstpicnic og fåreklipning Read More »

Fugletur og mink på Tippen

Morgenens fugletur på Sydhavstippen med 11 deltagere, bød på usædvanligt smukt vejr, en del fugle, bl.a.  mudderklire, skovpiber, landsvale, munk, lille lappedykker, troldand, stillits, etc. – også den fredede orkide skovhullæbe blev taget i øjesyn – og så turens højdepunkt: en ‘mink‘ med unger under stenene i vandkanten på Tippens sydspids – minken er en …

Fugletur og mink på Tippen Read More »

Naturpleje solo

Af og til går engagerede beboere solo med naturplejen på Sydhavnstippen på en lidt uheldig måde: Affald indsamles i bunker på stierne hvor det ligger i ugevis (det forventes åbenbart at andre fjerner det!). Bjørneklo slåes ned med stok, så frøene ekspresmodner på et uheldigt tidspunkt (hvorved bjørneklofrø spredes!). Og det seneste eksempel: træer og buske beskæres og opstammes langs hovedstien rundt i folden, …

Naturpleje solo Read More »

Guided cykeltur den 20. sept.

Søndag d. 20. september 2009 kl. 13.30-15.00 kan du gratis tage med en af de guidede ture gennem Kongens Enghave. Du kan fx. tage cyklen med på den grønne tur gennem Tippen (med får og den nye klimanaturskole), haveforeningerne mv. Mødestedet er Klimanaturskolen v/ Fragtvej. Turene afsluttes kl. 15.30 med Idécafe i Pavillonen ved Karens Minde Kulturhus. Arrangør er …

Guided cykeltur den 20. sept. Read More »

Scroll to Top