Gyldenris fældes

By & Havn er påbegyndt fældningen af den invasive ‘canadisk gyldenris‘ på Sydhavnstippens nordlige halvdel (fårene har gjort arbejdet i folden siden april 2009). Bekæmpelsen er aftalt i partnerskabet Tippen Syder.  

Scroll to Top